Hlavní navigace

VZP a Avon zvou statisíce žen na vyšetření prsou

VZP v polovině července zahájila rozesílání písemných pozvánek na mamografické vyšetření ženám, které toto vyšetření za poslední tři roky neabsolvovaly. Projekt je součástí boje proti rakovině prsu a je určen ženám od 45 let. Přestože může být toto onemocnění při pozdním odhalení smrtelné, je v rizikové věkové skupině asi 60 procent žen, které pravidelně na prohlídky nechodí. Ženy, které se na základě pozvánky dostaví k vyšetření, obdrží dárek od společnosti Avon Cosmetics. Ta se boji proti rakovině prsu v České republice věnuje již 10 let.

Sdílet

„Cílem projektu je zvýšit účast žen na těchto důležitých preventivních kontrolách a zachytit tak co nejvíce onemocnění rakovinou prsu v raném stadiu u co nejvyššího počtu žen. Je totiž prokázáno, že pravidelná vyšetření na mamografu snižují úmrtnost na rakovinu prsu až o 32 procent. Včasné odhalení nádoru a bezprostřední zahájení léčby umožňují vyhnout se chirurgickému zákroku a celkově zlepšují šance ženy na vyléčení,“ vysvětluje význam projektu ředitel VZP ČR Pavel Horák a dodává: „Celkem oslovíme písemnou pozvánkou více než 640 tisíc žen.“

Dopis s pozvánkou na mamografické vyšetření obdrží v průběhu tohoto roku ty klientky VZP ve věku mezi 45 a 69 lety, které prohlídku v uplynulých třech letech neabsolvovaly. S pozvánkou navštíví svého praktického lékaře nebo gynekologa, který je odešle na vyšetření do screeningového centra. Pozvánka obsahuje poučení o výhodách vyšetření, postup, jak se na vyšetření objednat, a seznam screeningových center, která vyšetření v daném regionu provádějí. „Aby se zvýšila pravděpodobnost, že se ženy na vyšetření dostaví, motivujeme je získáním kosmetického dárku. Nedocenitelným přínosem vyšetření pro ženu však je, když se potvrdí, že je zdravá. Jsme proto rádi, že se můžeme na tomto významném projektu podílet a dále tak rozšířit naše aktivity v boji proti rakovině prsu,“ uvádí Michaela Beránková ze společnosti AVON Cosmetics.

VZP se rozhodla oslovit pozvánkami také ženy ve věku 70–75 let, kterým tak umožní nechat se na mamografu vyšetřit bezplatně a samozřejmě získat dárek od AVON Cosmetics. Pojišťovny totiž hradí vyšetření podle vyhlášky jen ženám do 69 let, a to jednou za dva roky. „S dopisem přijdou tyto ženy přímo, tedy bez žádanky od praktického lékaře či gynekologa, do screeningového centra. Kromě cenných informací o výskytu nemoci v této věkové kategorii také zjistíme, zda možnost přímého vstupu do centra zvyšuje zájem žen o vyšetření,“ konstatuje doc. MUDr. Jan Daneš z Asociace mamodiagnostiků ČR, která zajišťuje hladký průběh projektu přímo v jednotlivých mamografických centrech.

VÍCE O MAMOGRAFICKÉM SCREENINGU

Screening karcinomu prsu je prováděn ve vyspělých zemích již mnoho let. U nás až do roku 2002 existoval tzv. skrytý screening, při kterém nebylo odděleno vyšetření žen s příznaky onemocnění prsu (tzv. diagnostická mamografie) od screeningu. Kvalita mamografických vyšetření byla navíc v mnoha centrech nevyhovující. Neexistovala kontrola kvality center a také nebylo možné zjistit, kolik preventivních vyšetření a s jakým výsledkem se v Česku provádí.

Tento problém se začal intenzivně řešit na konci roku 2002 a VZP ČR stála od počátku u zrodu zásadních opatření. Byla vytvořena Komise ministerstva zdravotnictví pro screening nádorů prsu, v níž jsou zástupci ministerstva, výborů všech odborných společností, které se problematikou onemocnění prsů zabývají, zdravotních pojišťoven a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Komise stanovila přesná kritéria a podmínky, za kterých je možné screeningová vyšetření provádět. Ty se týkají například technického vybavení screeningového centra, kvalifikace lékařů i laborantů. Každé pracoviště pak sbírá údaje o své činnosti, které jsou každoročně vyhodnocovány. K získání dostatečných zkušeností je stanoven i minimální počet vyšetření, které každé pracoviště musí ročně provést. Všechna centra jsou také podrobně sledována z hlediska radiační ochrany.

Při splnění všech podmínek je screeningové centrum doporučeno k provádění screeningu a získá tak smlouvy se zdravotními pojišťovnami na tento výkon, a to na jeden či dva roky. Po této době a provedené kontrole je akreditace buď prodloužena, nebo při nesplnění některého z kritérií je pracovišti naopak odejmuta.

Systém založený na vysoké kvalitě screeningových center se osvědčil – téměř 80 procent všech zhoubných nádorů je v rámci screeningu zjišťováno již počátečním stadiu. Ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi Evropské unie však Česko stále zaostává v účasti žen na těchto prohlídkách. Podle statistiky VZP ČR neabsolvovalo screeningovou mamografii v posledních dvou letech přes 60 procent žen ve věku mezi 45–69 lety.

Partner projektu společnost Avon Cosmetics věnuje boji s touto zákeřnou nemocí svou pozornost již 10 let. Od roku 1997 do roku 2007 věnovala na boj proti rakovině prsu úctyhodných 31,2 milionu korun. V loňském roce byly finanční prostředky rozděleny Alianci českých organizací a žen s rakovinou prsu na projekt „Ženy ženám“ a také na ozdravné pobyty, Mamma Helpu pak na provoz Avon Linky proti rakovině prsu. Prostřednictvím Asociace mamodiagnostiků ČR finančně podporuje společnost AVON vyhodnocování kvality screeningových center a zásadním způsobem tak přispívá ke zvyšování kvality mamografického screeningu v ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).