Hlavní navigace

Volksbank CZ hospodařila s 60% nárůstem zisku

Pro Volksbank CZ dosud historicky nejúspěšnější rok 2006 bude překonán výsledky, kterých banka dosahuje v roce letošním. Zisk z běžné činnosti před zdaněním přesáhl k 30. září 2007 celoroční výsledek roku 2006 a činí 331 milionů korun, což je o 60 % více než ve stejném období minulého roku.

Sdílet

Počet klientů se zvýšil o více než 28 % na současných 45 000 a zároveň vzrostl objem klientských vkladů vzrostl o 19 %. Trvale vysoké tempo růstu si udržují také cenné papíry ve správě banky, jejichž objem přesáhl 6 miliard korun a zaznamenal tak meziroční nárůst o 71 %. Bilanční suma se zvýšila o 31 % a činí k 30. září 2007 31,9 miliard korun.

Segment firemní klientely významně přispěl k pozitivním výsledkům zejména zvýšeným aktivním a individuálním přístupem ke klientům. Počet klientů vzrostl o 15 % a objem úvěrů se meziročně zvýšil o 7,3 miliardy ko­run.

„Vynikající výsledky výrazně podpořila také obchodní expanze v oblasti retailového bankovnictví. Volksbank získala 15 000 nových klientů a celkový počet retailových klientů se tak vyšplhal na současných 37 000,“ říká Johann Lurf, předseda představenstva Volksbank CZ, a dodává: „Rychle se rozvíjejí také hypoteční aktivity banky. Počet žádostí o hypoteční úvěry vzrostl o 235 %, objem schválených hypoték za sledované období dosáhl 2,5 miliardy korun. Podporou vynikajících výsledků zmiňovaného segmentu byla i nová emise hypotečních zástavních listů ve výši 700 milionů korun.“

Rozvoj obchodních aktivit banky je podpořen především expanzí vlastní obchodní sítě (čítající 23 poboček a 31 VolksbankShopů) a úspěšnou spoluprácí s externími prodejními sítěmi.

Základní ukazatele hospodaření Volksbank CZ, a.s. ve 3. čtvrtletí 2007
Ukazatel 30. 9. 2007* 30. 9. 2006 Rozdíl Index
BILANČNÍ SUMA 31 887 24 400 7 487 + 31 %
Pohledávky za klienty 27 855 18 547 9 308 + 50 %
Vklady klientů vč. závazků z dluh. cenných papírů 20 286 17 032 3 254 + 19 %
Základní kapitál včetně emisního ážia 2 592 1 462 1 130 + 77 %
Čistý úrokový výnos 690 463 227 + 49 %
Čistý zisk z poplatků a provizí 224 180 45 + 25 %
Čistý zisk z finančních operací 27 11 16 + 157 %
Zisk za účetní období před zdaněním 331 207 124 + 60 %

údaje v miliónech Kč
* předběžná data
Pozn.: Výnosy z poplatků a provizí a čistý zisk z finančních operací v roce 2006 byly korigovány o přerozdělení kurzových rozdílů dle změny metodiky výpočtu pro rok 2007.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).