Hlavní navigace

Vyjádření ČSOB k informacím v médiích o prohraném soudním sporu o pohledávku právníka Nemetha za bývalou IPB

Sdílet

ČSOB zásadně nesouhlasí s uvedenou interpretací probíhajícího soudního sporu s Věslavem Nemethem. ČSOB považuje tuto interpretaci za nepravdivou a za potenciálně nebezpečnou pro řadu ekonomických subjektů, v nichž může navodit mylný dojem o potvrzení existence a vymahatelnosti tzv. Nemethovi pohledávky a způsobit jim tak ekonomickou ztrátu.
Jde zejména o jakákoliv souhrnná konstatování, podle kterých ČSOB prohrála soudní spor s JUDr. Věslavem Nemethem o 600 milionů korun, který může být precedentem pro další soudní rozhodnutí, a jakékoliv závěry, že proběhlo řádné jednání a následné rozhodnutí prvoinstančního soudu ve prospěch Věslava Nemetha.
ČSOB proto zdůrazňuje, že žádný pravomocný rozsudek prvoinstančního soudu ve věci sporu Věslava Nemetha a ČSOB neexistuje. Naopak! Tento soudní spor je prakticky na začátku, což dokumentují i tato data:
6. 2. podána žaloba na ČSOB
28. 2. vydán tzv. platební rozkaz
7. 3. doručen ČSOB
15. 3. podán odpor ze strany ČSOB
V tomto kontextu je třeba zdůraznit, že vydání platebního rozkazu je v současné praxi urychlení soudních sporů automatickým krokem, který je podložen pouze podáním ze strany žalobce a neprobíhá při něm žádné dokazování. Až poté, kdy žalovaný odmítne platební rozkaz a podá odpor, v němž předloží svoje protiargumenty, fakticky nastává prostor pro vlastní průběh sporu, dokazování a následné pravomocné soudní rozhodnutí. Vydávat tedy platební rozkaz za prohru soudního sporu je přinejmenším nekorektní a rozhodně zavádějící!

ČSOB znovu zdůrazňuje následující fakta:
 – Smlouva mezi Věslavem Nemethem a IPB nebyla nikdy nalezena, stejně jako případný závazek v účetnictví banky.
 – Věslav Nemeth opakovaně nebyl ČSOB schopen předložit ani její originál ani řádně ověřenou kopii.
 – Jediným dokumentem, jenž je Č- SOB znám, je kopie smlouvy s notářským razítkem na zadní straně a poznámkou, že byla ověřena na základě nespojitých listů. Není tedy záruka, že tato smlouva nebyla změněna výměnou či vložením listů.
 – Obsah této kopie ovšem nemá navíc fakticky nic společného s procesem vzniku karibských struktur a s realizovaným vyvedením aktiv z IPB. Její uplatňování v souvislosti s touto operací je tedy samo o sobě nesmyslné.
ČSOB tedy vzhledem k výše uvedeným faktům nemá jinou možnost, než zastávat názor, že pohledávka Věslava Nemetha neexistuje, a hájit tento názor i u soudu. Pokud by se v budoucnosti objevily nové důkazy o existenci smlouvy či pohledávky, případné finanční plnění půjde na vrub smluv mezi ČSOB a státem.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).