Hlavní navigace

VZP: OSVČ a zdravotní pojištění

Jsem osobou samostatně výdělečně činnou a zároveň se starám celý den o pětiletou dceru. Ráda bych se zeptala, zda musím platit pojistné na zdravotní pojištění a zda se na mě vztahují povinné minimální zálohy, či zda za mě platí pojištění stát?

Sdílet

Stát by za vás platil pojistné na zdravotní pojištění pouze v případě, že byste na dítě ještě pobírala rodičovský příspěvek (do 4 let věku dítěte). Jinak osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která celodenně pečuje o dítě, nesplňuje základní podmínku pro to, aby za ni zdravotní pojištění hradil stát. Stát totiž hradí zdravotní pojištění z důvodu celodenní osobní péče o dítě pouze za osoby, které nemají žádné příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Limitem je dále věk dítěte, o něž daná osoba pečuje: u jednoho dítěte je to do 7 let, u dvou a více dětí do 15 let. Péče se počítá za celodenní, i pokud dítě předškolního věku chodí do jeslí nebo mateřské školky na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, nebo pokud dítě chodí do školy na dobu, která nepřesahuje vyučování. Za osobu celodenně osobně a řádně pečující se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka, případně osoba, která převzala dítě do trvalé péče.

Jako osoba samostatně výdělečně činná jste tedy povinna hradit zdravotní pojištění sama. Pokud ale máte dítě do 7 let (nebo dvě a více dětí do 15 let) v celodenní a osobní péči, neplatí pro vás zákonem stanovený minimální vyměřovací základ a budete hradit zdravotní pojištění ze skutečně dosažených příjmů. Na Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ uvedete, že jste byla po celý rok (nebo v určitých celých kalendářních měsících) osobou, které tzv. nebyl stanoven minimální vyměřovací základ z důvodu celodenní osobní a řádné péče o dítě. Váš vyměřovací základ (a tedy i zálohy na pojistné) bude vypočten ze skutečně dosažených příjmů.

Předpokládejme, že jste po celý rok 2006 patřila mezi osoby, pro které nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. Pokud byste na přehledu za rok 2006 například vykázala roční příjem po odpočtu výdajů 180 000 Kč, pak by vyměřovací základ činil 90 000 Kč (50 % ze 180 000 Kč) a z toho by bylo pojistné (stanovené na 13,5 %) celkem 12 150 Kč. Další rok byste platila měsíční zálohy vypočítané z této částky, tzn. ve výši 1 013 Kč, bez ohledu na zákonem stanovenou minimální výši zálohy na pojistné, která pro rok 2007 činí 1 360 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).