Hlavní navigace

Za pololetním ziskem Skupiny ČSOB 3,93 miliardy Kč stojí solidní obchodní růst, zejména úvěry na bydlení a prodej podílových fondů

Skupina ČSOB hospodařila v 1. pololetí 2004 s čistým ziskem ve výši 3,93 mld. Kč, což je o 20% více než ve srovnatelném období roku 2003. Jde o neauditovaný, konsolidovaný čistý zisk podle IFRS. Kapitálovou přiměřenost vykázala ČSOB (banka) na úrovni 12,27 %, návratnost kapitálu dosáhla 18,6%.

Sdílet

Růst zisku byl podložen nárůstem obchodů s klienty, především v oblasti financování bydlení. Skupina ČSOB potvrdila s celkovým objem úvěrů 60,0 mld. Kč postavení největšího financiéra bydlení v ČR.

Dále rostly také úvěrové obchody s fyzickými osobami (angažovanost celkem 5,2 mld. Kč) a s malými a středními podniky (celkem 19,1 mld. Kč).

Skupina ČSOB nadále zůstává významným správcem hodnot klientů s objemem spravovaných aktiv 521,8 mld. Kč. K posilování její pozice pomohl další dynamický růst investic fyzických osob do podílových fondů, které meziročně vyrostly o bezmála 10 miliard Kč. Skupina potvrdila také bezkonkurenční postavení v oblasti zajištěných podílových fondů, kde trvale dosahuje 80% tržního podílu v prodejích.

Úspěšně se rozvíjí také koncept bankopojištění, kde byl zaznamenán rychlejší růst předepsaného pojistného ve srovnání se stejným obdobím roku 2003. Nejvýznamněji se to projevilo u životního pojištění s nárůstem o 315,4 mil. Kč. Prodej nových pojistných produktů v bankovní síti stoupl o 41%.

Skupina ČSOB potvrdila svou sílu ve finančních službách a v každé oblasti svého působení zaujala významnou tržní pozici : 1. místo ve stavebním spoření (vklady i úvěry), 1. místo na leasingovém trhu.

Provozní zisk před tvorbou opravných položek a rezerv Skupiny v 1. pololetí 2004 dosáhl 5,36 mld. Kč, o 54% více než ve srovnatelném období 2003. Jednorázové položky (především návratnost již odepsané úvěrové angažovanosti z historického portfolia) přitom ovlivnily výnosy pouze ve výši 0,5 mld. Kč. Vlivem silného obchodního růstu se výrazně zlepšil poměr nákladů k výnosům a dosáhl (C/I Ratio) 58,8%. Na provozním zisku se segment fyzických osob a malých a středních podniků podílel 33%, segment velkých firem 27% a finanční trhy 16%. Příspěvek dceřiných společností k provoznímu zisku se meziročně zvýšil o 430 milionů Kč.

Prezentaci najdete rovněž na internetu, www.csob.cz

Milan Tománek
výkonný ředitel
Komunikace a vztahy k investorům

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).