Hlavní navigace

Wüstenrot hypoteční banka nový člen české větve rodiny Wüstenrot

Wüstenrot hypoteční banka a.s., založená svými akcionáři s úmyslem dokompletovat nabídku společností Wüstenrot v oblasti financování bydlení, vykročila čile do světa v dubnu roku 2003. Její obchodní výsledky se dostaly na úroveň původních záměrů zakladatelů, pokud jde o počet zpracovaných žádostí o hypoteční úvěr, je dokonce svým počtem 677 podstatně předčily.

Sdílet

Obchodní výsledky

Wüstenrot hypoteční banka a.s., založená svými akcionáři s úmyslem dokompletovat nabídku společností Wüstenrot v oblasti financování bydlení, vykročila čile do světa v dubnu roku 2003. Její obchodní výsledky se dostaly na úroveň původních záměrů zakladatelů, pokud jde o počet zpracovaných žádostí o hypoteční úvěr, je dokonce svým počtem 677 podstatně předčily.

K 31. 12. 2003 měla Wüstenrot hypoteční banka ve svém portfoliu 419 schválených hypotečních úvěrů v celkovém objemu 383,7 milionů Kč. Z toho je 42 úvěrů s nárokem na státní finanční podporu zejména pro mladé klienty do 36 let, kteří si pořizují své první starší bydlení.

Základem nabídky je Hypotéka Wüstenrot. Jedná se o klasický hypoteční úvěr poskytovaný na potřeby související s bydlením. Jeho doba splatnosti je až 30 let a co je především typické, to je úroková sazba, jednotná pro všechny zájemce o tuto formu financování svého bydlení. Aktuální pětiletá varianta úrokové sazby je rovna 4,7 %, průměrná výše úrokových sazeb, za které bylo poskytnuto oněch 419 úvěrů se pohybuje na bezkonkurenčních 4,79 %. Na počtu poskytnutých úvěrů se Hypotéka Wüstenrot podílí 49,4 %.

Na Hypotéku Wüstenrot navazují kombinace s dalšími produkty společností Wüstenrot. Nejúspěšnější je produkt Spoříme s hypotékou, který představuje kombinaci hypotečního úvěru se stavebním spořením. Klient platí bance jen úroky, splátky úvěru používá ke stavebnímu spoření. Za pět let účastník této kombinace, aniž by investoval jakékoliv další vlastní peníze, získá navíc sumu v částkách přesahujících desítky tisíc korun. O úspěšnosti této kombinace svědčí i její podíl na celkovém počtu úvěrů ve výši 27 %.

Další úspěšnou kombinaci představuje produkt nazvaný Bydlíme s Konstantou. Jedná se o kombinaci určenou pro ty zájemce o pořízení si bydlení na úvěr, kteří nemají dostatek vlastního startovacího kapitálu. Překlenovací úvěry stavební spořitelny (např. pod názvem Konstanta – odtud i název kombinace) tento nedostatek pomáhají překlenout. A nejen to. Nabídku Bydlíme s Konstantou lze dokonce úspěšně kombinovat s produktem Spoříme s hypotékou. Takže i s minimem vlastního kapitálu lze dosáhnout nevídaných výhod. Na počtu poskytnutých úvěrů se podílejí více jak 20 %.

Benjamínkem je kombinace Hypotéky Wüstenrot s životním pojištěním. Jde o produkt nabízený pod obchodním názvem Jistíme se s hypotékou. Princip je obdobný jako u produktu Spoříme s hypotékou. Klientům dává možnost nejen výhodnějších odpočtů zaplacených úroků od daňového základu, ale i odpočtů na základě zaplaceného pojištění. Na celkovém počtu poskytnutých úvěrů se podílí tato kombinace 2,86 %.

Hospodářský výsledek

Vzhledem k tomu, že na pohledávky z hypotečních úvěrů se zatím přeměňuje základní kapitál, vzrostla bilance banky z původních 660 mil. korun jen na 667,9 mil. korun. Nárůst bilanční sumy o téměř polovinu plánujeme na rok 2004 po vydání první emise hypotečních zástavních listů. Díky vyšším příjmům a nižším nákladům je skutečná ztráta z rozjezdu banky nižší o 8,7 milionů Kč než plánovaná.

Nabídka – novinky roku 2004

Hypotéka Variant

V rámci rozšiřování nabídky byla do portfolia banky zavedena Hypotéka Variant. Jde o nízko úročený hypoteční úvěr, jehož úroková sazba je vázána na mezibankovní úrokovou roční sazbu PRIBOR. Hypotéka Variant využívá relativně nízkých sazeb ročních peněz na mezibankovním peněžním trhu k tomu, aby s použitím pro akcionáře ještě akceptovatelné úrokové odchylky mohla nabízet svým klientům, kteří se zajímají o vývoj na peněžních trzích, nízko úročené úvěry. Zatímco roční sazba PRIBOR se mění podle poptávky a nabídky na trhu, odchylka je klientovi garantovaná na dobu 5 let a to ve výši dvou procentních bodů. Tak se dohromady kombinuje roční garance (roční sazba PRIBOR) s pětiletou jistotou (pevná odchylka). Výsledná úroková sazba zachovává základní vlastnost Hypotéky Wüstenrot – je jednotná pro všechny zájemce. V současné době se pohybuje na úrovni 4,2 %.

Spoříme s hypotékou P

Jde o nabídku kombinace Hypotéky Wüstenrot se stavebním spořením v podmínkách novely zákona o stavebním spořením platné od 1. ledna 2003. Vzhledem k tomu, že se vázací doba pro získání nároku na státní podporu stavebního spoření prodlužuje na 6 let, prodlužuje se na 6 let i základní cyklus tohoto produktu. Tomu je přizpůsobena i úroková sazba. Pro tento produkt bude sice použita sazba s pětiletou fixací, ale s prodlouženou platností na 6 roků (úroková sazba 5P).

Hypotéka Wüstenrot E

Pod tímto názvem nabízíme klasickou Hypotéku Wüstenrot v expresním zpracování (garance do 5 pracovních dnů). Podmínkou je získání ocenění nemovitosti dávané do zástavy předem, před podáním žádosti o úvěr. Hypotéka Wüstenrot E (Expres) bude zavedena do obchodní nabídky k 1. květnu 2004.

Hypoteční Zástavní List Wüstenrot

Na květen je plánována první emise hypotečních zástavních listů v objemu cca 300 milionů Kč s pětiletou dobou splatnosti a atraktivní pevnou úrokovou sazbou. Přesné parametry emise se dopracovávají.

HYPOREVIT

Předběžný obchodní název nabídky majitelům domů postavených panelovou technologií na profinancování nákladů na revitalizaci těchto domů v souladu s podmínkami státních programů a podpor poskytovaných na regeneraci těchto nemovitostí. Se zavedením do obchodní nabídky se počítá v první polovině roku 2004.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).