Hlavní navigace

Vienna Insurance Group vstupuje na turecký pojistný trh

[Tisková zpráva] Vienna Insurance Group vstupuje na turecký pojistný trh. TBIH Financial Services Group N.V. (TBIH), ve které má Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group většinový podíl*, podepsala kupní smlouvu na získání 58,2 procent v Ray Sigorta A.S. Podíly byly koupeny od dosavadního většinového vlastníka, turecké společnosti Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. (Dogan), za částku 81,5 mil. US dolarů (cca 62 mil Eur).

Dogan, jedna z největších průmyslových skupin v Turecku, bude dál vlastnit podíl asi 20 procent v Ray Sigorta A.S. Zbytek podílů je rozptýlen mezi drobné vlastníky.

„Touto transakcí bude Vienna Insurance Group jako první rakouský pojišťovací koncern působit v Turecku. Země se 70 mil. obyvatel patří k největším a perspektivním trhům a vykazuje v posledních letech velkou hospodářskou dynamiku,“ říká Dr. Günter Geyer, generální ředitel Vienna Insurance Group. „Prostřednictvím na trhu silně zakotvené Ray Sigorta se můžeme podílet na silném růstu pojišťovnictví v zemi, protože Turecko je dalším trhem s nízkou propojištěností. Přineseme naše velké integrační know-how získané v regionu střední a východní Evropy do Ray Sigorta a tak podnik dále posílíme.“

Dále předloží TBIH veřejnou nabídku na odkoupení asi 22 procent akcií Ray Sigorta A.S., které jsou diverzifikované u drobných vlastníků, za částku až 30,5 mil. US dolarů (asi 23 mil. Eur). Navíc obsahuje dohoda zvýšení kapitálu Ray Sigorta A.S. až na 30 mil. US dolarů.

Transakce byla uzavřena s výhradou due diligence a schválení úřady.

Ray Sigorta A.S. je turecká pojišťovna kótovaná na burze se sídlem v Istanbulu, která zaměstnává 220 zaměstnanců. Společnost založená v roce 1958 působí v neživotních pojištěních s těžištěm v pojištění motorových vozidel a dosáhla v obchodním roce 2006 podle předběžných údajů objemu pojistného cca 180 mil. US dolarů (asi 136 mil. Eur). To odpovídá silnému růstu o cca 30 procent oproti předchozímu roku.

S pěti ředitelstvími a sítí asi 530 pojišťovacích agentů má Ray Sigorta dobře vybudovanou obchodní strukturu v celé zemi. Převažující podíl pojistného je dosahován v retailu, což dává dlouhodobý předpoklad vysoké míry růstu.

Pojistný trh v Turecku

Turecký pojistný trh vykázal v roce 2006 podle předběžných údajů objem pojistného ve výši 6,6 mld. US dolarů (cca 5 mld. Eur) a rostl tak o cca 13 procent. S propojištěností jen asi 1,6 procent (pojistné v procentech hrubého domácího produktu) má Turecko oproti vyzrálým trhům západní Evropy (státy EU-15 s propojiš­těností 8,6 procenta) dlouhodobý růstový potenciál.