Hlavní navigace

Žádosti o odškodnění začne ČSSZ vyřizovat v roce 2006

Od 20. září 2005 je možné podávat žádosti o odškodnění na základě zákona č. 357/2005 Sb., podle kterého mají nárok na odškodnění účastníci odboje za II. světové války a perzekuované osoby z období komunistického režimu a pozůstalí po nich.

Sdílet

Protože byla velmi krátká doba mezi schválením zákona a jeho účinností, nemohla se ČSSZ na provádění tohoto právního předpisu předem připravit. Navíc téměř do samotného přijetí zákona Česká správa sociálního zabezpečení nedisponovala dostatečnými personálními a finančními prostředky určenými na vlastní realizaci odškodnění. Poté, co je na základě rozhodnutí vlády letos na podzim obdržela, podnikla veškeré kroky pro to, aby lidé – často ve vysokém věku – dostali co nejdříve vše, na co mají nárok. O žádostech tak ČSSZ začne rozhodovat v prvním čtvrtletí příštího roku. Nyní probíhají intenzivní školení zaměstnanců, připravuje se potřebné programové vybavení a vybavují se pracoviště nezbytnou výpočetní technikou. To vše tak, aby se nenarušila běžná výplata důchodů, kterých ČSSZ vyplácí více než 3 miliony měsíčně.

Na rozhodnutí o žádostech naváže i výplata odškodnění. Podle zákona se jedná o tři druhy kompenzací: příplatek k důchodu, příspěvek k důchodu a jednorázovou peněžní částku. Příplatek k důchodu, na který vznikl nárok před účinností zákona, má příslušný orgán sociálního zabezpečení vyplatit nejpozději s výplatou důchodu za pátý měsíc po doručení žádosti. Tedy obdrží  – li ČSSZ žádost například v říjnu 2005, příplatek začne vyplácet nejpozději v březnu 2006. Zvláštní příspěvek k důchodu náleží oprávněné osobě od důchodu splatného v lednu 2006. Pokud podá žádost do 31. prosince 2005, dostane příspěvek nejpozději s výplatou důchodu za duben 2006, jinak nejpozději do tří měsíců od podání žádosti. Poté už budou tzv. odškodňovací příplatky či příspěvky vypláceny v běžných termínech spolu s důchodem. Oprávněné osoby o své peníze v žádném případě nepřijdou, příplatek a příspěvek k důchodu za měsíce náležející od nároku do zařízení pravidelné měsíční výplaty jim bude poskytnut formou doplatku. Pro rozhodování o jednorázové peněžní částce a její výplatu nejsou stanoveny v zákoně zvláštní lhůty a řídí se správním řádem.

Zákon č. 357/2005 Sb., stanovuje tři druhy kompenzací:

1. Příplatek k důchodu určený účastníkům odboje za I. a II. světové války, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového systému a osobám pozůstalým. Za každý započatý měsíc odbojové činnosti má účastník odboje nárok na 50 Kč, jejich vdovy či vdovci na 25 Kč a sirotci pak na 20 Kč. Minimální výše této částky je přitom zákonem stanovena na 200 Kč. Příplatek k důchodu bude pravidelně valorizován.

2. Zvláštní příspěvek k důchodu, který se vztahuje na poživatele starobního, invalidního a částečného invalidního důchodu, jež pobírají důchod upravený z důvodu účasti v národním boji za osvobození za II. světové války a také na osoby (poživatele důchodu) soudně nebo mimosoudně rehabilitované a dále na vdovy a vdovce, kteří po těchto osobách pobírají pozůstalostní důchod. Přímí účastníci odboje či perzekuované osoby mají nárok na 2 500 Kč měsíčně, jejich vdovy a vdovci pak na 1 250 Kč měsíčně.

3. Jednorázová peněžní částka, kterou mají obdržet někteří účastníci národního boje za osvobození v době II. světové války a stanovený okruh pozůstalých. Účastníci odboje mají jednorázově nárok na 30 000 Kč, jejich vdovy, vdovci a děti na 15 000 Kč.

Všechny druhy kompenzací podle uvedeného zákona budou vyplácet ty orgány státní správy, které oprávněným osobám vyplácejí důchod z českého důchodového systému. Většinu důchodů vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Jednorázovou peněžní částku vyplácí ČSSZ i v případě, že žadatel není důchodce.

Lidé mohou o odškodnění písemně žádat prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze pak prostřednictvím územních pracovišť Pražské správy sociálního zabezpečení. ČSSZ proto připravila speciální formuláře. Jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ a také na jednotlivých pracovištích ČSSZ. Časové omezení, do kdy je třeba nejpozději podat žádost o první dva druhy kompenzací (příplatek a příspěvek k důchodu), zákon nestanovuje. O toto odškodnění lze tedy požádat kdykoliv. Pouze v případě jednorázové peněžní částky je třeba žádost uplatnit prostřednictvím příslušné OSSZ, v Praze PSSZ, a to do 31. 12. 2006, jinak nárok zaniká.

Podrobné informace o podmínkách nároku na odškodnění včetně formulářů jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ – viz. http://www.cssz.cz/…n/naroky.asp.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).