Hlavní navigace

Vienna Insurance Group vydá až 23 milionů nových akcií v rámci zvýšení kapitálu se záměrem podpořit růst v zemích střední a východní Evropy a financovat akvizice pojišťovacích činností Erste Bank včetně dlouhodobé spolupráce

[Tisková zpráva] Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group („Vienna Insurance Group“) hodlá zvýšit kapitál emisí až 23 milionů nových akcií na financování nedávno ohlášené akvizice pojišťovacích činností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG („Erste Bank“) včetně dlouhodobého vzájemného distribučního partnerství s Erste Bank. Zvýšení kapitálu umožní pojišťovně Vienna Insurance Group dále pronikat na dynamicky rostoucí trhy zemí střední a východní Evropy a zejména financovat další akvizice v Polsku, na Ukrajině a v Maďarsku. Zvýšením kapitálu si Vienna Insurance Group i po této transakci udrží silné kapitálové a finanční postavení.

Sdílet

Generální ředitel Vienna Insurance Group Günter Geyer k tomu uvádí: „Toto zvýšení kapitálu nám pomůže udržet naši finanční flexibilitu také po akvizici pojišťovacích činností Erste Bank a pokračovat v růstu Vienna Insurance Group na trzích střední a východní Evropy. Jako největší pojišťovna mezi mezinárodními pojišťovacími společnostmi působícími v zemích střední a východní Evropy máme velmi dobré předpoklady pro další posilování naší pozice v tomto regionu.“

Zvýšení kapitálu

Představenstvo Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group rozhodlo se souhlasem dozorčí rady zvýšit základní kapitál Vienna Insurance Group ze 105 000 000 akcií až na 128 000 000 akcií vydáním až 23 000 000 nových akcií.

Stávající akcionáři získávají upisovací práva v poměru tří nových akcií na každých 14 stávajících akcií, jež lze uplatnit během upisovacího období. Toto období bude zahájeno 22. dubna 2008 a ukončeno pravděpodobně 7. května 2008. Upisovací práva, jež nebudou vykonána do konce upisovacího období, zaniknou. Maximální cena byla stanovena na 54 EUR za akcii. Konečná upisovací a nabídková cena bude určena zaknihováním (book-building) na základě ceny akcií na Vídeňské burze cenných papírů v době stanovení ceny a ohlášena pravděpodobně 7. května 2008.

Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsan­stalt-Vermögensverwal­tung, hlavní akcionář Vienna Insurance Group, s přibližně 70procentním akciovým podílem, se zavázal uplatnit svá upisovací práva k 16 milionům nových akcií, tj. zhruba 70 procent z emisního objemu nabídky přednostních upisovacích práv.

Akcie, které nebudou upsány v rámci přednostního úpisu, budou nabídnuty v globální nabídce, sestávající z veřejné nabídky drobným a institucionálním investorům v Rakousku a České republice a soukromého umístění zahraničním institucionálním investorům. Nabídkové období bude zahájeno 22. dubna 2008 a ukončeno pravděpodobně 7. května 2008, avšak může být kdykoli zkráceno, prodlouženo nebo dříve ukončeno.

Nabídka také upravuje nadalokační (greenshoe) opci až k 1 000 000 dalších akcií poskytnutých Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsan­stalt-Vermögensverwal­tung, jež budou nezbytné k pokrytí případných nadlimitních úpisů.

Rakouští a čeští drobní investoři budou mít nárok na přednostní přidělení až 350 akcií, pokud předloží objednávku Erste Bank, některé z rakouských spořitelen (Sparkasse), ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), České spořitelně, a.s., a brokerjetu České spořitelny, a.s. (brokerjet.cz).

Oprávnění zaměstnanci Vienna Insurance Group mohou nabýt celkem až 1 000 000 akcií – nejvýše 250 akcií pro jednoho zaměstnance  – s 20procentní slevou z upisovací a nabídkové ceny.

S novými akciemi se pro hospodářský rok 2008 pojí úplná práva na dividendu. Obchodování nových akcií v segmentu primárního trhu Vídeňské burzy cenných papírů a na Burze cenných papírů Praha bude zahájeno pravděpodobně 9. května 2008. Prospekt emitenta pro veřejnou nabídku v Rakousku a České republice ještě podléhá schválení rakouským Úřadem finančního trhu (Finanzmarktau­fsicht).

Erste Bank, JPMorgan a Merrill Lynch budou působit jako společní globální koordinátoři a společní držitelé knihy neupsaných akcií (bookrunners). Společnost JPMorgan také vykonávala funkci jediného finančního poradce Vienna Insurance Group v souvislosti s akvizicí pojistných operací Erste Bank včetně uzavření dlouhodobého vzájemného partnerství při distribuci s Erste Bank.

Základní čísla a údaje o transakci:

 • Emitent: Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group
 • Objem emise: až 23 000 000 nových akcií
 • Upisovací poměr: 14 stávajících akcií poskytuje právo na upsání tří nových akcií
 • Obchodování s upisovacími právy: Nepředpokládá se
 • Upisovací a nabídkové období: 22. dubna až 7. května 2008. Právo nabídkové období předčasně ukončit nebo jej prodloužit je vyhrazeno
 • Maximální upisovací a nabídková cena: 54 EUR za akcii
 • Upisovací a nabídková cena: Předpokládané zveřejnění cca 7. května 2008
 • Přednostní přidělení drobným investorům: Objednávky drobných investorů na maximálně 350 akcií podané Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, některé z rakouských spořitelen (Sparkasse), ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), České spořitelně, a.s., a brokerjetu České spořitelny, a.s. (brokerjet.cz), budou mít nárok na přednostní přidělení
 • První kotace nových akcií: Kotace nových akcií na oficiálním trhu Vídeňské burzy cenných papírů (segment primárního trhu) a na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha se uskuteční nejdříve 9. května 2008.
 • Nárok na dividendy z nových akcií: Od 1. ledna 2008 (ISIN AT0000908504)
 • Platba a doručení: 13. května 2008
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).