Hlavní navigace

Wüstenrot – vše pod jednou střechou

Nová podoba finanční skupiny Wüstenrot; Wüstenrot posiluje své postavení na trhu, cílová částka smluv o stavebním spoření překročila 100 mld. Kč; Novinky roku 2007

Sdílet

Nová podoba finanční skupiny Wüstenrot

Již v současné době se stavební spořitelna odlišuje od svých konkurentů tím, že jako jediná nemá jako akcionáře jednu z českých bank. Tento stav je příčinou, že naše 4 společnosti:

 • Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
 • Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
 • pobočka pro Českou republiku Wüstenrot, pojišťovny, a.s.

působí souběžně vedle sebe jako samostatné společnosti bez řídící a spojující jednotky. Z tohoto důvodu nemohou využívat všechny možnosti dané jednotným řízení, ani potenciál vyplývající ze synergií.

V rámci nového strategického zaměření si skupina Wüstenrot stanovila tyto cíle:

 • do budoucna sjednotit a zefektivnit vedení a řízení společností
 • využívat existující možnosti synergií
 • stát se plně kompetentní a úspěšnou skupinou poskytující finanční služby.

Abychom dosáhli těchto cílů, podnikli jsme kroky, na jejichž základě se skupina Wüstenrot stane v České republice zcela ojedinělou podnikatelskou skupinou nového druhu.

 • Akcionáři pověřili stavební spořitelnu Wüstenrot jako největší společnost, aby se ujala výkonu většiny akcionářských práv v životní pojišťovně a hypoteční bance. Tímto se stavební spořitelna stává smluvním tedy faktickým holdingem a ve smyslu zákona o bankách a zákona o pojišťovnictví ovládá obě dosavadní sesterské společnosti. ČNB vydala k této nové podobě souhlas.
 • Nová forma společností umožňuje sjednocení personálního obsazení představenstev společností a snížení celkového počtu osob v těchto orgánech. Předseda představenstva stavební spořitelny se stal současně také předsedou představenstva životní pojišťovny a hypoteční banky. Oba členové představenstva stavební spořitelny vykonávají své funkce také v představenstvu hypoteční banky a člen představenstva odpovědný za resort obchodu je současně i členem představenstva životní pojišťovny. V představenstvech životní pojišťovny a hypoteční banky je dále vždy jeden „specialista“, do jehož oblasti řízení spadá především oblast produktů a specifika dané společnosti. Zatímco běžně musí mít 3 finanční instituce v představenstvech celkem 9 osob, nová podoba Wüstenrotu umožnila tento stav zredukovat na 5. Těchto 5 osob tvoří společně tzv. management board, tedy konzultační grémium, které předjednává a odsouhlasuje jednotlivá rozhodnutí a opatření, která musejí být – samozřejmě stejně jako dosud – přijata představenstvy jednotlivých společností. Tímto způsobem je zajištěno jednotné, průchodné a efektivní vedení celé skupiny. I zde již ČNB vydala svůj souhlas s personálním obsazením představenstev společností.
 • Podle předpisů ČNB je možné v rámci jedné podnikatelské skupiny přesunout, resp. soustředit některé činnosti do jedné společnosti skupiny. Samozřejmě že pro to musí být vytvořeny předpoklady a splněny určité podmínky. Skupina Wüstenrot prověřila, které činnosti vykonávané dosud v jednotlivých společnostech – tedy na 2 až 3 místech – by bylo účelné soustředit do jednoho místa. Z prověrky vyplynulo, že je to možné u mnoha činností, a v současné době se připravuje realizace sloučení vytipovaných činností. Také u tohoto procesu se předpokládá úzká koordinace s ČNB. Plánujeme, že nová struktura bude v plném rozsahu uplatněna od 1. 1. 2008. Konečně tak budeme moci využít existující potenciál synergických efektů.
 • Aby do holdingu a využití synergií mohla být zapojena i sféra majetkového (neživotního) pojištění, rozhodli akcionáři o transformaci pobočky slovenské pojišťovny Wüstenrot na samostatnou českou pojišťovnu Wüstenrot. Nová česká pojišťovna Wüstenrot bude začleněna do holdingu jako čtvrtá. Představenstvo této společnosti bude mít stejné personální obsazení jako životní pojišťovna a také zde využijeme synergického potenciálu. Příslušné přípravy pro schvalovací řízení jsou v plném proudu a odpovídající žádost bude v krátké době podána na ČNB.

Ve své nové struktuře se Wüstenrot představí jako nezaměnitelná, silná a kompetentní skupina, která bude dále důsledně budovat své postavení na trhu. Ještě více než dosud bude tedy platit naše „Vše pod jednou střechou“.

Wüstenrot – vše pod jednou střechou

Formou osobního finančního poradenství nabízíme v rámci skupiny společností Wüstenrot finanční služby, které umožní splnit přání a potřeby našich klientů ve všech etapách jejich života. Tvorba a zajištění majetku, pomoc při získání nebo zlepšení bydlení a i zajištění na stáří.

Aktuální nabídku Wüstenrot můžeme rozdělit do šesti základních skupin:

 • stavební spoření
 • překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření
 • hypoteční úvěry (hypotéky na bydlení, hypotéky na vybavení domácnosti, hypotéka REFIN na refinacování úvěrů, neúčelová tzv. americká hypotéka s názvem Flexibilní hypotéka)
 • životní pojištění tj. rizikové, kapitálové, úrazové a investiční pojištění a zvláštní skupinové úvěrové pojištění
 • neživotní pojištění, tj. pojištění domu, bytu, domácnosti, odpovědnosti za škodu a havarijní a zákonné pojištění aut
 • produkty kooperačních partnerů: penzijní připojištění, spotřebitelské ú­věry

Wüstenrot posiluje své postavení na trhu

Obchodní výsledky všech společností Wüstenrot svědčí o tom, že finanční skupina Wüstenrot posiluje své postavení na trhu tzv. rodinných financí, mezi které patří především produkty a služby určené k finančnímu zabezpečení a pojistné ochraně rodin.

Bydlení

Základní oblastí zabezpečení rodiny je bezesporu bydlení. V současné době mají občané České republiky široké možnosti, jak získat zdroje potřebné na nejen na pořízení vlastního bydlení ale i na rekonstrukce, přestavby a modernizace svého stávající bydlení.

Zájem o financování bydlení nejlépe dokumentují výsledky stavební spořitelny Wüstenrot, především pak nárůst objemu úvěrů. V letošním roce – k 31. 8. – poskytla stavební spořitelna Wüstenrot úvěry v částce téměř 4 mld. Kč, tj. o 55 % více než za stejné období roku 2006.

K výraznému růstu objemu úvěrů v nemalé míře přispívá specialita Wüstenrotu – úvěrový program REVIT plus na financování oprav a rekonstrukcí bytových domů. Pomocí tohoto programu již bylo realizováno téměř 1800 projektů, což představuje pro desítky tisíc rodin bydlení v domech zrekonstruovaných na moderní standard bydlení.

Celkem poskytla úvěry za 23,6 mld. Kč, saldo nesplacených úvěrů činilo 13,99 mld. Kč. Velmi pozitivně se vyvíjí tzv. proúvěrovanost, tj. podíl salda úvěrů na vkladech klientů, který od konce roku 2006 zaznamenal nadprůměrný nárůst o 5,8 %, ze 46,5 % na 52,3 %.

Takto prudký rozvoj úvěrové činnosti však předpokládá, aby stavební spořitelna měla dostatek zdrojů, tedy tzv. přátelských klientů, kteří pouze spoří. I z tohoto pohledu je současná situace jak na trhu stavebního spoření, tak ve stavební spořitelně Wüstenrot uspokojivá. K 31. 8. bylo uzavřeno celkem 36 274 smluv na cílovou částku téměř 10,5 mld. Kč, nárůst tak činí 18,4 % v počtu a 31,3 % u cílové částky.

Počet smluv se stabilizoval a pohybuje se kolem 424 000. Celková částka smluv překročila v srpnu 100 mld. Kč, úspory na těchto smlouvách 26,8 mld. Kč. K podpoře bydlení přispívají významně také hypoteční úvěry. Zájem o hypotéky Wüstenrot vyjádřený počtem žádostí se oproti loňskému roku zvýšil o 20 %, v částce pak o téměř 55 %.

Pojistná ochrana

Také výsledky našich pojišťoven dokumentují, že lidé stále více dbají na pojistnou ochranu, a to jak vlastní osoby či svých rodinných příslušníků, tak svého majetku. U životního pojištění Wüstenrot činí meziroční nárůst počtu uzavřených smluv 35 %.

Neživotní pojištění, které Wüstenrot uvedl na trh na jaře loňského roku, vykazuje meziroční nárůst v řádu tisíců procent, z čehož vyplývá, že zavedení těchto nových a kvalitních produktů proběhlo úspěšně. Zatímco za 10 měsíců roku 2006 bylo uzavřeno 6 739 smluv, od ledna do srpna letošního roku to bylo již 22 012, tedy více než trojnásobný počet.

Wüstenrot spravuje přes půl milionu smluv

Finanční skupina Wüstenrot spravuje v současné době téměř 520 000 smluv. Podstatnou část tvoří smlouvy o stavebním spoření a úvěrové smlouvy, pozitivní nárůst zaznamenává také počet pojistných smluv. V oblasti životního pojištění je spravováno přes 59 000 smluv, ve sféře neživotního pojištění, kde Wüstenrot nabízí pojištění domu, bytu, domácnosti, odpovědnosti za škodu a havarijní a zákonné pojištění aut bylo za jeden a půl roku činnosti uzavření více než 30 000 smluv.

Novinky Wüstenrotu

VYCHYTANÉ SPOŘENÍ

Od poloviny roku nabízí stavební spořitelna Wüstenrot nové VYCHYTANÉ SPOŘENÍ pro mladé od 18 do 30 let, které maximálně přizpůsobila jejich potřebám a požadavkům. Základem je stavební spoření s nejvyšší zaručenou úrokovou sazbou z úspor 2,1 % p.a., které se při optimální roční úspoře 20 000 Kč každoročně rozroste o 3000 korun státní podpory.

Nejdůležitější předností Vychytaného spoření je však možnost kdykoliv využít překlenovací úvěr, za jehož vyřízení zaplatí mladý klient jen poloviční poplatek. Skutečně celou pořizovací cenu bytu lze uhradit pomocí úvěru PARTNER, který stavební spořitelna Wüstenrot poskytuje bez akontace na 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. Po roce spoření a naspoření 10 % cílové částky lze požádat o SUPERÚVĚR. Mnozí mladí lidé si jako první bydlení pořizují družstevní byt. Na ten, resp. na úhradu za převod práv a povinností v družstvu je určen úvěr DRUŽSTEVNÍ BYT. U tohoto úvěru půjčí Wüstenrot klientovi až 2 miliony korun bez zajištění zástavním právem k nemovitosti.

Všechny uvedené úvěry jsou s ohledem na finanční možnosti mladých lidí propočteny na delší dobu splatnosti, čímž je dosaženo nižších měsíčních splátek.

REFIN – zdarma úvěr na refinancování

Klientům, kteří se chtějí lidově řečeno „zbavit“ splácení starého nevýhodného úvěru, nabízí Wüstenrot speciální úvěr na refinancování těchto úvěrů – hypotéku REFIN. Do konce roku je vyřízení tohoto úvěru zdarma, takže klient ušetří 4000 korun na poplatku.

Hypotéka REFIN má však mnohé výhody, které usnadňují a urychlují její vyřízení. Schopnost splácet úvěr dokládá klient jen čestným prohlášením. Neplatí se také žádný poplatek za ocenění nemovitosti. Wüstenrot od klienta požaduje pouze původní odhad zpracovaný pro předcházející úvěr. Dolní hranice této hypotéky činí 300 000 Kč, maximální výše je dána zástavní hodnotou nemovitosti. REFIN lze využít až do 90 % této hodnoty. Z hypotéky je možné zaplatit i případné sankční úroky a 30 % výše hypotečního úvěru může klient použít na rekonstrukci nemovitosti, např. při úvěru čerpaném na koupi staršího rodinného domku nebo bytu.

WÜSTENROT INVEST

Od září 2007 rozšířil Wüstenrot svoji nabídku o nový produkt – investiční životní pojištění WÜSTENROT INVEST. Jedná se o moderní produkt životního pojištění, který spojuje výhody pojistné ochrany životního pojištění s investováním volných finančních prostředků do fondů dle přání klienta. Je určen pro všechny ve věku od 15 do 65 let, kteří kromě kvalitní pojistné ochrany mají zájem nadprůměrně zhodnotit své disponibilní finanční prostředky pomocí instrumentů, ke kterým by jako „běžní“ investoři neměli přístup. Jedná se zejména o dluhopisy a státní pokladniční poukázky. K pojištění WÜSTENROT INVEST lze sjednat celkem sedm různých připojištění. K nejvíce využívaným typům patří připojištění vážných onemocnění, úrazové připojištění, připojištění invalidního důchodu či zproštění od placení pojistného.

Podle potřeb klientů, jejich očekávání ohledně výnosů z vložených prostředků a podle jejich postoje k rizikovosti investic nabízí WÜSTENROT INVEST tři investiční programy – Konzervativní, Balancovaný a Dynamický. Finanční prostředky klienta jsou u těchto programů investovány v různých poměrech do dvou interních a dvou externích fondů. Interními fondy Wüstenrotu jsou – WI – Dluhopisové portfolio a WI – Smíšené portfolio. Externími fondy jsou fondy německé investiční společnosti W&W Asset Management GmbH, která je součástí finanční skupiny Wüstenrot&Württem­bergische AG. U fondu W&W Quality Select Aktien Europa BWI je těžištěm investic výběr evropských akcií, které jsou buď výhodně oceněny nebo vykazují silný růstový potenciál. Fond dále nabízí kursové zisky díky investicím ve Velké Británii, Švýcarsku apod.

W&W Dachfonds Global Plus BWI je tzv. fondem fondů, který investuje do výběru osvědčených akciových fondů (Global) a z 15 % též do čistě oborových či regionálních fondů (Plus). Míra rizika je u tohoto fondu minimalizována širokým rozložením investic. Zkušenějším investorům nabízí Wüstenrot individuální volbu poměru investic do jednotlivých fondů dle vlastního uvážení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).