Hlavní navigace

Vybrané ukazatele hospodářství - březen, duben 2007

Průmyslová výroba rostla v březnu již třetí měsíc dvouciferným tempem. Stavební výroba se zvýšila o více než čtvrtinu. Tempo růstu vývozu bylo vyšší než tempo růstu dovozu, obchodní bilance skončila nejvyšším březnovým přebytkem v historii České republiky. Hladina spotřebitelských cen v dubnu byla výrazně vyšší než v březnu, také meziroční růst cen se zrychlil. Míra registrované nezaměstnanosti se od konce ledna neustále snižuje.

Sdílet

BŘEZEN 2007


PRŮMYSL

březnu se průmyslová výroba meziročně výrazně zvýšila, a to o 12,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 14,6 % (březen měl o 1 pracovní den méně než loni). K celkovému růstu přispěla 3,7 p.b. výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (růst odvětví o 29,0 %), dalšími 2,6 p.b. výroba dopravních prostředků a zařízení (růst o 12,2 %) a 1,7 p.b. výroba a opravy strojů a zařízení (růst o 27,8 %). Produkce klesla v odvětvích výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků a stejně jako v únoru v těžbě energetických surovin, výrobě elektřiny plynu a vody a ve výrobě usní a výrobků z usní. Průmyslová výroba sezónně očištěná se při meziměsíčním porovnání zvýšila o 2,3 % při růstu trendu o 1,3 %.

Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v březnu meziročně reálně o 13,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní byly tržby vyšší o 15,3 %. Tržby z přímého vývozu vzrostly o 17,0 %. Podniky pod zahraniční kontrolou zvýšily své tržby o 16,9 % a tržby z přímého vývozu o 17,8 %. Podíl jejich tržeb na celkových tržbách činil v běžných cenách 61,5 %, v březnu 2006 to bylo 59,2 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob1 v průmyslu se meziročně zvýšil o 2,9 % (o 33,2 tisíc osob), jejich produktivita práce (tržby na jednu zaměstnanou osobu) stoupla o 9,1 %. Průměrná mzda ve výši 20  443 Kč byla nominálně o 7,1 % a reálně o 5,1 % vyšší než před rokem. Vyšší růst produktivity práce než růst průměrných mezd vedl ke snížení jednotkových mzdových nákladů o 1,8 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se v březnu meziročně zvýšila o 6,3 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí stoupla o 7,4 %.

1. čtvrtletí se proti stejnému období roku 2006 zvýšila průmyslová produkce o 12,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 13,1 %. Tržby z průmyslové činnosti reálně vzrostly o 13,4 % a tržby z přímého vývozu o 19,4 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslu se zvýšil o 2,8 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 7,7 % na 19  679 Kč, reálně o 6,1 %. Růst produktivity práce o 9,6 % byl doprovázen meziročním poklesem jednotkových mzdových nákladů o 1,7 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba byla v březnu meziročně vyšší o 26,4 % (ve stálých cenách), po vyloučení vlivu počtu pracovních dní o 28,3 %. Vysoké tempo růstu zaznamenalo především pozemní stavitelství. Velmi příznivé počasí umožnilo stavbařům i v tomto měsíci provádět veškeré stavební práce. Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci přispěla nejvíce k meziročnímu růstu stavebních prací nová výstavba, rekonstrukce a modernizace v pozemním stavitelství (19,0 p.b.) a v inženýrském stavitelství (3,7 p.b.). Práce v zahraničí meziročně vzrostly o 54,7 % a přispěly k růstu 2,2 p.b. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se zvýšila v březnu meziměsíčně reálně o 1,4 %, trend meziměsíčně vzrostl o 2,5 %.

Počet zaměstnanců2 v podnicích s 20 a více zaměstnanci proti březnu 2006 vzrostl o 0,6 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 23  063  Kč a meziročně se zvýšila o 11,0 %, reálně vzrostla o 8,9 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 25,1 %, jednotkové mzdové náklady se snížily o 10,4 %.

Počet stavebních povolení v březnu byl meziročně vyšší o 3,6 %. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 36,2 mld. Kč a byla o 76,3 % vyšší než před rokem. Nejvíce k růstu přispěla stavební povolení nebytových budov (nové výrobní haly včetně technologie) a ostatních staveb (dálnice a silnice). Byla povolena výstavba 3  609 bytů, což bylo o 30,3 % více než v březnu 2006.

1. čtvrtletí 2007 byl vývoj ve stavebnictví výrazně ovlivněn mimořádně příznivým počasím. Celková stavební produkce byla meziročně o 28,9 % vyšší, k růstu nejvíce přispělo pozemní stavitelství. Počet zaměstnanců v podnicích s 20 a více zaměstnanci zůstal na úrovni loňského 1. čtvrtletí a produktivita práce na jednoho zaměstnance se tak zvýšila stejně jako stavební produkce v těchto podnicích (o 28,7 %). Průměrná měsíční mzda 20  161  Kč nominálně vzrostla o 13,1 %, reálně o 11,3 %. Stavební úřady vydaly o 2,6 % více stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb byla o čtvrtinu vyšší.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

březnu se zvýšil meziročně vývoz o 13,0 % a dovoz o 11,8 % (vše v běžných cenách). V důsledku posilování koruny vůči EUR i USD rostl vývoz i dovoz v přepočtu na eura i dolary rychleji. Obchodní bilance skončila přebytkem 12,4 mld. Kč, který byl o 3,3 mld. Kč vyšší než před rokem. Jde o nejvyšší kladné březnové saldo v historii České republiky. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 36,7 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 24,3 mld. Kč. Saldo zahraničního obchodu bylo příznivě ovlivněno zvýšením přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky, kladný přínos mělo zlepšení salda v obchodě se surovými materiály a s minerálními palivy. Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 0,9 % a dovoz o 0,3 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 1,1 % a u dovozu o 1,2 %.

V 1. čtvrtletí vzrostl vývoz o 15,3 % a dovoz o 13,8 %, zahraniční obchod pokračoval v dvouciferném růstu. Přebytek obchodní bilance 37,0 mld. Kč byl meziročně vyšší o 11,1  mld.  Kč.

DUBEN 2007

SPOTŘEBITELSKÉ CENY3

dubnu vzrostla hladina spotřebitelských cen meziměsíčně o výrazných 0,7 %, v tom ceny zboží vzrostly o 1,1 % a ceny služeb o 0,2 %. Růst ovlivnilo zejména zvýšení cen potravin, pohonných hmot, tabákových výrobků, dále vzrostly ceny zemního plynu, tepla a čisté nájemné v bytech s regulovaným nájemným. Vzrostly také doplatky za léky předepsané lékařem o 12,3 %. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 2,5 % (o 0,6 p.b. více než v březnu 2007). Nejvíce působily na meziroční růst cenové hladiny ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a dále v oddíle bydlení, voda, energie a paliva. Vodné se zvýšilo o 6,7 %, stočné o 5,5 %, ceny elektřiny o 7,9 % a ceny tuhých paliv o 16,9 %. Čisté nájemné v bytech s regulovaným nájemným vzrostlo o 9,3 %. Ceny zboží se meziročně zvýšily o 1,9 %, ceny služeb o 3,6 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, byla v dubnu stejně jako v březnu 2,2 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v dubnu 2007 dosáhl v ČR 2,7 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,8 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti se v dubnu 2007 snížila proti březnu o 0,5 p.b. Ke konci měsíce činila míra nezaměstnanosti 6,8 % a byla o 1,5 procentního bodu nižší než koncem dubna 2006. Míra nezaměstnanosti žen byla 8,3 %, mužů 5,6 %. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce dosáhl koncem dubna 402,9 tisíce, což bylo o 27,5 tisíce osob méně než před měsícem. Proti konci dubna 2006 se počet uchazečů snížil o výrazných 17,1 % a byl nejnižší od července 2004. Počet nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých se snižoval rychleji a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti minulému měsíci klesl o 0,2 procentního bodu na 6,2 %, před rokem dosáhl 6,8 %. Počet volných pracovních míst opět vzrostl. Na jedno pracovní místo připadlo koncem dubna 3,5 nezaměstnané osoby v porovnání se 6,6 uchazeči v dubnu 2006.

1Počínaje lednem 2007 přešel ČSÚ v krátkodobé statistice průmyslu na publikování údajů o počtu zaměstnaných osob. Nový ukazatel zahrnuje i osoby pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr a ostatní zaměstnané, kteří se podílejí na práci ve firmě a nejsou v ní v pracovním poměru. Jedná se o počty přepočtené na plný pracovní úvazek. Přechod se odráží i ve výpočtu průměrné mzdy a produktivity práce. Meziroční srovnatelnost publikovaných údajů je zajištěna.

2 V průměrném evidenčním počtu zaměstnanců nejsou zahrnuti zaměstnanci, kteří pro stavební podniky pracují přes agentury práce. Dále není podchycen počet cizinců pracujících ve stavebnictví.

3 Indexy spotřebitelských cen publikované od ledna 2007 se počítají na revidovaném spotřebním koši respektujícím váhovou strukturu roku 2005. Revizí výpočtu se nemění údaje publikované do prosince 2006.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).