Hlavní navigace

Vypuštění rodného čísla z OP znemožní jednoznačnou identifikaci

Česká leasingová a finanční asociace bezvýhradně podporuje zachování rodného čísla jako jednoznačného a nezbytného identifikátoru v oblasti soukromoprávních vztahů. Reaguje tím na vládní návrh změnového zákona o veřejných registrech (sněmovní tisk č. 714), který by mimo jiné vypustil rodné číslo a adresu trvalého po-bytu z údajů zapisovaných do občanského průkazu – viz zákon č. 328/99 Sb. O ob-čanských průkazech.

Sdílet

ČLFA upozorňuje na dalekosáhlé důsledky navržené redukce, která by znemožnila jedno-značnou identifikaci účastníků soukromoprávních transakcí a potažmo tím snížila jejich ochranu i následnou vymahatelnost práva. Toto opatření by prakticky znemožnilo, kromě jiného, jednoznačnou identifikaci stran v obchodních stycích a v jiných soukromoprávních vztazích, říká Andrea Zatloukalová, předsedkyně Výboru pro financování spotřebitelů ČL-FA. Identifikace fyzických osob prostřednictvím údajů, které mají být ponechány v občanském průkazu, tedy prakticky prostřednictvím pouhého jména a příjmení, není v našich podmínkách dostatečná. U nás existují desetitisíce stejných příjmení a škála jmen je rovněž omezená, dodává Andrea Zatloukalová.

ČLFA chápe a vítá záměr předkladatelů návrhu chránit důležité osobní údaje, ale součas-ně musí trvat na tom, že o změně dosavadní praxe je možné uvažovat, až bude rodné čís-lo nahrazeno jiným identifikátorem, který převezme v plném rozsahu jeho funkci. Pouze jednoznačný identifikátor fyzických osob přístupný účastníkům soukromoprávních vztahů zajistí jejich plynulý a bezpečný průběh. Podle ČLFA je nutné užívat jednoznačný identifi-kátor, který se trvale váže k jediné osobě. Pouhé číslo občanského průkazu tuto podmín-ku nesplňuje.

ČLFA zastupuje hlasy sedmi desítek členských společností, které představují významnou část nebankovních poskytovatelů finančních služeb. V r. 2008 poskytly členské společnos-ti pro financování investic i spotřebitelských záměrů v ČR téměř 185 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).