Hlavní navigace

Výzva Sdružení spotřebitelů pro studenty ČS

Období studií bývá nejkrásnějším obdobím života, avšak v dnešní době je to záležitost poměrně nákladná. Prakticky každý student proto pečlivě zvažuje, jak získat peníze, a jak s nimi poté naložit. Ještě nedávno se zdálo, že tou nejlepší volbou pro studenty, kteří chtějí v průběhu studií využívat bankovní účet, je produkt Sporostudent, díky kterému mohl každý mladý klient na konci studia získat mimořádnou prémii. O to větší je nyní rozčarování studentů, kteří si tento bankovní účet založili. Prémie byla snížena na pouhou desetinu!

Sdílet

V minulých letech nabízela prostřednictvím letáků Česká spořitelna, a. s., spotřebitelům z řad studentů mimořádnou prémii 10 000 Kč, pokud uzavřou smlouvu o sporožirovém účtu s možností režimu SPOROSTUDENT. Tato prémie měla být přidělena v případě, že student ukončí studium s vyznamenáním.

V minulých měsících banka snížila mimořádnou prémii na jeden tisíc korun.

„Studenti, kteří se pro tuto službu rozhodli právě na základě výše mimořádné prémie, jsou touto změnou zaskočeni, protože byla provedena bez jejich souhlasu a až po uzavření smlouvy,“ sdělil o stížnostech, zaznamenaných Sdružením obrany spotřebitelů ČR, předseda jeho Republikového výboru František Lobovský.

Vzhledem k tomu, že Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) považuje tento postup banky za neoprávněný, obrátilo se na vedení společnosti Česká spořitelna, a. s., dopisem, ve kterém žádalo vyjádření, zda společnost uznává neoprávněnost svého jednání a zda nahradí studentům vzniklou škodu.

Zástupci společnosti ve své odpovědi uvedli, že výše mimořádné prémie nebyla součástí smlouvy a je proto možné ji jednostranně změnit.

„SOS považuje toto odůvodnění za nedostatečné a domnívá se, že veřejný příslib mimořádné odměny je pro jakoukoliv společnost závazný. Proto se SOS opakovaně obrátilo v této věci na předsedu představenstva a generálního ředitele České spořitelny,“ konstatovala Jana Luhanová, která ve Sdružení obrany spotřebitelů České republiky případ řeší.

Představitelé České spořitelny bohužel odmítli názor, že by jejich banka dala mladým klientům veřejný příslib. Na základě stanoviska banky proto nyní doporučují poradny SOS studentům, kteří se na ně obracejí v případech, kdy se cítí poškozeni jednáním banky, aby se obrátili se stížností na ombudsmana České spořitelny, a. s., a v případě neúspěchu aby se individuální žalobou u soudu domohli rozhodnutí sporu a respektování práv.

Současně SOS vyzvalo všechny studenty, kteří se také cítí být poškozeni jednostrannou změnou smluvních podmínek, aby zasílali své dotazy, poznatky a kontakty pro účely případné koordinace v této věci na adresu SOS (e-mail: luhanova@spotrebitele.cz; Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Rytířská 10, 110 00 Praha 1; fax: 224239941).

„Velmi dobře rozumíme tomu, že mladí klienti České spořitelny se jejím postupem cítí velmi dotčeni. Protože právě vstupují do praktického života, obáváme se, že první jejich karambol s nesolidním přístupem může způsobit i další škody, neboť na počátku jejich profesionální dráhy je může velmi negativně ovlivnit,“ zdůraznil předseda Republikového výboru SOS František Lobovský. Počáteční výběr mezi mnoha bankami, které v době uzavírání původních smluv účty pro studenty nabízely, byl v četných případech zřejmě ovlivněn ve prospěch České spořitelny zejména nabídkou mimořádné prémie 10.000 Kč. Tuto mimořádnou prémii se Česká spořitelna přislíbila poskytnout (připsat na účet) každému studentovi, který prokáže, že absolvoval vysokou školu s vyznamenáním. Veřejné prohlášení ohledně mimořádné prémie 10 000 Kč učinila Česká spořitelna jak v písemné formě náborových letáků a informačních materiálů, tak ústním prohlášením svých pracovníků při zakládání účtu „SPOROSTUDENT“. Na internetu přejaly informaci České spořitelny o výši studentské prémie i provozovatelé dalších stránek a dále ji šířili.

Jedna z postižených se na SOS obrátila poté, co jí Česká spořitelna ve výpisu z účtu oznámila, že přislíbenou mimořádnou prémii nadále poskytuje pouze ve výši jedné desetiny původní částky, tj. 1000 Kč. Studentka s tímto postupem nesouhlasí, cítí se poškozena a oklamána, zvláště když někteří její spolužáci prémii v původní přislíbené výši 10.000 Kč již obdrželi. Ve svém vyjádření uvedla, že za těchto podmínek by zřejmě přijala nabídku jiného z peněžních ústavů, které nabízejí zvýhodnění poskytovaná průběžně během studia. Jako újmu cítí také omezení v osobním životě v důsledku náročnosti dosažení výborných studijních výsledků, které nebylo odpovídajícím způsobem odměněno i přesto, že se k tomu Česká spořitelna zavázala.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).