Hlavní navigace

Volksbank CZ vykázala za první tři čtvrtletí čistý zisk 54 milionů Kč

Volksbank CZ, a. s. dosáhla za prvních devět měsíců letošního roku podle českých účetních standardů zisk po zdanění ve výši 54,3 milionu korun, což je v souladu s očekáváním managementu. Na výsledek mělo pozitivní vliv zejména zvýšení čistých úrokových výnosů, které meziročně vzrostly o 21,4 % a dosáhly 346 milionů korun.

Sdílet

Celkové výnosy přesáhly ke konci září 836 milionu korun, v meziročním srovnání došlo k jejich zvýšení o 1,7 procenta. Meziroční růst ve výši 24,7 procenta byl zaznamenán u čistého zisku z finančních operací, který dosáhl více než 123,5 milionů korun a byl ovlivněn nárůstem výnosů z devizových operací a derivátových obchodů.

Výnosy z poplatků a provizí činily 101,4 milionu korun, což je v meziročním srovnání o 2,7 procenta více. Nárůst ovlivnily zejména poplatky a provize z platebního styku a z operací s cennými papíry a deriváty. Naopak, změna účetní metodologie u poplatků z úvěrové činnosti aplikovaná od 1. ledna 2004 způsobila snížení meziročního nárůstu poplatků a provizí a též snížení čistého zisku oproti srovnatelnému období loňského roku.

Největší vliv na meziroční nárůst čistých úrokových výnosů měly vyšší průměrné objemy obchodů a vyšší kurzy s celkovým dopadem navýšení čistých úrokových příjmů cca o 103 mil. korun. Nižší úrokové sazby ve sledovaném období však tento nárůst snížily téměř o 43 mil. korun, řekla Lenka Kopecká, vedoucí oddělení Finanční řízení ve Volksbank CZ.

Volksbank CZ zaznamenala meziroční zvýšení vkladů klientů o 8 % na více než 10,5 miliard korun. Nárůst byl zaznamenán též u úvěrů poskytnutých klientům, které stouply meziročně o 5 % a koncem září překročily částku 15 miliard korun. Banka poskytuje financování především živnostníkům, malým a středním firmám, občanům a obcím.

Kvalita úvěrového portfolia banky je i nadále výrazně lepší než je průměr českého bankovního sektoru, když podíl klasifikovaných úvěrů obnášel ke konci třetího čtvrtletí letošního roku pouze 5,58 %. Přitom tento podíl činil k 30. červnu 2004 za celý bankovní sektor České republiky podle údajů České národní banky 10,82 %.

Bilanční suma Volksbank CZ se v meziročním srovnání snížila o 4,4 % na 19,4 miliardy korun. Toto snížení bylo ovlivněno nižším objemem pohledávek a závazků vůči bankám k uvedenému datu.

Ukazatel v CAS
Ukazatel v CAS (mil. Kč) Q1-Q3/04 Q1-Q3/03 % změna
čistý zisk 54,314 69,185  –21,5
zisk z běžné činnosti před zdaněním 74,426 100,661  –26,1
čistý zisk z finančních operací 123,491 99,042 24,7
čisté výnosy z úroků a pod. výnosy 345,975 285,090 21,4
bilanční suma 19,373 20,262  –4,4
úvěry klientům 15,040 14,277 5,3
vklady klientů 10,549 9,776 7,9
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).