Hlavní navigace

Z Fondu solidarity Evropské unie bylo celkem vyčerpáno 4 075 096 255,89

Dne 11. listopadu 2003 proběhlo na Ministerstvu financí za účasti krajů a jednotlivých ústředních orgánů jednání, které potvrdilo dočerpání všech prostředků z Fondu solidarity Evropské unie. Ještě tento týden budou vydána poslední Rozhodnutí o udělení dotace a dále, do 14. ledna 2004, kdy bude pomoc z Fondu solidarity EU formálně uzavřena, budou probíhat kontroly využití prostředků a konečné vyúčtování přidělených dotací. Poté bude zpracována zpráva o implementaci pro Evropskou komisi a pro vládu ČR.

Sdílet

Fond solidarity EU byl vytvořen Evropskou komisí v listopadu 2002 jako nový nástroj, jehož účelem je poskytnout rychlou pomoc členským či kandidátským státům, které byly postiženy přírodní katastrofou velkých rozměrů. Vzhledem k tomu, že Fond solidarity EU vznikl v reakci na katastrofální povodně ze srpna 2002, první pomoc z tohoto nástroje směřovala státům, které byly touto povodní postiženy nejvíce: Německu, Rakousku, Francii a České republice, která z Fondu solidarity EU získala 129 mil. EUR (cca 4 mld. Kč).

Prostředky z Fondu solidarity EU byly ČR věnovány na základě Dohody o implementaci Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2002, jímž se z Fondu solidarity Evropské unie poskytuje grant na nouzová opatření, která byla podepsána ministrem financí dne 19. prosince 2002. Na základě podmínek stanovených touto Dohodou byly vypracovány Závazné podmínky udělení dotace z Fondu solidarity EU, které byly schváleny vládou Usnesením č. 298 ze dne 26. března 2003. Tyto Závazné podmínky stanovily postup podávání žádostí o dotace a finančních toků, blíže specifikovaly financovatelné položky a povinnosti všech zainteresovaných institucí a v neposlední řadě také stanovily rozdělení prostředků z Fondu solidarity EU mezi jednotlivé kraje a ústřední orgány (v květnu byla Usnesením vlády č. 505/2003 rozdělena zbývající částka, tzv. rezerva FSEU ve výši 420 mil. Kč na speciální projekty).

První Rozhodnutí o udělení dotace byla Ministerstvem financí vydána dne 26. května 2003 krátce po podání souhrnných žádostí zaslaných kraji a ústředními orgány. Rozhodnutí o dotaci byla vydávána na základě seznamu účetních dokladů, které byly vystaveny na nouzové a likvidační práce po povodni anebo na projekty obnovy území, a udělená dotace byla určena účelově na krytí těchto položek. Dotace byly udělovány na aktivity dle tzv. číselníku opatření, který je identický s článkem 5 Dohody, a pomoc byla poskytována na opravu obecního a krajského či jiného veřejného majetku a infrastruktury; pomoc z Fondu solidarity EU nebyla určena na pomoc fyzickým či jiným soukromým subjektům. V období měsíců květen 2003 – říjen 2003 proběhlo deset kol vydávání Rozhodnutí (termíny 26.5.2003, 23.6.2003, 3.7.2003, 21.7.2003, 1.8.2003, 20.8.2003, 9.9.2003, 22.9.2003, 17.10.2003, 24.10.2003); vydání posledních Rozhodnutí proběhne v týdnu od 10. do 14 listopadu 2003.

V příloze je uvedena tabulka, která rekapituluje čerpání ze strany krajů (v rámci Okruhu 1 – nouzové a likvidační práce – a Okruhu 2 – obnova území), ústředních orgánů (Okruh 3 – pomoc ústředním orgánům státní správy) i v rámci rezervy Fondu solidarity EU. V některých případech došlo k navýšení či snížení původních alokací, a to vždy pouze na základě žádosti daného kraje anebo ústředního orgánu.

Z Fondu solidarity Evropské unie bylo tedy celkem vyčerpáno 4 075 096 255,89 Kč na pomoc krajům, obcím a ústředním orgánům, které byly postiženy povodní ze srpna 2002.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).