Hlavní navigace

Výběr pojistného se daří: v roce 2006 dosáhl opět téměř 100 %

I v roce 2006 byla Česká správa sociálního zabezpečení úspěšná ve výběru pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Objem celkového inkasa k objemu celkového předpisu (po očistění o odepsané nedobytné pohledávky) byl celkem 99,50 %. To je dosud nejvyšší úspěšnost výběru pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zajišťovaná Českou správou sociálního zabezpečení. Tento ukazatel má přitom zásadní vliv na příjmy státního rozpočtu: prostředky, které ČSSZ vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, tvoří totiž více než 1/3 státního rozpočtu České republiky. Pro ilustraci: snížení úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 1 % by znamenalo výpadek příjmů cca 3,2 miliard Kč.

Sdílet

V roce 2006 bylo ČSSZ předepsáno, aby vybrala 321 353,82 milionů Kč. Ve skutečnosti ČSSZ v daném roce na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vybrala 324 349,87 milionů korun. Úspěšnost výběru dána poměrem objemu celkového inkasa k objemu celkového předpisu tak byla 100,93 %.

Pro objektivnější vyhodnocení celkové úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení v daném roce je vhodné celkovou úspěšnost výběru očistit o odepsané nedobytné pohledávky. Z očištěných údajů vyplývá, že do roku 2003 se udržuje hodnota úspěšnosti výběru pojistného na 98 %, v roce 2004 se zvyšuje na téměř 99 % a v roce 2006 dosahuje už 99,50 %, což představuje nejvyšší dosaženou hodnotu uvedeného ukazatele od roku 2002.

Zatímco k 31. 12. 2006 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení pohledávky na pojistném včetně příslušenství (penále a pokuty) ve výši cca 59 miliard 720 milionů korun, o rok dříve, tedy k 31. 12. 2005, to bylo cca 62 miliard 180 milionů korun. V obou případech se jedná o pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení včetně penále a pokut kumulované od roku 1993. Částka, kterou plátci dluží na pojistném, se tak meziročně snížila o téměř 4 %, tedy o cca 2 miliardy 460 milionů korun.

Z pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení k 31. 12. 2006 tvořilo největší část – 51,06 % – penále, celkem se jednalo o cca 30,497 miliard Kč. Samotné dlužné pojistné bylo cca 28,120 miliard Kč, pokuty pak dosáhly výše 186,89 milionů Kč.

Vymáhání pohledávek zajišťují pracoviště České správy sociálního zabezpečení, tj. okresní, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení. Využívají správní i soudní výkon rozhodnutí, rovněž uplatňují pohledávky v konkurzních a vyrovnacích řízeních. V roce 2006 všechna pracoviště ČSSZ uplatnila celkem 201 635 výkonů rozhodnutí, pro srovnání – v roce 2005 to bylo 204 868 výkonů. Ve správním výkonu rozhodnutí vymáhala ČSSZ v loňském roce 137 601 pohledávek a dále podala 64 034 návrhů na soudní výkon rozhodnutí. Ve srovnání s rokem 2005, kdy se jednalo o 60 795 soudních exekucí, to znamená o 3 239, tj. o 5,33 %, soudních exekucí víc. V roce 2006 nebyl podán žádný návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, stejně jako v roce 2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).