Hlavní navigace

Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank

„Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení našeho cíle ukončit tento rok s čistým ziskem po menšinových podílech minimálně ve výši 500 mil. EUR,“ prohlásil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, u příležitosti prezentace výsledků za tři čtvrtletí. „Toto přesvědčení je odůvodněné,“ pokračoval Treichl. „Po našich inovovaných produktech v oblastech spoření a úvěrů je ve střední Evropě velká poptávka a proto tento region považujeme i nadále za region s velmi dobrým potenciálem tržního růstu. Dalším aspektem je také soustavné zlepšování obchodu v Rakousku. Opětovný silný meziroční nárůst čistého zisku po menšinových podílech odráží stálost naši vynikající pozice na trhu,“ uzavřel Treichl.

Sdílet

Hlavní události:

 • Čistý úrokový výnos se zvýšil z 1 934,7 mil. EUR na 1 993,7 mil. EUR (+ 3,0 %)
 • Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostl ze 727,5 mil. EUR na 851,8 mil. EUR (+ 17,1 %)
 • Provozní výnosy se zvýšily ze 2 853,6 mil. EUR na 3 026,3 mil. EUR (+ 6,1 %)
 • Všeobecné administrativní náklady stouply z 1 837,0 mil. EUR na 1 950,9 mil. EUR (+ 6,2 %)
 • Provozní zisk se zlepšil z 1 016,6 mil. EUR na 1 075,4 mil. EUR (+ 5,8 %)
 • Zisk před zdaněním se zvýšil z 589,2 mil. EUR na 769,6 mil. EUR (+ 30,6 %)
 • Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 255,2 mil. EUR na 382,6 mil. EUR (+ 49,9 %)
 • Poměr nákladů k výnosům mírně stoupl z 64,2 % (31.12.2003) na 64,5 %
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila ze 13,7 % (31.12.2003) na 17,3 %
 • Celková bilanční suma skupiny vzrostla ze 128,6 mld. EUR na 142,2 mld. EUR (+ 10,6 %)
 • Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) mírně poklesl z 6,3 % na 6,1 %

I. Vývoj zisku:

I přes nepříznivou situaci se podařilo zvýšit čistý úrokový výnos o 3,0 % z 1 934,7 mil. EUR na 1 993,7 mil. EUR. Jak již bylo zmíněno v prvních dvou čtvrtletích, obsahoval výsledek Slovenské sporiteľni v minulém roce mimořádný výnos stavební spořitelny PSS ve výši 28 mil. EUR, který se v tomto roce neopakoval, což vedlo k poklesu čistého úrokového výnosu této dceřiné společnosti.

Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům (celková aktiva po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrálních bank, cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) v prvních třech čtvrtletích roku 2004 činila 2,20 %, a zaznamenala tak mírný pokles oproti 2,30 % za celý rok 2003. Důvodem tohoto vývoje je jednak již zmíněný jednorázový vliv slovenské stavební spořitelny PSS, náklady na refinancování akvizice Postabank od počátku roku 2004 a zvýšení podílu Erste Bank ve Slovenské sporiteľni ze 70 na 80 %. Po očištění o tyto mimořádné vlivy by se marže ve srovnání s koncem roku 2003 téměř nezměnila.

Dceřiné společnosti ve střední Evropě dosahují v porovnání s Rakouskem i nadále podstatně vyšších marží v rozmezí od 3,4 % až přes 4,5 %. V Rakousku se čistá úroková marže s hodnotou 1,75 % pohybuje vlivem dané tržní situace i nadále na velmi nízké úrovni.

Nadprůměrně pozitivní vývoj zaznamenal čisté příjmy z poplatků a provizí. Tuto položku se v prvních devíti měsících podařilo oproti loňskému roku zvýšit o 17,1 % ze 727,5 mil. EUR na 851,8 mil. EUR. Nejvyšší nárůst vykázaly dceřiné společnosti ve střední Evropě. Pozitivní vývoj zaznamenaly také obchody v Rakousku – zde především v obchodování s cennými papíry, v pojišťovací činnosti a v úvěrových obchodech.

Rok 2004 zcela určitě nevstoupí do dějin jako jeden z nejlepších roků, co se týče situace na mezinárodních akciových trzích. To se odráží i ve vývoji čistého zisku z obchodních operací. Celkový výsledek za první tři čtvrtletí roku 2004 tak zaznamenal oproti mimořádně dobrému výsledku loňského roku pokles o 8,4 % ze 170,6 mil. EUR na 156,2 mil. EUR. Důvodem byl především vývoj v oblasti obchodování s cennými papíry a deriváty, zatímco v oblasti obchodování s cizími měnami se podařilo dosáhnout nárůstu. I přes pokles oproti loňskému roku jsme s výsledkem spokojeni, prohlásil Reinhard Ortner, člen představenstva zodpovědný za finance. Konzervativní strategie investování je podle jeho slov pro spořitelnu příznačná, zamezuje výkyvům v obou směrech a přináší stabilní výsledky.

Oblast pojišťovací činnosti vykazuje naproti tomu ve třetím čtvrtletí mimořádně vysoké výnosy. Dceřiné společnosti v České a Slovenské republice, ale také vedoucí pojišťovna životního pojištění v Rakousku s Versicherung dosáhly vynikajícího výsledku. Celkový výsledek v oblasti pojišťovací činnosti tak za prvních devět měsíců roku 2004 zaznamenal oproti stejnému období minulého roku nárůst o 18, 3 % z 20,8 mil. EUR na 24,6 mil. EUR.

Všeobecné administrativní náklady vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2004 o 6,2 % z 1 837,0 mil. EUR v předešlém roce na 1 950,9 mil. EUR. Bez zahrnutí společnosti Postabank by však nárůst činil pouhých 2,8 %. „Tento vývoj chápeme jako úspěch ze třech následujících hledisek“, vysvětlil Reinhard Ortner, člen představenstva zodpovědný za finance. „Za prvé vznikají náklady na implementování nových skupinových projektů. Za druhé náklady zvyšují poměrně vysoké míry inflace v některých středoevropských státech a za třetí některé z těchto zemí procházejí masivním zvyšováním daně z přidané hodnoty“.

V detailním pohledu vzrostly personální náklady o 4,1 % z 1 041,1 mil. EUR (očištěné o vliv Postabanky o 1,8 %) na 1 083,4 mil. EUR a ostatní administrativní náklady o 13,5 % (očištěné o 7,7 %) z 538,8 mil. EUR na 611,7 mil. EUR.

I nadále pokračující velmi restriktivní přístup k investicím do informačních technologií vedl k mírnému snížení odpisů hmotného majetku oproti minulému roku o 0,5 % z 257,1 mil. EUR na 255,8 mil. EUR.

Počet zaměstnanců skupiny klesl oproti konci roku 2003 o 3,9 % na 36 370 zaměstnanců, a to jak v Rakousku (-0,9 %), tak i ve střední Evropě (-5,8 %).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).