Hlavní navigace

Vláda schválila návrh na snížení daně z příjmů

15. 6. 2005 Vláda dnes schválila novelu zákona o dani z příjmů. Jedná se o největší snížení daní u fyzických osob od roku 1993, které významně snižuje daňovou zátěž u 90 % poplatníků. Nejvýznamnější změny se týkají daně z příjmu fyzických osob. Konkrétně jde o:

Sdílet

  • valorizaci prvního daňového pásma a snížení sazby daně v prvním a druhém pásmu (z 15 % na 12 %, resp. z 20 % na 19 %) s cílem snížit daňové zatížení všech příjmových skupin poplatníků s důrazem na nízko a středně příjmové skupiny,
  • nahrazení nezdanitelné části základu daně slevou na dani. Toto opatření zajistí, aby každý poplatník dosáhl stejné daňové výhody bez ohledu na výši svých příjmů. Ve srovnání se současným stavem se tato úprava kladně odrazí ve snížení daňového zatížení hlavně u nízko příjmových skupin poplatníků,
  • zvýšení výdajových paušálů u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu a sjednocení jejich výše na 50 %. Od této změny se očekává vyšší využívání tohoto institutu, což bude oboustranně výhodné zejména v důsledku snížení administrativy a časové náročnosti jak u poplatníků tak i správců daně.

Dopady do Státního rozpočtu v příštích letech budou kompenzovány již přijatými daňovými změnami a vyšším hospodářským růstem:
2006  –  –9,7 mld. Kč
2007  –15,3 mld. Kč*
* Včetně dopadů výdajových paušálů na výši odvodů sociálního pojištění.

Součástí novely je i daňová podpora pořízení registračních pokladen.

Toto opatření povede ke snížení finanční zátěže podnikatelům, kteří uvedou registrační pokladnu do stavu odpovídajícímu zákonu o registračních pokladnách. Těm, kdo si pořídí registrační pokladnu do 30. června 2006, se sníží odvedená daň z příjmu za zdaňovací období, ve kterém registrační pokladnu pořídili o polovinu pořizovací ceny pokladny, max. však o 8 000 Kč na jednu pokladnu. Poplatníci, kteří provedou technické zhodnocení dosud používané pokladny tak, aby splňovala podmínky stanovené zákonem do 31. prosince 2006, se sníží odvedená daň o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o 4 000 Kč na jednu pokladnu. Toto opatření uleví podnikatelům při zavádění registračních pokladen do praxe. Předpokládaný rozpočtový dopad činí –0,5 –  –0,8 mld. Kč.

Účinnost novely se navrhuje od 1.1.2006.

Ministerstvo financí spustí „Daňovou kalkulačku 2005“

Na internetových stránkách ministerstva financí bude od zítřejšího rána umístěna Daňová kalkulačka 2005. Všichni, kdo navštíví stránky ministerstva financí, budou mít možnost si vypočítat, jak se nová úprava zákona o dani z příjmu projeví na výši jejich daní ve srovnání se současným stavem.

V rámci zachování jednoduchosti a názornosti modelu jsou zde zahrnuty pouze okolnosti, které mají vliv na rozdíl ve výsledném daňovém zatížení oproti současnému stavu.

Model je určen pro samostatného poplatníka, rodinu nebo samoživitele. Z nezdanitelných částí základu daně je uvažováno pouze se základní nezdanitelnou částí a nezdanitelnou částí na druhého z manželů. Obdobně jsou v rámci nové úpravy uvažovány pouze slevy na dani na poplatníka a na druhého z manželů. V případě vyživovaných dětí je uvažováno s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě, a to v obou systémech.

Pro výpočet se uvažuje, že nezdanitelnou část a daňové zvýhodnění na děti za celý rok uplatňuje ten z rodičů, který má vyšší příjmy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).