Hlavní navigace

Začal přezkum pohledávek věřitelů KTP Quantum

Před Krajským soudem v Hradci Králové začalo dnes přezkumné řízení v rámci konkursu vyhlášeného na majetek úpadce KTP Quantum. Vzhledem k tomu, že v konkursu přihlásilo své pohledávky 24 tisíc věřitelů (z celkového počtu 28 tisíc klientů), potrvá přezkum pohledávek necelých šest týdnů.

Sdílet

Každý den jednání je veřejně oznámeno průměrně 800 přihlášených pohledávek, které musí být uznány správcem konkursní podstaty. Každý z věřitelů má právo na místě popřít oprávněnost takové pohledávky, o jejíž výši má důvodné pochybnosti.

Garanční fond se jako největší z věřitelů zúčastňuje přezkumného řízení od jeho počátku, třebaže pohledávka Fondu bude projednávána až v příštím týdnu. Dnes zástupci Fondu nepopřeli ani jedinou z vyhlášených pohledávek a nebudou-li k tomu obzvlášť závažné důvody, je Fond připraven v zájmu urychlení řízení žádné z pohledávek přihlášených bývalými zákazníky KTP Quantum nepopírat, komentoval dnešní jednání generální ředitel Fondu Jiří Korb.

Přezkumné řízení ve věci KTP Quantum je svým rozsahem i průběhem zcela ojedinělé. Konkursní soudkyně přihlédla k mimořádnému počtu věřitelů a jimi přihlášených pohledávek i k naléhavému zájmu věřitelů co nejdříve završit několik let se vlekoucí konkursní řízení a přijala mimořádná technická opatření sloužící ke zrychlení celé procedury. Jednotlivé přihlášené pohledávky jsou promítány na velkoplošných obrazovkách společně s prohlášením správce konkursní podstaty o jejich uznání. Přítomní věřitelé mohou na místě ve stanovené lhůtě reagovat. Celý proces urychlila i součinnost správce konkursní podstaty, který se souhlasem soudu všechny pohledávky uznává s podmínkou, že nebudou nahrazeny z Garančního fondu. V případě, že Fond náhradu vyplatí, uznává konkursní správce jen pohledávku ve výši části nevyplacené Fondem.

Garanční fond na konci března zahájil výplaty záloh na náhrady zákazníkům KTP Quantum, a to ve výši nesporné části zákaznického majetku. Do konce měsíce dubna takto Garanční fond prostřednictvím České spořitelny vyplatil více než 252 miliónů korun, které převzalo přes 11 tisíc klientů KTP Quantum. Výplata záloh na náhrady bude pokračovat dále podle harmonogramu až do 20. května. Po jejím ukončení bude Garanční fond usilovat o co nejrychlejší završení všech soudních sporů, které jsou ve věci náhrad za zákaznický majetek v případu KTP Quantum vedeny. Teprve poté bude možné vyčíslit zbývající části náhrad a následně přistoupit k jejich výplatě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).