Hlavní navigace

Vybrané ukazatele hospodářství – duben a květen 2007

Průmyslová výroba rostla v dubnu již čtvrtý měsíc dvouciferným tempem, stavební výroba dosahovala vysokých přírůstků ještě o měsíc déle. Tempo růstu vývozu bylo opět vyšší než tempo růstu dovozu, dubnová obchodní bilance skončila od roku 1994 poprvé přebytkem. Hladina spotřebitelských cen v květnu byla vyšší než v dubnu, meziroční růst cen se mírně zpomalil. Míra registrované nezaměstnanosti se od konce ledna neustále snižuje.

Sdílet

DUBEN 2007

PRŮMYSL

Také v dubnu rostla průmyslová výroba meziročně dvouciferným tempem, a to o 14,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 11,5 % (duben měl o 1 pracovní den více než loni). K celkovému růstu přispěla 3,3 p.b. výroba dopravních prostředků a zařízení (růst odvětví o 16,4 %), dalšími 2,7 p.b. výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (růst o 22,6 %) a 1,6 p.b. výroba a opravy strojů a zařízení (růst o 25,4 %). Produkce klesla v těžbě energetických surovin, výrobě elektřiny plynu a vody. Průmyslová výroba sezónně očištěná se při meziměsíčním porovnání snížila o 0,5 % při růstu trendu o 0,8 %.

Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v dubnu meziročně reálně o 14,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní byly tržby vyšší o 11,9 %. Tržby z přímého vývozu vzrostly o 22,0 %. Podniky pod zahraniční kontrolou zvýšily své tržby o 17,8 % a tržby z přímého vývozu o 22,7 %. Podíl jejich tržeb na celkových tržbách činil v běžných cenách 60,5 %, v dubnu 2006 to bylo 58,5 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslu se meziročně zvýšil o 2,5 % (o 28,6 tisíc osob), jejich produktivita práce (tržby na jednu zaměstnanou osobu) stoupla o 10,8 %. Průměrná mzda ve výši 20  414 Kč byla nominálně o 8,8 % a reálně o 6,1 % vyšší než před rokem. Vyšší růst produktivity práce než růst průměrných mezd vedl ke snížení jednotkových mzdových nákladů o 1,8 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se v dubnu meziročně zvýšila o 6,3 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí stoupla o 13,6 %.

V lednu až dubnu se proti stejnému období roku 2006 zvýšila průmyslová produkce o 12,2 %. Tržby z průmyslové činnosti reálně vzrostly o 13,1 % a tržby z přímého vývozu o 19,1 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslu se zvýšil o 2,4 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 8,2 %, reálně o 6,3 %. Růst produktivity práce o 9,7 % byl doprovázen meziročním poklesem jednotkových mzdových nákladů o 1,4 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba byla v dubnu meziročně vyšší o 17,6 % (ve stálých cenách), po vyloučení vlivu počtu pracovních dní o 15,9 %. Vysoké tempo růstu bylo ovlivněno vedle příznivého počasí také vysokou poptávkou po stavebních pracích. Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci přispěla nejvíce k meziročnímu růstu stavebních prací nová výstavba, rekonstrukce a modernizace v pozemním stavitelství (11,4 p.b.). Práce v zahraničí meziročně vzrostly téměř trojnásobně a přispěly k růstu 3,3 p.b. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se snížila v dubnu meziměsíčně reálně o 1,4 %, trend meziměsíčně vzrostl o 2,0 %.

Počet zaměstnanců v podnicích s 20 a více zaměstnanci se proti dubnu 2006 snížil o 1,0 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 20 672 Kč a meziročně se zvýšila o 11,2 %, reálně vzrostla o 8,5 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 17,7 %, jednotkové mzdové náklady se snížily o 5,5 %.

Počet stavebních povolení v dubnu byl meziročně nižší o 8,1 %. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 32,7 mld. Kč a byla o 41,2 % vyšší než před rokem. Nejvíce k růstu přispěla stavební povolení nebytových budov (nové výrobní haly včetně technologie). Byla povolena výstavba 3 169 bytů, což bylo o 10,2 % méně než v dubnu 2006.

V lednu až dubnu 2007 byl vývoj ve stavebnictví výrazně ovlivněn mimořádně příznivým počasím. Celková stavební produkce byla meziročně o čtvrtinu vyšší, k růstu nejvíce přispělo pozemní stavitelství. Počet zaměstnanců v podnicích s 20 a více zaměstnanci se snížil o 0,3 % a produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila v těchto podnicích o 24,6 %. Průměrná měsíční mzda nominálně vzrostla o 12,5 %, reálně o 10,5 %. Stavební úřady vydaly o 0,3 % méně stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb byla o 29,3 % vyšší.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

V dubnu se zvýšil meziročně vývoz o 19,7 % a dovoz o 16,8 % (vše v běžných cenách). V důsledku posilování koruny vůči EUR a USD rostl vývoz i dovoz v přepočtu na eura i dolary rychleji. Obchodní bilance skončila přebytkem 3,0 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 4,4 mld. Kč. Jde o první kladnou dubnovou bilanci od roku 1994. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 27,9 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 24,9 mld. Kč. Saldo zahraničního obchodu bylo příznivě ovlivněno zvýšením přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky, zatímco negativně působilo nejvíce zhoršení bilance v obchodě s polotovary a materiály. Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 1,4 % a dovoz o 0,1 %. Trendová složka zůstala u vývozu na stejné úrovni jako v předchozím měsíci, zatímco u dovozu vzrostla o 0,7 %.

V lednu až dubnu vzrostl vývoz o 17,4 % a dovoz o 16,0 %. Přebytek obchodní bilance 37,5 mld. Kč byl meziročně o 13,6 mld. Kč vyšší.

KVĚTEN 2007

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

V květnu vzrostla hladina spotřebitelských cen meziměsíčně o 0,4 %, v tom ceny zboží vzrostly o 0,4 % a ceny služeb o 0,2 %. Růst ovlivnilo zejména další zvyšování cen pohonných hmot a tabákových výrobků. Dále vzrostly sezónní ceny lázeňských pobytů a čisté nájemné v bytech s regulovaným nájemným. Snižující vliv na cenový vývoj měl pokles cen zeleniny a brambor. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na 2,4 % (o 0,1 p.b. méně než v dubnu 2007). Zpomalení bylo způsobeno vývojem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle pošta a telekomunikace. Na meziroční růst cenové hladiny měl opět největší vliv vývoj cen v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (čisté nájemné vzrostlo v bytech s regulovaným nájemným o 11,4 %) a alkoholické nápoje a tabák. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 2,6 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, byla v květnu 2,1 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v dubnu.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v květnu 2007 dosáhl v ČR 2,4 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,8 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti se v květnu 2007 snížila proti dubnu o 0,4 p.b. Ke konci měsíce činila 6,4 % a byla o 1,5 procentního bodu nižší než koncem května 2006. Míra nezaměstnanosti žen byla 8,0 %, mužů 5,2 %. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce dosáhl koncem května 382,6 tisíce, což bylo o 20,3 tisíce osob méně než před měsícem. Proti konci května 2006 se počet uchazečů snížil o výrazných 17,4 % a naposledy byl nižší v listopadu 1998. Počet nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých se snižoval rychleji a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti minulému měsíci klesl o 0,6 procentního bodu na 5,6 %, před rokem dosáhl 6,2 %. Počet volných pracovních míst vzrostl na rekordní úroveň 120 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem května 3,2 nezaměstnané osoby v porovnání se 5,7 uchazeči v květnu 2006.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).