Hlavní navigace

Výzkumná síť UniCredit New Europe: Mezinárodní banky pokračují v silné expanzi v regionu střední a východní Evropy

Dvě třetiny bankovního sektoru na „zavedených“ trzích střední a východní Evropy jsou ve vlastnictví mezinárodních bank. Nové příležitosti se budou nabízet v souvislosti s rozšiřováním aktivit, a to jednak na jednotlivých trzích (Rusko, Turecko, Ukrajina), ale také co se týče růstových strategií hráčů na trhu (jako UniCredit / HVB).

Sdílet

Bankovní trh ve střední a východní Evropě (SVE)1 se nadále vyznačuje dominantním postavením mezinárodních bank, které tento trh považují za svůj druhý domácí trh, vyznačující se navíc silným potenciálem růstu. Ke konci r. 2005 činil podíl na trhu v tomto regionu u mezinárodních bank 78 % (kromě Ruska, Ukrajiny a Turecka). Bankovní trhy v „zavedených“ zemích SVE byly již do značné míry privatizovány a nabízí se zde nyní už jen velmi málo příležitostí k novým akvizicím. Mezinárodní investoři proto čím dál tím více obracejí svou pozornost k trhu Ruska, Turecka a ve střednědobé perspektivě také Ukrajiny  – v těchto zemích nedosáhl proces internacionalizace a konsolidace bankovního sektoru ještě pokročilé fáze. Tyto země přitom nabízejí významný růstový potenciál: při jejich zahrnutí do výpočtu podílu na trhu by měly mezinárodní banky jen 46% podíl na bankovním trhu SVE. Takové jsou výsledky nedávné studie provedené výzkumnou sítí UniCredit New Europe. Tato síť zahrnuje všechna výzkumná oddělení skupiny zaměřená na region SVE.

V Turecku mají mezinárodní banky v současnosti 19% podíl na trhu. Privatizační proces tam postupuje a dá se zároveň očekávat další konsolidace trhu. V Rusku je podíl zahraničních bank ještě nižší, dosahuje tam v současné době pouze 9 %. Vzhledem k tomu, že je v této zemi celkem 1.200 bankovních institucí, dá se jasně očekávat, že proběhne proces strukturální transformace. Naopak nejvyšší koncentraci mezinárodních bank můžeme zaznamenat v nových členských zemích EU Estonsku (99 %) a Slovensku (98 %), následovaných kandidátskou zemí Chorvatskem (91 %).

“Rusko, Turecko a ve střednědobé perspektivě také Ukrajina jsou jednoznačně novými cíli regionální strategie velkých mezinárodních hráčů, kteří působí na trzích regionu SVE. Z obecnějšího hlediska považujeme navíc za další významný podnět ke strukturální přeměně regionu konsolidační proces v bankovnictví na mezinárodní úrovni – takový je případ fúze skupin UniCredit-HVB, který vedl k vytvoření zdaleka největšího hráče na regionální úrovni a inicioval obnovení procesu konsolidace na individuální úrovni,” říká Andrea Moneta, člen řídicího výboru skupiny UniCredit Group a zároveň člen představenstva BA-CA zodpovědný za aktivity v zemích SVE.

Hlavní mezinárodní banky v SVE

Několik mezinárodních hráčů považuje region SVE za svůj druhý domácí trh. Tito hráči mají v několika zemích regionu vedoucí postavení a těží ze široké nadregionální sítě. Nejdůležitějších 7 hráčů kontroluje zhruba čtvrtinu celého bankovního trhu ve střední a východní Evropě (26 %, měřeno celkovými aktivy).

Mezi velkými mezinárodními bankami působícími v regionu má skupina UniCredit Group první místo s celkovými aktivy ve výši 86,2 mld. EUR 1 a čistými výnosy po zdanění (před menšinovými podíly) ve výši 1,3 mld. EUR1. To znamená, že skupina UniCredit Group je téměř dvakrát tak větší oproti svému nejbližšímu konkurentovi. Na druhém místě je Erste Bank s celkovými aktivy ve výši 48,7 mld. EUR2 a čistými výnosy po zdanění (před menšinovými podíly) ve výši 711 mil. EUR2. Belgická skupina KBC je třetí, s celkovými aktivy 42,7 mld. EUR a čistými výnosy po zdanění (před menšinovými podíly) ve výši 556 mil. EUR.

Za těmito prvními třemi bankovními skupinami se dále řadí Raiffeisen International (celková aktiva: 42.3 mld. EUR 3, čisté výnosy po zdanění: 481 mil. EUR3), Société Générale (celková aktiva: 30,1 mld. EUR4, čisté výnosy po zdanění: 531 mil. EUR4), Banca Intesa5 (celková aktiva: 22.1 mld. EUR, čisté výnosy po zdanění: 326 mil. EUR) a maďarská OTP6 (celková aktiva: 19,1 mld. EUR, čisté výnosy po zdanění: 609 mil. EUR). Největší síť v regionu má UniCredit Group / BA-CA (17 zemí7) a Raiffeisen International (15 zemí7), po nichž následuje skupina Société Générale (10 zemí7) a Banca Intesa (9 zemí7).

1 Mimo Splitskou banku v Chorvatsku, jednotky v Turecku zahrnuty 50%
2 Vč. Erste Bank Serbia a BCR v Rumunsku
3 Vč. Impexbank v Rusku, Aval Bank konsolidovaná od října 2005
4 Vč. Splitské banky
5 Vč. KMB, Intesa Beograd, Ukrsdbank and UPI banka
6 Vč. Niska Banka a Zepter Banka a OTP Hrvatska od 2. čtvrtletí 2005.
7 mimo kanceláří zastoupení

“Za povšimnutí stojí, že mezi 7 největšími regionálními hráči jsou pouze 3, kteří patří mezi 20 největších evropských bank podle tržní kapitalizace. To potvrzuje naši domněnku, že mezinárodní proces konsolidace může na regionální úrovni vést k pokračování strukturální transformace,” uvedla Debora Revoltella, hlavní ekonomka UniCredit pro SVE.

Výnosnost bank zůstává vysoká

Bankovní trh ve střední a východní Evropě bude i nadále pro mezinárodní banky aktivní v tomto regionu klíčovým růstovým trhem. Jen v r. 2005 celkové čisté výnosy před zdaněním u bank 9 zemí SVE 1 vzrostly o 4,5 mld. EUR, z 16,5 mld. EUR na 21 mld. EUR v roce 2005. Odborníci ve skupině UniCredit zastávají názor, že se výnosy v tomto regionu v období 2004 až 2008 celkově zdvojnásobí, na 32 mld. EUR. To znamená pro období 2005–2008 roční tempo růstu 15,2 %.

„Očekáváme, že největší nárůst ziskovosti dosáhne bankovní sektor v Rusku,“ uvedla dále Debora Revoltella. Průměrný růst zisku před zdaněním v Rusku v období 2005–2008 odhaduje na 21 %. Také bankovní sektor v Turecku dál dynamicky poroste, a to i navzdory současné volatilitě finančních trhů. Růst ziskovosti bude silný rovněž v Bulharsku (13 %) a Rumunsku (11 %), u dvou zemí, které se připravují na vstup do EU.

Uvedené údaje činí z Ruska jeden z nejatraktiv­nějších bankovních trhů v rámci regionu SVE. „Potvrzuje to nesmírný potenciál, který u této země existuje. Ruský bankovní trh prudce roste. Proto budeme v Rusku pokračovat v expanzi. Jako první krok zdvojnásobíme počet poboček na přibližně 50 ke konci tohoto roku a více než 100 do roku 2008,“ uvedl Andrea Moneta

Růst je tažený retailovými úvěry

Retailové úvěrování bude i nadále hlavním tahounem růstu v tomto regionu. Očekává se, že u retailových úvěrů v regionu SVE objem celkem poroste do roku 2008 průměrným ročním tempem 31 %. Nejsilnější nárůst bude zaznamenán v Rusku, kde tento sektor poroste o 56 %, což bude téměř dvojnásobek míry růstu trhu SVE jako celku (vč. Ruska).

„Domníváme se, že se v nejbližších třech letech objem retailových úvěrů ztrojnásobí. V současnosti má bankovní účet 51 % ruského obyvatelstva – tento údaj ukazuje nesmírný potenciál, který je v této zemi k dispozici,“ řekla Debora Revoltella. Za Ruskem následuje Srbsko a Turecko, kde se očekává, že objem retailových úvěrů bude růst o 30 %.

S 24 % je průměrný růst objemu úvěrů v celé SVE daleko silnější než v Eurozóně (6 %). Údaje za jednotlivé země ke konci r. 2005, v procentním vyjádření k HDP, ukazují, že růst byl největší v Chorvatsku (68 %), který zdaleka přesahoval průměr za SVE (32 %). V Rumunsku růst dosahoval 22 %, což ukazuje nevyužitý potenciál na tomto trhu. Všeobecně očekáváme, že objem úvěrů poroste napříč celým regionem, a to díky kombinaci silného růstu ekonomiky a existujícím mezerám v penetraci trhu. Hlavní hnací silou růstu bude retailový trh. Dobré makroekonomické vyhlídky a silná poptávka po investicích budou také podporovat pozitivní výsledky u firemního úvěrování.

„Bankovní trh v SVE bude dál silně růst. Vzhledem k tomu, že tento region nabízí velký potenciál pro podnikání, bude nadále v centru pozornosti mezinárodních hráčů. Pro skupinu UniCredit je SVE klíčovým trhem. Využijeme výhody silné dynamiky zdejšího bankovního trhu a porosteme společně s ním,“ uzavírá Andrea Moneta.

1 SVE = Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajin

a.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).