Hlavní navigace

Výzkum LBBW Bank: lidé jsou spokojeni se svou bankou

[Tisková zpráva] Nový výzkum LBBW Bank na sklonku roku 2011 ukázal zejména spokojenost lidí se svou stávající bankou a důvody, proč banku nemění.

Sdílet

U hypoték podle průzkumu posílil důraz na důvěryhodnost finanční instituce. U klientů je patrná také zvyšující se opatrnost kvůli možné další finanční krizi.

LBBW Bank provedla již sedmou vlnu kontinuálního výzkumu ve spolupráci se společností OMD. Výzkum byl měřen na reprezentativním vzorku 537 respondentů a sběr dat probíhal mezi 22. a 27. listopadem 2011.

Spokojenost lidí se svou bankou 

Průzkum ukázal, že se službami své stávající banky je spokojeno 84 % klientů. Jen 15 % ze všech respondentů plánuje svou banku změnit. Průzkum se zaměřil i na důvody, proč lidé nechtějí banku měnit. Většina (54 %) uvedla jako argument svou spokojenost se stávající bankou. Další velké skupině (37 %) se změna banky prostě nechce řešit a dalším důvodem je také domněnka časové náročnosti související se změnou (18 %).

Nicméně téměř polovina respondentů uvedla, že ví o možnosti, že v případě změny banky jim nová banka s přechodem pomůže. Tato služba by podle průzkumu usnadnila rozhodování o změně banky 60 % dotazovaných.

U hypoték roste význam důvěryhodnosti banky

Výzkum LBBW Bank se také tradičně věnoval hypotékám. Při výběru hypotéky posílil oproti předchozím průzkumům důraz na důvěryhodnost banky. Nyní je pro 94 % respondentů, kteří mají zřízenu hypotéku (31 % ze vzorku), důvěryhodnost finanční instituce druhým nejdůležitějším faktorem při rozhodování. Před rokem (listopad 2010) patřil atribut důvěryhodnosti banky mezi mnohem méně důležité – jako významný jej tehdy označilo jen 34 % respondentů.

Jako nejdůležitější kritérium při výběru hypotéky považují respondenti stále výši úrokové sazby a významná je i měsíční splátka a výše poplatků za zřízení či refinancování hypotéky. Čtvrtina respondentů uvedla, že plánuje refinancovat svoji stávající hypotéku. Většina respondentů preferuje fixní úrokovou sazbu a jistotu pevných měsíčních splátek, nicméně 12 % volí pohyblivou úrokovou sazbu.   

Lidé vytvářejí finanční rezervy

Aktuální nestabilní situace ve světové ekonomice a hrozba možné další ekonomické krize vede respondenty výzkumu ke větší opatrnosti při nakládání s finančními prostředky. Přibližně 49 % si v této souvislosti vytváří finanční rezervy nebo to zvažuje (21 %). Opatrnost potvrzují i výsledky zátěžových testů evropských bank, které Evropský bankovní úřad (EBA) provedl ke konci třetího čtvrtletí loňského roku a které zveřejnil v prosinci 2011. Kapitálová přiměřenost evropských bank musí být zvýšena do června 2012 na 9 %. Výsledky zátěžových testů ukázaly, že řada zahraničních společností, které vlastní české banky, navýšenou hranici kapitálové přiměřenosti zatím nesplňuje. Bankou, která již nyní splňuje požadovanou míru kapitálové přiměřenosti, je vlastník LBBW Bank CZ, německá LBBW, která byla tak Evropským bankovním úřadem označena za bezpečný bankovní dům.

LBBW Bank – nabídka úvěrů a transparentní poplatková politika

Respondenti vnímají LBBW Bank jako německou banku se zajímavou nabídkou úvěrů a transparentní poplatkovou politikou.

Informace o průzkumu mezi širokou veřejností:

•    7. vlna kontinuálního výzkumu LBBW Bank CZ a.s.

•    Sběr dat ve dnech: 22. – 27. 11 2011

•    Počet respondentů: 537

•    Cílová skupina: muži, ženy, 25 – 60 věk, čistý příjem na domácnost 30 000 Kč +

•    Metoda: on-line, CAWI, metoda Snapshots

•    Průzkum pro banku provedl: agentura OMD

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).