Hlavní navigace

Výzkum AXA: Pracující se začínají na důchod připravovat v průměru o 6 let dříve než tomu bylo před třemi lety

Podle mezinárodního výzkumu postojů ekonomicky aktivních lidí i důchodců provedeném finanční skupinou AXA začínají pracující lidé svůj život v důchodovém věku plánovat mnohem dříve. Zatímco podle výzkumu AXA Retirement Scope z roku 2004 byl průměrný věk, kdy se lidé z 15 zkoumaných zemí začínali připravovat na důchod, 38 let, v loňském roce s aktivní přípravou začali respondenti ještě před svými 32. narozeninami. Tento aktivní přístup je doprovázen přesvědčením, že jednotlivci musí převzít zodpovědnost za svůj důchod. Tento postoj příslušníků mladších generací ostře kontrastuje s názory současných důchodců.

Sdílet

„Přijetí zodpovědnosti za svůj důchod však neznamená, že by se lidé domnívali, že klesá význam role státu nebo zaměstnavatelů. I když většina lidí očekává penzijní reformy a snížení důchodových dávek, ve všech sledovaných státech zůstávají penzijní plány financované státem a zaměstnavateli základními pilíři financování důchodů. Dokonce i v USA, zemi s nejvíce individualistickými postoji, je 55 % pracujících přesvědčeno, že by v této otázce měl stát hrát významnou roli,“ řekl Petr Žaluda, generální ředitel skupiny AXA pro ČR a SR.

Spokojený a naplňující život ve stáří je předmětem individuálních přání a představ budoucích důchodců. Výzkum AXA Retirement Scope 2007 ukázal, že se vyskytuje nekonečná škála snů, přání a variant reality důchodu lidí různých věkových skupin. Lze z něj však také vypozorovat tendenci, že lidé si chtějí svého důchodového věku užívat co nejdéle.

Sílí také touha po relativně časném odchodu do důchodu. Ten je navíc aktivně a plánovitě připravován – i šedesátiletí a sedmdesátiletí důchodci jsou považování za dostatečně čilé a schopné vést aktivní život.

Výzkum AXA Retirement Scope 2007 si kladl za cíl zjistit, jaké jsou představy ekonomicky aktivního obyvatelstva o době po odchodu důchodu, a srovnat je s pohledem nynějších důchodců. Zkoumán byl i přístup jedinců k finančnímu plánování důchodového věku. Výzkum proběhl v šestnácti zemích světa , tázáno bylo celkem 11 590 respondentů. Poprvé byla do tohoto výzkumu začleněna i Čína. V letošním roce se výzkum zaměří také na Českou republiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).