Hlavní navigace

Vienna Insurance Group v roce 2008

Pojistné skupiny stouplo o 16 procent na 8,3 miliardy EUR. Vynikající růst objemu pojistného v zemích SVE o 35 procent. Podíl pojistného ze zemí SVE poprvé přesáhl hranici 50 procent. Hospodářský výsledek koncernu (před zdaněním): zhruba 540 milionů EUR. Dividenda na jednu akcii plánována ve výši minimálně 1,10 EUR.

Sdílet

V roce 2008 jsme navzdory tíživé situaci na kapitálových trzích provedli velmi úspěšné navýšení kapitálu a po převzetí veškerých pojišťovacích aktivit Erste Group jsme se stali jedničkou na našich klíčových trzích v zemích SVE. Předběžný nárůst pojistného našich koncernových společností v zemích SVE dosahuje zhruba 35 procent. To jednoznačně potvrzuje správnost strategie Vienna Insurance Group i v roce 2008, podtrhuje CEO Vienna Insurance Group Dr. Günter Geyer vynikající dvouciferný nárůst celkového pojistného koncernu v roce 2008. Vienna Insurance Group prokazuje těmito velmi dobrými předběžnými obraty v rámci obchodní činnosti v roce 2008, že je na správné cestě. Dosáhneme plánovaného koncernového zisku (před zdaněním) ve výši zhruba 540 mil. EUR – a to navzdory negativním vlivům na finanční výsledek v roce 2008.

I. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ ZA ROK 2008

Podle předběžných údajů přijala Vienna Insurance Group v obchodním roce 2008 celkové nekonsolidované pojistné ve výši 8,32 mld. EUR. To odpovídá celkovému nárůstu o 16,1 procenta. V oblasti neživotního pojištění přijala skupina pojistné ve výši 4,87 mld. EUR a dosáhla tak mimořádného nárůstu o 19 procent. I v oblasti životního pojištění se podařilo – zejména díky vývoji v zemích SVE – dosáhnout prostřednictvím přijatého skupinového pojistného ve výši 3,46 mld. skvělého dvouciferného růstu o 12,2 procenta.

Předpokládaný zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) za rok 2008 bude na základě předběžných výsledků – navzdory negativnímu vývoji finančních trhů ve 4. čtvrtletí uplynulého roku – představovat zhruba 540 mil. EUR.

Combined Ratio koncernu (netto, po zajištění) dosáhne i za rok 2008 hodnoty zhruba 96 procent. Tohoto dobrého pojistně-technického výsledku bylo dosaženo navzdory živelným pohromám (vichřice Emma a Paula) uplynulého roku.

Na základě předběžného zisku koncernu (před zdaněním) ve výši zhruba 540 mil. EUR za rok 2008 bude orgánům společnosti navrženo vyplacení dividendy ve výši minimálně 1,10 EUR na akcii.

II. VÝVOJ V HLAVNÍCH REGIONECH ZA ROK 2008

Rakousko

Rakouské pojišťovací společnosti Vienna Insurance Group dosáhly podle předběžných výsledků celkového objemu pojistného ve výši 3,94 mld. EUR a tím nárůstu o 2,4 procenta. (Přijaté pojistné Bank Austria Creditanstalt Versicherung je započítáno jen za prvních šest měsíců uplynulého roku a pojistné přijaté Sparkassen Versicherung až od 1. července 2008). V Rakousku je Vienna Insurance Group se svými pojišťovacími společnostmi jedničkou na trhu.

V oblasti neživotního pojištění se podařilo zvýšit objem pojistného o zhruba 4,0 procenta na 1,91 mld. EUR, v oblasti životního pojištění bylo dosaženo objemu pojistného ve výši 2,03 mld. EUR. Oproti loňskému roku to odpovídá zvýšení o 1 procento.

Střední a východní Evropa

V roce 2008 se růst pojistného skupiny na trzích SVE v porovnání s předchozím rokem ještě zvýšil. Na základě předběžných údajů představovalo pojistné skupiny 4,17 mld. EUR a stouplo tak o vynikajících 35,6 procent. Tím poprvé za úplný rok pochází více než 50 procent pojistného skupiny ze zemí SVE. (Pojistné pojišťovny Unita je započítáno do 30. června 2008 a pojistné společností „s Versicherung” v zemích SVE od 1. října 2008. Nezapočteno je přijaté pojistné pojišťoven BCR Nicht-Leben a BCR Leben)

V oblasti neživotního pojištění překročilo předběžné pojistné ve výši 2,89 mld. EUR hodnotu předchozího roku o skvělých 32 procent. Ještě výraznějšího skoku o 44,4 procent bylo dosaženo v oblasti životního pojištění v podobě celkové předepsaného skupinového pojistného ve výši 1,28 mld. EUR.

Podíl společností ze zemí SVE na skupinovém pojistném tak v oblasti životního pojištění dosáhl již zhruba 37 procent.

Tato čísla svědčí o nadále vysokém růstovém potenciálu regionu střední a východní Evropy.

Česká republika

Pojistné tří českých skupinových společností, Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group (ČPP) a Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PČS) stouplo ve srovnání s předchozím rokem o 13,1 procenta a dosáhlo výše 1,53 mld. EUR. Motorem růstu objemu pojistného byla jednoznačně oblast životního pojištění, ve které bylo oproti roku 2007 přijato skupinové pojistné ve výši 436,82 mil. EUR a tím dosaženo nárůstu o 34,4 procenta. V oblasti neživotního pojištění bylo dosaženo stabilního růstu o 6,3 procenta. Pojistné z této oblasti představovalo 1,09 mld. EUR. Vienna Insurance Group je tak dvojkou na pojišťovacím trhu České republiky.

Slovensko

Čtyři slovenské skupinové společnosti Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Kontinuita poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. 2 dosáhly prostřednictvím předběžného předepsaného pojistného v celkové výši 614,57 mil. EUR dvouciferného nárůstu o 13,8 procent. V oblasti neživotního pojištění představovalo skupinové pojistné 339,53 mil. EUR (zvýšení o 10,5 procenta), přičemž v oblasti životního pojištění bylo skupinovým pojistným ve výši 275,04 mil. EUR dosaženo nárůstu o 18,1 procenta. Vienna Insurance Group je tak celkově dvojkou trhu ve Slovenské republice.

Polsko

V Polsku vzrostlo pojistné skupinových společností Vienna Insurance Group ve srovnání s rokem 2007 o 38 procent na celkově 827,61 mil. EUR. Na oblast neživotního pojištění připadlo 468,08 mil. EUR a na oblast životního pojištění 359,53 mil. EUR. V oblasti neživotního pojištění tak došlo nárůstu o 32,8 procent, v oblasti životního pojištění dokonce o 45,3 procent oproti předchozímu roku. Vienna Insurance Group patří se šestým místem ke klíčovým hráčům polského pojišťovacího trhu.

Rumunsko

Rumunské skupinové společnosti Vienna Insurance Group , majetková pojišťovna OMNIASIG S. A. Vienna Insurance Group, životní pojišťovna OMNIASIG Asigurari de Viata S. A. Vienna Insurance Group a ASIROM S. A. Vienna Insurance Group, v roce 2008 s celkovým předběžným pojistným ve výši 612,98 mil. EUR výrazně posílily postavení Vienna Insurance Group jako jedničky v Rumunsku. Nárůst pojistného za rok 2008 představoval 68 procent.

Předběžné pojistné přijaté v oblasti neživotního pojištění představovalo 574,07 mil. EUR, což odpovídá pozoruhodnému nárůstu o 62,8 procent. V oblasti životního pojištění dosáhlo pojistné výše 38,91 mil. EUR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).