Hlavní navigace

Vláda dnes vyřešila problematiku DPH u dárcovských SMS

Ministerstvo financí splnilo svůj slib, který dalo již dříve a požádalo vládu o uvolnění částky odpovídající vybrané DPH u humanitárních sbírek uspořádaných prostřednictvím dárcovských SMS na pomoc jihovýchodní Asii a Vysokým Tatrám. Z vládní rozpočtové rezervy bude ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí, resp. Ministerstva životního prostředí uvolněna celková částka 10,8 mil. Kč.

Doba čtení: 1 minuta

Ministru zahraničních věcí, resp. ministru životního prostředí vláda uložila zabezpečit poskytnutí účelových dotací nestátním neziskovým organizacím, které uspořádaly humanitární sbírky prostřednictvím dárcovských SMS určených na pomoc v postižených oblastech.

Vláda rovněž rozhodla o nutnosti systémového řešení této problematiky a uložila předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s ministrem financí, vypracovat systémové řešení kompenzace DPH u DMS do doby technického vyřešení záležitosti ze strany operátorů, a to nejpozději do konce září letošního roku.

V současné době je zasílání DMS operátory považováno za poskytnutí telekomunikační služby a není rozlišováno, jaká část náleží operátorům – za poskytnutí služby, a jaká část je poskytnutý dar. Odlišení daru od telekomunikační služby je čistě technickým problémem, proto je do budoucna nutné, aby mobilní operátoři zajistili správné sledování a zdanění pouze těch částek, které odpovídají částce za poskytnutou službu, nikoli samotného daru.

O vrácení vybrané daně z přidané hodnoty z DMS, které jsou součástí veřejné sbírky na pomoc postižené Asii rozhodla vláda na svém mimořádném zasedání počátkem letošního roku, kdy byly projednávány aktivity České republiky v souvislosti s živelní pohromou v Asii a její zapojení do humanitární pomoci zemím jihovýchodní Asie postižených ničivými vlnami tsunami.