Hlavní navigace

Wüstenrot – stavební spořitelna spravuje již přes půl milionu smluv

Stavební spořitelna Wüstenrot dosáhla v loňském roce historického obchodního výsledku. Uzavřela 196 001 smluv na cílovou částku téměř 40 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2002 to představuje přírůstek 81,8 % v počtu smluv a 121,5 % v objemu celkové cílové částky. Uvedený nárůst výrazně převýšil průměr za všechny stavební spořitelny a je důkazem toho, že nabídka produktů stavební spořitelny Wüstenrot je přesně ta pravá.

Sdílet

Obchodní výsledky

Stavební spořitelna Wüstenrot dosáhla v loňském roce historického obchodního výsledku. Uzavřela 196 001 smluv na cílovou částku téměř 40 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2002 to představuje přírůstek 81,8 % v počtu smluv a 121,5 % v objemu celkové cílové částky. Uvedený nárůst výrazně převýšil průměr za všechny stavební spořitelny a je důkazem toho, že nabídka produktů stavební spořitelny Wüstenrot je přesně ta pravá.

Na základě tohoto výjimečného obratu překročil počet platných smluv hranici půl milionu a dosáhl počtu 503 000. Cílová částka těchto smluv činí 89,5 miliardy korun. Důvěra klientů ve stavební spoření se však neprojevuje jen počtem uzavřených smluv, ale i výší vkladů na účtech stavebního spoření, které k 31. 12. 2003 činily 16,9 miliardy korun. Za rok 2003 se zvýšily o 3,9 miliardy korun, tj. o téměř 30 %.

Smlouva o stavebním spoření i vlastní spoření však tvoří jen základ pro podstatně důležitější součást tohoto finančního produktu, kterou je možnost klienta využít úvěr a výhodně financovat své bytové potřeby. Také v oblasti úvěrů vykázala stavební spořitelna Wüstenrot dobré výsledky. Celkem poskytla 11 677 nových úvěrů v objemu přes 2,4 mld. Kč. K 31.12. 2003 spravovala 53 079 úvěrů se saldem 6,75 miliardy korun. Srovnáme-li stav úspor klientů s výší finančních prostředků, které jsou klientům rozpůjčeny, činí tento podíl 39,8 %. Tento ukazatel zařazuje stavební spořitelnu Wüstenrot na první příčku.

Hospodářský výsledek

Vynikající obchodní výsledky se promítly i do dobrých hospodářských výsledků. Aktiva stavební spořitelny Wüstenrot vzrostla o 4 mld. korun na 19 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 jsme vyprodukovali o téměř 13 % vyšší roční zisk, který činí po zdanění 100 milionů korun.

Nabídka – novinky roku 2004

Částečná kompenzace snížení státní podpory

Smlouvy o stavebním spoření uzavřené v 1. čtvrtletí letošního roku zvýhodňuje stavební spořitelna Wüstenrot mimořádným úrokem. Pod názvem „15 % + 15 %“ nabízí všem, kdo do 31. března uzavřou smlouvu o stavebním spoření nejen možnost získat v roce 2004 15 % státní podpory, ale také mimořádný úrok ve výši 15 % z částky této státní podpory. Při základním úročení úspor 2,5 % p.a. tak dosáhne úročení úspor klienta v roce 2004 až 4,75 %. Při optimálním ročním vkladu 20 000 korun bude v letošním roce činit čistý výnos 3 700 korun. Mimořádný úrok přizná Wüstenrot samozřejmě i těm klientům, kteří uzavřou smlouvu bez státní podpory.

Pro děti do 15 let zdarma

Do konce března lze také ještě uzavřít smlouvu o stavebním spoření pro děti do 15 let KAMARÁD, která je osvobozena od úhrady za uzavření smlouvy. Rodiče uzavřením této smlouvy ušetří plných 1500 korun.

Příslib úvěru

Stavební spořitelna Wüstenrot zavádí novou službu – příslib úvěru na koupi nemovitosti. Pro klienty to znamená jistotu, že v okamžiku, kdy najdou vhodný byt či dům ke koupi, bude jim přislíbený úvěr bez prodlení schválen a vyplacen. O příslib úvěru může požádat každý klient, který uzavřel smlouvu o stavebním spoření a zaplatil úhradu za uzavření smlouvy. Příslib úvěru poskytuje Wüstenrot na částky od 250 000 korun. Příslib úvěru má platnost 3 měsíce od data vystavení. Lze však požádat o jeho prodloužení. K poskytnutí úvěru se stavební spořitelna Wüstenrot zavazuje písemným potvrzením „Příslib úvěru“. Příslib úvěru je možno využít nejen na koupi bytu, domku či stavebního pozemku, ale i na úhradu vyrovnání při získání družstevního bytu.

Překlenovací úvěr pro rodinné financování

Podle nového zákona o stavebním spoření je možné ze smlouvy o stavebním spoření financovat nejen vlastní bytovou potřebu účastníka, ale i bytovou potřebu osob blízkých, tj. rodičů a dětí, sourozenců a manžela/manželky. Klient stavební spořitelny může ze svého úvěru snadno přispět např. na byt, který si pořizuje jeho potomek. Může k tomu použít i úvěr ke smlouvě uzavřené podle zákona platného do konce minulého roku a nepřijde o státní podporu. Pro rodinné financování se tak otevírají další možnosti využití překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

Stavební spořitelna Wüstenrot na základě této nové úpravy připravila program rodinného financování, jehož základem je překlenovací úvěr ZK 10. Pro poskytnutí tohoto druhu úvěru musí být žadatel nepřetržitě po dobu 1 roku klientem stavební spořitelny a naspořit, případně vložit na svůj účet alespoň 10 % cílové částky. Wüstenrot poskytne všem členům rodiny překlenovací úvěr s minimální úsporou 10 % cílové částky, a to za sníženou úrokovou sazbu 4,8 %. Stačí totiž, že jeden z nich splňuje požadovanou dobu spoření 12 měsíců. Rodina může na financování bytové potřeby využít i úplně novou smlouvu.

Poplatky

V minulých dnech vyšlo několik článků k tématu „poplatky stavebních spořitelen“. Bohužel čísla nebyla často zcela korektní. V přiložené tabulce je srovnání, které bylo zpracováno na základě informací z internetových stránek stavebních spořitelen. Názvy ostatních stavebních spořitelen jsou z pochopitelných důvodů vypuštěny. Tabulka obsahuje všechny roční poplatky, které musí klient zaplatit, to znamená úhradu za vedení účtu, úhradu za úrokové zvýhodnění a úhradu za výpis z účtu. Z uvedeného vyplývá, že roční poplatky Wüstenrotu jsou nejnižší, a to jak u nových tak s obrovským odstupem u starých smluv, i když náš úrok z úspor patřil a patří k nejvyšším. V článcích byla tato skutečnost bohužel zřídka zmíněna. Pro nás je velmi důležité, že netrestáme věrné klienty a nabízíme vždy rentabilní a dobré produkty.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).