Hlavní navigace

Výsledky UniCredit Bank za 1. čtvrtletí 2008

UniCredit Bank vykázala v prvním čtvrtletí roku 2008 zisk ve výši 1 458 mil. Kč. UniCredit Bank zvýšila meziročně zisk po zdanění o 88,9 % na 1 458 mil. Kč. Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 14,4 %. Úvěry klientům se ve srovnání s prvním čtvrtletím 2007 zvýšily o 6,5 %. Vklady klientů vzrostly meziročně o 9,9 %. Vlastní kapitál banky vzrostl o 12 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2007.

Sdílet

Hospodářský výsledek před zdaněním se zvýšil z 994 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2007 na 1 732 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2008 (+74,2%). „Naše banka se nachází ve fázi ukončení konsolidace pobočkové sítě, stabilizace týmu zaměstnanců. Máme za sebou náročný proces integrace systémů i zapojení do skupinových aktivit UniCredit Group. Nejenom z tohoto pohledu vnímáme výsledky prvního čtvrtletí letošního roku jako velmi pozitivní, odrážející naše očekávání, která jsme si k první roku UniCredit Bank stanovili,“ komentuje výsledky Ing. Jiří Kunert, generální ředitel a předseda představenstva UniCredit Bank.

Položky výkazu zisku a ztrát

Meziročně vzrostl čistý výnos z úroků, poplatků a provizí UniCredit Bank na 2 142 mil.Kč, což představuje nárůst o 14,6 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (1.Q 2007: 1 869 mil. Kč). Úroveň všeobecných provozních nákladů se zvýšila o 13 % na 964 mil.Kč (1.Q 2007: 853 mil. Kč).

Rozvaha

K 31. 3. 2008 činila celková aktiva UniCredit Bank 266 175 mil. Kč, což představuje růst o 14,4 % ve srovnání s údajem k 31.3.2007 (232 688 mil. Kč).

Na straně aktiv rozvahy došlo ke zvýšení pohledávek za klienty, a to o 6,5% na celkových 153 744 mil. Kč oproti stavu k 31.3.2007 (144 343 mil. Kč).

Na straně pasiv došlo k nárůstu objemu závazků vůči klientům o 9,9 % na 165 149 mil. Kč (1.Q 2007: 150 269 mil. Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 22 % na 33 836 mil. Kč (1.Q 2007: 27 744 mil. Kč). Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s prvním čtvrtletím 2007 o 12% na 24 524 mil. Kč (1.Q 2007: 21 893 mil. Kč).

(Výsledky jsou podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví – IFRS)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).