Hlavní navigace

Vláda dnes vyřešila problematiku DPH u dárcovských SMS

Ministerstvo financí splnilo svůj slib, který dalo již dříve a požádalo vládu o uvolnění částky odpovídající vybrané DPH u humanitárních sbírek uspořádaných prostřednictvím dárcovských SMS na pomoc jihovýchodní Asii a Vysokým Tatrám. Z vládní rozpočtové rezervy bude ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí, resp. Ministerstva životního prostředí uvolněna celková částka 10,8 mil. Kč.

Sdílet

Ministru zahraničních věcí, resp. ministru životního prostředí vláda uložila zabezpečit poskytnutí účelových dotací nestátním neziskovým organizacím, které uspořádaly humanitární sbírky prostřednictvím dárcovských SMS určených na pomoc v postižených oblastech.

Vláda rovněž rozhodla o nutnosti systémového řešení této problematiky a uložila předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s ministrem financí, vypracovat systémové řešení kompenzace DPH u DMS do doby technického vyřešení záležitosti ze strany operátorů, a to nejpozději do konce září letošního roku.

V současné době je zasílání DMS operátory považováno za poskytnutí telekomunikační služby a není rozlišováno, jaká část náleží operátorům – za poskytnutí služby, a jaká část je poskytnutý dar. Odlišení daru od telekomunikační služby je čistě technickým problémem, proto je do budoucna nutné, aby mobilní operátoři zajistili správné sledování a zdanění pouze těch částek, které odpovídají částce za poskytnutou službu, nikoli samotného daru.

O vrácení vybrané daně z přidané hodnoty z DMS, které jsou součástí veřejné sbírky na pomoc postižené Asii rozhodla vláda na svém mimořádném zasedání počátkem letošního roku, kdy byly projednávány aktivity České republiky v souvislosti s živelní pohromou v Asii a její zapojení do humanitární pomoci zemím jihovýchodní Asie postižených ničivými vlnami tsunami.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).