Hlavní navigace

Výsledky HVB Czech Republic za 1.čtvrtletí 2002 (podle CAS)

Sdílet

  • Příznivý vývoj čistých provozních výnosů
  • Úvěrové riziko pod kontrolou
  • Pozitivní trend vývoje všeobecných provozních nákladů

HVB Bank Czech Republic za první čtvrtletí 2002 vytvořila podle českých účetních standardů čistý zisk po zdanění ve výši 514,8 miliónu Kč. Návratnost průměrného vlastního kapitálu tak na roční bázi po zdanění překročila 21%. Anualizovaný čistý zisk na jednoho zaměstnance dosáhl v prvním čtvrtletí 1.805 tisíc Kč.

Příznivého hospodářského výsledku bylo dosaženo především růstem čistých provozních výnosů, které činily 1.173,2 miliónu Kč a odpovídaly tak 27,0% loňské celoroční skutečnosti. Současně došlo ke zkvalitnění výnosové struktury, kdy pokles úrokových výnosů způsobený zejména snížením tržních úrokových sazeb a zpevněním koruny byl více než vykompenzován nárůstem obchodních aktivit generující neúrokové výnosy z poplatků a provizí i finančních operací. Pozitivní vývoj vykazují také odpisy pohledávek a čistá tvorba rezerv a opravných položek ve výši 24,9 miliónu Kč. Tento výsledek odráží kontrolovaný vývoj v oblastí řízení úvěrových rizik. Všeobecné provozní náklady ve výši 503,8 miliónu Kč svědčí o postupné realizaci synergických efektů loňské fúze v nákladové oblasti.

Bilanční suma HVB CZ činila k 31.3.2002 123,6 m­iliardy Kč, což představuje nominální snížení proti prosinci minulého roku o 17,2%. Snížení bylo způsobeno především novou účetní metodikou pro banky v oblasti vykazování reverzních repo transakcí platnou od roku 2002. Při uplatnění stejné metodiky již k 31. prosinci 2001 by pokles bilanční sumy činil jen 1,5%. Úvěry poskytnuté klientům poklesly za první čtvrtletí o 2,9 miliardy Kč (4,5%) a činily 62,5 miliard Kč. Tento vývoj připisujeme potřebám firem s ohledem na cyklický vývoj trhu v průběhu roku. Podle českých účetních standardů činil podíl celkových klasifikovaných úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) 4,4%. Celkové primární vklady vykázaly ke konci prvního čtvrtletí objem 61,1 mld. Kč a ve srovnání se stavem k 31. prosinci 2001 se snížily o 2,3 miliardy Kč, t.j. o 3,7%. Tento úbytek byl z převážné části způsoben rozhodnutím klientů přesunout své primární vklady do investic v oblasti otevřených podílových fondů skupiny HVB Group a cenných papírů emitovaných bankou, což je plně v souladu s přijatou strategií. V prvním čtvrtletí banka také úspěšně umístila na trhu hypotéční zástavní listy v objemu 1,3 miliardy Kč čímž se bilanční objem těchto cenných papírů zvýšil o 31,5% na 5,8 miliardy Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).