Hlavní navigace

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

[Tisková zpráva] Vláda dnes projednala a přijala analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro.

Sdílet

Na základě závěrů této analýzy a v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně (srpen 2007) vláda souhlasila s doporučením Ministerstva financí ČR a České národní banky nestanovovat prozatím cílové datum přijetí eura a v roce 2010 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II.

V letošním roce se ve výhledu plnění maastrichtských konvergenčních kritérií hlavní bariérou stal deficit veřejných financí, který v následujících letech výrazně přesáhne referenční hodnotu 3 % HDP. V této oblasti zůstává nadále výzvou odstranění strukturálního deficitu a zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. S odezněním jednorázových inflačních šoků přechodně výrazně zvyšujících inflaci v roce 2008 došlo v roce 2009 ke znatelné dezinflaci k hodnotám umožňujícím plnění kritéria cenové stability, k jejíž udržitelnosti do budoucna přispěje i nový inflační cíl ČNB platný od roku 2010. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb je, a s velkou pravděpodobností i nadále bude, bez problémů plněno. Kritérium kurzové stability ČR neplní z důvodu své neúčasti v kurzovém mechanismu ERM II. Negativním faktorem v tomto ohledu je v posledních letech zvýšená volatilita kurzu koruny v důsledku světové finanční krize.

V oblasti sladěnosti ekonomiky se zejména v důsledku hospodářské krize připravenost České republiky na přijetí eura zhoršila. ČR sice v posledních letech postupně snižuje svůj odstup od ekonomické úrovně eurozóny, nedochází však k výrazným zlepšením fungování a pružnosti českého hospodářství. Na trhu práce k výraznému strukturálnímu zlepšení nedošlo a v nastavení institucionálního rámce přetrvávají problémy. K postupnému dílčímu zlepšování dochází z hlediska podnikatelského prostředí. Aktuální ekonomickou recesi lze považovat za dočasně nepříznivý faktor z hlediska budoucího přijetí eura, neboť zhoršuje vývoj veřejných financí a může generovat zvýšenou variabilitu měnového kurzu. Přetrvávající nejistota na finančních trzích nevytváří příznivé prostředí pro vstup do kurzového mechanismu ERM II.

V této situaci proto nelze dospět k závěru, že bylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).