Hlavní navigace

Výsledky nebankovního trhu kopírují současný stav ekonomiky

Sdílet

Nebankovní produkty určené k financování investic a provozu podniků i potřeb domácností byly v loňském roce opět nabízeny v podmínkách ekonomické recese. Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2009 do naší ekonomiky i přes tuto skutečnost prostřednictvím leasingu, factoringu a úvěrů téměř 191 mld. Kč. Na výsledku se nejvíce podílel leasing movitých věcí v celkovém objemu 39,2 mld. Kč, ve skupině úvěrů pro osobní spotřebu mají nejvýznamnější podíl revolvingové úvěry s 18,07 mld. Kč. Meziroční navýšení o 6,6 % zaznamenaly v roce 2009 úvěry poskytnuté podnikatelským subjektům, které dosáhly hodnoty 26,9 mld. Kč. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v roce 2009 nadále regresní factoring s podílem 75 % v objemu 60,4 mld. Kč.

Leasing

Omezení či zastavení investičních aktivit a limitace výdajů domácností se projevily také v poptávce po finančních produktech včetně leasingu. Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2009 prostřed­nictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 44,2 mld. Kč. Do leasingu movitých věcí poskytly členské společnosti ČLFA v loňském roce 39,2 mld. Kč. Došlo tak k přibližně polovičnímu meziročnímu poklesu leasingu movitých věcí (k poklesu o 53,3 % u největších 15 společností). V roce 2009 nadále pokračoval růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí, který se zvýšil z 19,7 % v roce 2008 na 26,9 % v roce 2009.

V leasingu movitých věcí nadále dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím letům se vloni výrazně zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení (z 26,3 % v roce 2008 na 32,7 %) a také podíl leasingu osobních aut (z 23 % v roce 2008 na 27,3 %). Poklesl podíl leasingu nákladních automobilů (na 19,1 % z 23,5 % v roce 2008) a v důsledku změn v odpočtech DPH i leasingu lehkých užitkových aut (na 8,9 % z 17 % v roce 2008). Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání dosáhla na konci roku 2009 téměř 139,8 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí dosáhly v souhrnu téměř 129,7 mld. Kč.  

V důsledku poklesu investic do nemovitostí a v návaznosti na situaci na trhu realit došlo vloni k výraznému poklesu leasingu nemovitostí.  Do leasingového užívání byly poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 3,21 mld. Kč. Proti roku 2008 to znamená pokles o 72,2 %. Účetní hodnota nemovitostí v leasingu po odpisech za rok 2009 přesáhla 54,8 mld. Kč. Pohledávky z běžících smluv o leasingu nemovitostí dosáhly 41,7 mld. Kč.


Spotřebitelské úvěry

V roce 2009 došlo v důsledku omezování výdajů domácností a snižování jejich úvěrovatelnosti k meziročnímu snížení spotřebitelských úvěrů poskytnutých nebankovními společnostmi. Členské společnosti ČLFA v roce 2009 poskytly úvěry pro osobní spotřebu ve výši 41,06 mld. Kč, což představuje snížení proti roku 2008 o 24,5 %.  Uzavřely celkem

1 100 339 smluv o spotřebitelských úvěrech, to je o 455 336 méně než v roce 2008. Spotřebi­telské úvěry byly poskytovány ve formě osobních půjček (v souhrnu za 9,96 mld. Kč), revolvingových úvěrů (18,07 mld. Kč) a financování v místě prodeje (13,03 mld. Kč). Pohledávky z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech dosáhly na konci roku 2009 74,9 mld. Kč.

Úvěry pro podnikatele

V roce 2009 došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení úvěrů poskytnutých podnikatelským subjektům. Členské společnosti ČLFA vloni poskytly 61 272 úvěrů, splátkových prodejů a jiných neleasingových finančních produktů v celkové výši 26,9 mld. Kč. Jde o meziroční navýšení o 6,6 %. Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA přesáhly na konci roku 2009 částku 48,5 mld. Kč.

Factoring

V  roce 2009 došlo po letech nepřetržitého růstu k poklesu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v roce 2009 postoupeny pohledávky celkem za 99,7 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 80,5 mld. Kč). Proti roku 2008 to představuje pokles o 25,6 %. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v roce 2009 nadále regresní factoring (75 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 25 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 31. prosinci 2009 částky 18,383 mld. Kč.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).