Hlavní navigace

Výsledky HVB Bank za rok 2006

Za rok 2006 HVB Bank zaznamenala výrazné zlepšení svých výsledků v porovnání se stejným obdobím předchozího roku 2005. Hospodářský výsledek před zdaněním se zvýšil z 2 349 mil. Kč(2005) na 3 038 mil. Kč v r. 2006 (+ 29,3 %). Čistý zisk po zdanění vzrostl o 32,2% na 2 453 mil. Kč (2005: 1 856 mil Kč).

Sdílet

Návratnost vlastního kapitálu po zdanění vrostla na 14,9 % (2005: 12,8 %), poměr nákladů a výnosů se zlepšil na 42,3 % (2005: 50,9 %). Vynikajících ýsledků bylo docíleno především dalším zvýšením objemu obchodů pro trvale rostoucí počet klientů a díky pozitivnímu vývoji v oblasti úrokových výnosů a snížení nákladů.

Položky výkazu zisku a ztrát

V roce 2006 vzrostl čistý výnos z úroků HVB Bank na 3 248 mil.Kč, což představuje nárůst o 19 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (2005: 2 730 mil. Kč).

Čisté výnosy z poplatků a provizí rovněž vykazovaly pozitivní trend, když vzrostly o 1,9 % na 2 099 mil. Kč (2005: 2 060 mil.Kč). Úroveň všeobecných provozních nákladů se snížila o 6 % na 2 416 mil.Kč (2005: 2 569 mil. Kč).

Hospodářský výsledek před zdaněním HVB Bank dosáhl výše 3 038 mil. Kč, což je nárůst o 29,3 % ve srovnání s úrovní předchozího roku (2005: 2 349 mil. Kč). Čistý zisk po zdanění dosáhl 2 453 mil. Kč a zaznamenal tak nárůst o 32,2 % ve srovnání s předchozím rokem (2005: 1 856 mil. Kč).

Rozvaha

K 31. 12. 2006 činila celková aktiva HVB Bank 170 594 mil. Kč, což představuje růst o 3,1 % ve srovnání s údajem ke konci roku 2005 (31.12. 2005: 165 387 mil. Kč).

Na straně aktiv rozvahy došlo ke snížení pohledávek za bankami a to o 40,2 % na celkových 21 182 mil. Kč oproti stavu na konci předchozího roku (2005: 35 440 mil. Kč). Obchodní aktiva vzrostla o 45,4 % na 5 508 mil. Kč. Pohledávky za klienty se zvýšily o 13,5 % na celkových 106 561 mil. Kč (2005: 93 883 mil. Kč). Investice vzrostly o 18 % na 33 251 mil. Kč (2005: 28 180 mil. Kč).

Na straně pasiv došlo k poklesu objemu závazků vůči bankám o 44,4 % na 15 713 mil. Kč (2005: 28 271 mil. Kč). Závazky vůči klientům vzrostly o 9,1 % na 104 758 mil. Kč (2005: 96 034 mil. Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 36,8 % na 25 966 mil. Kč (2005: 18 987 mil. Kč).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).