Hlavní navigace

VZP: Cena krve roste

Ačkoliv množství spotřebované krve se v České republice meziročně příliš nemění, cena za využívání této léčby se stále zvyšuje. Tzv. plná krev je totiž pacientům podávána čím dál méně, a naopak čím dál častěji jsou využívány jednotlivé složky krve, tedy různě upravené části krve. Za transfuzní přípravky vyrobené z krve dárců zaplatila VZP v minulém roce více než 700 milionů korun. Lidí, kteří darují svou krev bezplatně, však stále není dostatek. Největší česká zdravotní pojišťovna chce proto pravidelné dárce krve od 1. července 2007 více zvýhodnit.

Sdílet

„V posledních letech je v ČR patrný trend stále častějšího využívání cíleně připravovaných transfuzních přípravků a různých krevních derivátů, které jsou pro budoucího příjemce daleko bezpečnější než plná krev. U krevních přípravků očištěných zejména od bílých krvinek se totiž výrazně snižuje riziko přenosu infekcí, jsou lépe snášeny a je na ně tedy méně alergických reakcí,“ upozorňuje ředitel VZP Pavel Horák, a doplňuje: „Za nejvíce využívané červené krvinky částečně zbavené leukocytů vydala VZP v minulém roce 384 milionů korun, což je více než polovina z celkové částky vynaložené na transfuzní přípravky.“

Podle údajů Českého červeného kříže poskytlo za minulý rok bezplatně krev 298  305 lidí, z toho 21  584 poprvé. Tzv. bezpříspěvkových odběrů je přes 98 procent z celkového objemu. „Chceme toto nezištné chování ocenit. Pravidelným dárcům krve a kostní dřeně proto od 1. července nabídneme nové výhody,“ vysvětluje ředitel Horák.

Kromě možnosti získat zdarma pojištění léčebných výloh při cestě do zahraničí, a to až na 35 dní za kalendářní rok, mají držitelé Zlaté medaile Dr. Janského, Zlatého kříže a dárci kostní dřeně nárok na příspěvek na lázeňský pobyt (viz tabulka níže).

Málokdo také ví, že dárce může po dohodě se zaměstnavatelem dostat pro odběr krve den volna, protože dárcovství se posuzuje jako „úkon v obecném zájmu“. V tomto případě vzniká podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí nárok na pracovní volno s náhradou mzdy. Ve většině evropských zemí tyto výhody poskytovány nejsou. Dárci krve v ČR si rovněž mohou za každý odběr odečíst z daňového základu částku 2  000 korun, na kterou je tento dar na zdravotnické účely oceněn.

Výhody pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně (pojištěné u VZP ČR)
Druh výhody Kdo na ni má nárok
Příspěvek v hodnotě 1000,– Kč na rehabilitačně lázeňský pobyt Dárci krve, kteří jsou držitelé Zlaté medaile Dr. Janského nebo Zlatého kříže.
Příspěvek v hodnotě 2000,– Kč na rehabilitačně lázeňský pobyt Nepříbuzní dárci krvetvorných buněk, kteří předloží Registrem dárců potvrzený doklad o darování krvetvorných buněk
35 dní cestovního pojištění zdarma (za každý kalendářní rok, u Pojišťovny VZP, a.s.) Bezpříspěvkoví dárci krve, kteří: v předcházejících 730 dnech před uzavřením pojistné smlouvy darovali minimálně 3× krev, přičemž poslední odběr se uskutečnil v průběhu posledního roku; v průběhu posledního roku darovali 2× krev; jsou držitelé Zlaté, Stříbrné či Bronzové medaile Dr. Janského nebo Zlatého kříže* ČČK.Nepříbuzní** dárci krvetvorných buněk, kteří mají Registrem dárců potvrzený alespoň 1 odběr krvetvorných buněk za dobu 1 roku.
Zvýhodněné roční pojištění léčebných výloh pro opakované krátkodobé pobyty v cizině viz předchozí skupiny
Členství v Klubu pevného zdraví VZP ČR ( = čerpání výhod minimálně v hodnotě 300 Kč) všichni dárci

Vysvětlivky:
* Uděluje Český červený kříž jako výraz poděkování a morálního ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve. Za deset odběrů náleží dárci bronzová medaile (dříve plaketa), za 20 odb. stříbrná a za 40 odběrů zlatá. Mnohonásobní dárci jsou oceňováni Zlatým odznakem (křížem) I, II. a III. stupně za 80, 120 a 160 bezpříspěv­kových odběrů.
** Na základě doporučení transplantačních center zvýhodňujeme pouze nepříbuzné dárce krve. U dárcovství mezi příbuznými je motivací k rozhodnutí darovat krvetvorné buňky záchrana svého nejbližšího, zatímco u nepříbuzného dárcovství jde o snahu pomoci neznámému nemocnému.

VÍCE O DÁRCOVSTVÍ KRVE

Při klasickém odběru plné krve, který je možné absolvovat maximálně 4× za rok, je během asi deseti minut odebráno 450 ml krve. K darování jednotlivých složek krve slouží přístroj zvaný separátor, který umožňuje návrat zbylé části krve zpět do těla dárce. Odebírají se tak např. krevní destičky, které je možné darovat až jednou měsíčně, ale jen pokud jsou požadované hodnoty krevního obrazu dárce nad stanovenou hranicí. Krev získaná od dárců se nepoužívá výhradně k transfuzím, některé složky krve – např. plazma jsou nezbytné k výrobě řady léčivých přípravků.

Zatímco transfuzní jednotka plné krve vyjde zhruba na 1  100 korun, příprava jednotky červených krvinek zbavených podílu leukocytů (tzv. resuspendovaných erytrocytů) je již nákladnější a pojišťovna za ni zaplatí 1  758 korun. Jedna terapeutická dávka preparátu, který patří mezi velmi nákladné na přípravu (např. určitý typ leukocytů nezbytný pro léčbu některých onkologických onemocnění), vyjde až na 14 tisíc korun.

Platba za transfuzní jednotku je odvozena od její nákladové ceny, která je složena z několika částí. Je do ní zahrnut jednak odběr samotné krve, ale především náklady na povinná vyšetření dárce a odebrané krve či její části a dále výroba a kontrola konečného přípravku a jeho skladování.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).