Hlavní navigace

Výsledky UniCredit Bank za rok 2007

Zisk UniCredit Bank vzrostl za posledních 15 měsíců na 3,2 mld. Kč*. (Výsledky jsou podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - IFRS, výsledky jsou předběžné, neauditované.)

Sdílet

Údaje za účetní období od 1.10.2006 do 31.12.2007
• UniCredit Bank zvýšila za posledních 15 měsíců svůj čistý zisk po zdanění na 3 230 mil. Kč
• Hospodářský výsledek za stejné 15měsíční období činí před zdaněním 4 147 mil.
Údaje za kalendářní rok 2007 vs. 2006
• UniCredit Bank zvýšila za rok 2007 čistý zisk na 2 933 mil. Kč
• Celková aktiva banky za rok 2007 vzrostla o 21,3 %
• Úvěry klientům se za rok 2007 zvýšily o 6,3 %
• Vklady klientů vzrostly za rok 2007 o 16,6%

Za rok 2007 UniCredit Bank zaznamenala výrazné zlepšení svých výsledků v porovnání se stejným obdobím předchozího roku 2006**. Hospodářský výsledek před zdaněním se zvýšil z 3 321 mil. Kč na 3 717 mil. Kč v r. 2007 (+ 11,9%). Čistý zisk po zdanění vzrostl o 11,5% na 2 933 mil. Kč (2006: 2 631 mil Kč).

Jak bylo dosaženo těchto vynikajících výsledků v době integrace Živnostenské banky a HVB Bank komentuje Ing. Jiří Kunert, generální ředitel a předseda představenstva UniCredit Bank: „Výsledky banky za rok 2007 jsou velmi dobré zejména se zohledněním fúze, která znamenala vedle obchodní činnosti též enormní úsilí o její hladký průběh a také přinesla jednorázové vícenáklady. Ty se podařilo pokrýt a dosáhnout zisku po zdanění, který je lepší než plánovaný. Za mimořádný rok 2007 v aktivitách banky a ve výsledku patří velký dík všem našim zaměstnancům.“

*) údaje jsou uváděny za účetní období od 1.10.2006 do 31.12.2007

**) údaje za rok 2006 jsou uváděny za Živnostenskou banku a HVB Bank

Položky výkazu zisku a ztrát

V roce 2007 vzrostl čistý výnos z úroků UniCredit Bank na 5 326 mil.Kč, což představuje nárůst o 22,7 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (2006: 4 342 mil. Kč).

Čisté výnosy z poplatků a provizí rovněž vykazovaly pozitivní trend, když vzrostly o 1,3% na 2 942 mil. Kč (2006: 2 904 mil.Kč). Úroveň všeobecných provozních nákladů se zvýšila o 5,9 % na 4 337 mil.Kč (2006:4 094 mil. Kč).

Rozvaha

K 31. 12. 2007 činila celková aktiva UniCredit Bank 268 815 mil. Kč, což představuje růst o 21,3 % ve srovnání s údajem ke konci roku 2006 (31.12. 2006: 221 592 mil. Kč).

Na straně aktiv rozvahy došlo ke zvýšení pohledávek za bankami a to o 66,5% na celkových 47 549 mil. Kč oproti stavu na konci předchozího roku (2006: 28 553 Kč). Pohledávky za klienty se zvýšily o 6,3% na celkových 153 145 mil. Kč (2006: 144 009 mil. Kč). Investice do cenných papírů vzrostly o 22,9 % na 54 729 mil. Kč (2006: 44 523 mil. Kč).

Na straně pasiv došlo k nárůstu objemu závazků vůči bankám o 22,3 % na 27 004 mil. Kč (2006: 22 074 mil. Kč). Závazky vůči klientům vzrostly o 16,6 % na 166 322 mil. Kč (2006: 142 609 mil. Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 8,5 % na 30 314 mil. Kč (2006: 27 948 mil. Kč).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).