Hlavní navigace

Vláda schválila omezení pro čerpání prostředků z rezervních fondů

Vláda schválila materiál připravený Ministerstvem financí na základě údajů poskytnutých správci jednotlivých rozpočtových kapitol, který podává souhrnnou informaci o hrubých odhadech převedených prostředků do rezervních fondů k 31.12.2004.

Sdílet

Ke konci roku 2004 došlo u organizačních složek státu k větším převodům do rezervních fondů, než se očekávalo. Byly převedeny prostředky v celkové výši 28,8 mld Kč. Z bilančního hlediska by stav prostředků převedených do rezervních fondů vyvolal záporné údaje ve statistice ESA 95, došlo by ke zvýšení výdajů a tedy i schodku státního rozpočtu. To by znamenalo výrazné nedodržení cílů obsažených v Konvergenčním programu ČR, ke kterým se vláda zavázala. Musí se proto přijmout regulační opatření pro další období, která ale neznamenají, že by prostředky organizačním složkám státu nezůstaly, ale musí být regulovány, aby se zabránilo jejich nekontrolovatelnému použití.

Opatření pro organizační složky státu jsou následující:

  • použití nejvýše 10 % prostředků ze stavu rezervních fondů ke dni 31.12.2004 na výdaje, které nejsou zahrnuty do výdajů určených na financování programů reprodukce majetku. Prostředky nad stanovený limit je možné použít pouze s předchozím souhlasem Ministerstva financí;
  • použití prostředků rezervních fondů v roce 2005 na výdaje určené na financování akcí, u kterých nebylo do 31.12.2004 vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na jejich financování podle § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., pouze s předchozím souhlasem Ministerstva financí;
  • použití prostředků na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a prostředků poskytnutých ze zahraničí bez omezení;
  • povinnost sdělit Ministerstvu financí do 30.11.2005 před­pokládanou výši převodu prostředků za rok 2005 do rezervního fondu za kapitolu celkem (tato ohlašovací povinnost bude součástí připravované novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

„Věřím, že tato opatření nebudou vnímána negativně, ale naopak jako krok, který přispěje k plynulému naplňování Konvergenčního programu tak, aby ČR v roce 2008 splnila maastrichtské referenční kriterium,“ uzavírá ministr financí Bohuslav Sobotka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).