Hlavní navigace

Volksbank CZ prodlužuje platnost platebních karet

Od června 2009 přistoupila Volksbank jako jedna z prvních tuzemských bank k prodloužení doby platnosti platebních karet na pět let. Změna se týká veškerých nově vydaných karet, i karet, které budou postupně obnovovány po skončení jejich platnosti.

Doba čtení: 1 minuta

Naše zkušenosti z tuzemska i ze zahraničí poukazují na bezproblémové zachování funkčnosti platebních karet i v delším časovém období. Ve světě se postupně přistupuje k vydávání karet, které mají delší platnost, než je obvyklé u nás, vysvětluje Vladimír Hozman, vedoucí oddělení platebních karet Volksbank CZ. Tyto zkušenosti jsou v souladu se zavedením inovativních moderních technologií používaných při výrobě karet. Samozřejmě pro klienty existuje možnost předčasného bezplatného vydání karty z důvodu výrazného opotřebení, které může být způsobeno extrémně častým užíváním, doplňuje Vladimír Hozman.

Výhody prodloužení platnosti karet:

  • úspora času držitele platební karty, který nebude muset tak často na pobočku banky pro novou platební kartu
  • snížení rizika pro klienta, že si nestihne vyzvednout včas svou obnovenou kartu
  • všechny druhy karet jsou vybavené čipovou technologií, což prodlužuje životnost karty
  • tento postup bude rovněž méně zatěžovat životní prostředí v důsledku likvidace plastů použitých karet

Banka prodloužení platnosti platebních karet s předstihem zohlednila již při úpravě Sazebníku poplatků od 1. května 2009, kdy zrušila poplatek za vydání náhradní karty (z důvodu poškození, nefunkčnosti nebo změny jména).