Hlavní navigace

Winterthur pojišťovna nabízí od března nový produkt pro zaměstnavatele – Skupinové pojištění osob

Winterthur pojišťovna nabízí firmám od března Skupinové pojištění osob. Pojištění otvírá nové možnosti především pro zkvalitnění systému zaměstnaneckých benefitů. Nový produkt umožňuje zaměstnavatelům ušetřit finanční náklady a zároveň může sloužit jako významný nástroj personální politiky.

Sdílet

Od března 2006 rozšířila Winterthur pojišťovna svou nabídku pojistných produktů o Skupinové pojištění osob. To je určeno především zaměstnavatelům, mohou jej však využít i různé amatérské sportovní kluby, zájmová sdružení nebo profesní organizace. V rámci Skupinového pojištění osob lze sestavit individuální pojistný program pro management společnosti, vybrané skupiny pracovníků nebo všechny zaměstnance, a to pod jednou pojistnou smlouvou. Firmy mají možnost vytvořit program přesně dle svých specifických potřeb.

Mezi výhody Skupinového pojištění osob patří příznivá cena, jež je pozitivně ovlivněna především rozložením rizika. Na straně klienta je navíc spojeno s minimální administrativou. Ve prospěch produktu hovoří také jeho vysoká flexibilita. Rámcová pojistná smlouva totiž umožňuje pružně reagovat na jakékoliv změny v personálním obsazení společnosti.

Jde o rizikové pojištění sjednané buď na dobu 24 hodin či pouze na dobu výkonu určité pracovní činnosti. Součástí produktu může být pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu a pojištění denních dávek. Klient má na výběr mezi pojistným krytím odpovídajícím násobkům hrubého měsíčního příjmu zaměstnance a pevně stanovenou pojistnou částkou.

„Tento typ pojištění je ve světě velmi rozšířeným druhem zaměstnaneckých výhod, protože představuje důležitý nástroj motivace a stabilizace pracovního týmu,“ říká Petr Žaluda, generální ředitel Winterthur pro ČR a SR. „Jde o velmi zajímavou možnost pro zaměstnavatele hledajícího vyvážený sociální program pro své zaměstnance. Pojištění zaměstnanců je navíc výhodné i z daňového hlediska,“ doplňuje.

V souvislosti s uvedením skupinového pojištění uzavřela Winterthur pojišťovna smlouvu s americkou společností John Hancoock International Group Program (IGP), která sídlí v Bostonu a má pobočku v belgickém Bruselu, Singapuru a Tokyu. IGP představuje celosvětový poolingový program zastřešující síť největších světových pojišťoven. Jím poskytované produkty a služby zajišťují především značnou úsporu nákladů. V současné době se společnost v rámci programu IGP stará o zaměstnanecké benefity ve více než sedmi stech mezinárodních společnostech – např. AON, The Coca-Cola Company, Dell, Mitsubishi Electric Company, Nivea, Nokia Corporation, L´Oreal , PepsiCo či Unilever a má uzavřeno cca 4700 poolingových operací.

IGP patří mezi největší poolingové společnosti na světě a pro spolupráci vyhledává vždy jen ty nejsilnější a nejstabilnější partnery v dané zemi. „Je velmi pozitivní, že jsme se partnery pro Českou republiku stali právě my,“ podotkl Petr Žaluda.

Pooling

Pooling je nejvýhodnější instrument pro pojištění zaměstnanců nadnárodních společností, které mají pobočky alespoň ve dvou různých zemích. Základní myšlenkou je snížení nákladů firmy prostřednictvím rozložení rizika mezi země (regiony) s různou rizikovostí. Pooling tak nepředstavuje složitou formu pojištění, jde pouze o zvláštní účet, na který zaměstnavatel zasílá příslušné pojistné. Z účtu jsou hrazeny náklady pojištění a možná plnění pojištěných zaměstnanců. Na účet je připisován dosažený výnos z investované části pojistného a možného přípisu lokálních nebo mezinárodních dividend.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).