Hlavní navigace

Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2010

[Tisková zpráva] „Kontinuální vývoj Vienna Insurance Group znovu potvrdil náš odhad na aktuální obchodní rok. Růst podporuje především velká poptávka v životním pojištění.

Sdílet

Koncernové pojistné vzrostlo o 7,1 procenta na 6,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 10,9 procenta na 377,7 mil. EUR

Nadále silný růst v životním pojištění

Další posílení solidní kapitálové vybavenosti koncernu

Dvojciferné nárůsty v zemích střední a východní Evropy v této oblasti vykazují zejména společnosti skupiny Sparkassen Versicherung“, vyzdvihuje Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group. „Trendy ve střední a východní Evropě nevykazují stejný vývoj. V Rakousku, České republice a na Slovensku vidíme velký zájem o životní pojištění, zatímco v Polsku panuje velká poptávka především po produktech neživotního pojištění. Zvýšení zisku (před zdaněním) o více než 10 procent, kterého jsme dosáhly navzdory vysokým nákladům v důsledku živelných pohrom, potvrzuje správnost strategie na našich trzích. Dalším posílením solidní kapitálové vybavenosti budeme výborně připraveni na všechny budoucí výzvy.“

I. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ O KONCERNU ZA PRVNÍ TŘI KVARTÁLY ROKU (PODLE IFRS)

Za první tři kvartály roku 2010 získal koncern Vienna Insurance Group předepsané (konsolidované) pojistné v celkové výši 6,5 mld. EUR a dosáhl tak v porovnání se stejným obdobím předchozího roku přírůstku o 7,1 procenta.

Koncernovým ziskem (před zdaněním, konsolidovaným) ve výši 377,7 mil. EUR Vienna Insurance Group pokračuje v nepřetržitém vývoji hospodářského výsledku pozoruhodným nárůstem o 10,9 procenta.

Combined Ratio koncernu (netto, to znamená po zajištění, bez zohlednění výnosů z kapitálových investicí) představuje 98,2 procenta a pohybovalo se tak – navzdory zvýšení v důsledku živelných pohrom – nadále pod hranicí 100 procent. V součtu dosáhly škody (před zajištěním) – především v Rakousku, České republice, Polsku a Rumunsku – přes 180 mil. EUR.

Finanční výsledek koncernu představoval za první tři kvartály tohoto roku 895,7 mil. EUR a dosáhl tak v porovnání se stejným obdobím předchozího roku přírůstku o 23,2 procenta. Finanční investice koncernu dosáhly k 30. září 2010 výši 27,7 mld. EUR a vzrostly tak v porovnání s koncem roku 2009 o 6,9 pr­ocenta.
Vlastní jmění koncernu stouplo o 6,2 procenta na celkově 4,9 mld. EUR.

II. ÚDAJE O KONCERNU ZA JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ ZA 1. AŽ 3. KVARTÁL ROKU 2010 (KONSOLIDOVÁNO)

Neživotní a úrazové pojištění

V součtu dosáhla Vienna Insurance Group v tomto segmentu předepsaným pojistným ve výši 3,4 mld. EUR plus o 0,3 procenta. Z pohledu časově rozlišeného pojistného dosáhl koncern přírůstku o 4,7 procenta.
Na trzích zemí střední a východní Evropy dosáhla Vienna Insurance Group předepsaného pojistného ve výši 2,0 mld. EUR a tím nárůstu o 1,2 procenta.
Na trzích mimo země střední a východní Evropy představovalo předepsané pojistné v segmentu neživotního a úrazového pojištění 1,3 mld. EUR. V Rakousku získaly koncernové společnosti pojistné ve výši 1,3 mld. EUR. V Německu vzrostlo pojistné o 2,2 procenta na celkově 55,0 mil. EUR.

Životní pojištění

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group získaly v tomto segmentu pojistné v celkové výši 2,9 mld. EUR a dosáhly tak výrazného nárůstu o 16,6 procenta.
V životním pojištění dosáhl koncern na trzích zemí střední a východní Evropy výrazného nárůstu o 16,8 procenta, pojistné vzrostlo na 1,1 mld. EUR. Růstem o celkových 47,6 procenta k mimořádně potěšitelnému vývoji v tomto segmentu významně přispěla skupina Sparkassen Versicherung.
V zemích mimo střední a východní Evropu získal koncern pojistné v celkové výši 1,8 mld. EUR a dosáhl tak výrazný nárůst o 16,5 procenta.
V Rakousku stouplo pojistné v tomto segmentu o 13,6 procenta na celkově 1,7 mld. EUR. V Německu a Lichtenštejnsku dosáhly koncernové společnosti pojistným ve výši 156,3 mil. EUR nárůstu o 59,2 procenta.

Zdravotní pojištění

Pojistným ve výši 245,8 mil. EUR dosáhla Vienna Insurance Group v tomto segmentu přírůstku o 1,7 procenta.

III. ÚDAJE O KONCERNU PODLE REGIONŮ ZA 1. AŽ 3. KVARTÁL ROKU 2010 (KONSOLIDOVÁNO)

Rakousko

Za první tři čtvrtletí letošního roku získala Vienna Insurance Group v Rakousku předepsané pojistné ve výši 3,2 mld. EUR a dosáhla tak přírůstku o 6,2 procenta. V oblasti neživotního a úrazového pojištění získal koncern pojistné ve výši 1,3 mld. EUR. V životním pojištění dosáhl koncern díky silnému nárůstu o 13,6 procenta předepsané pojistné ve výši 1,7 mld. EUR.
Zisk (před zdaněním) představoval 180,6 mil. EUR.
Combined Ratio dosáhlo hodnoty 96,9 procenta.

Česká republika

Celkově dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group v České republice předepsaným pojistným ve výši 1,3 mld. EUR výrazného nárůstu o 7,6 procenta.
V oblasti neživotního pojištění dosáhlo předepsané pojistné výši 759,3 mil. EUR. V důsledku značného nárůstu o 27,7 procenta stouplo předepsané pojistné v životním pojištění na celkově 530,8 mil. EUR.
Zisk (před zdaněním) představoval 103,7 mil. EUR a vzrostl tak o 5,4 procenta.
Combined Ratio dosáhlo za první tři kvartály roku 2010 hodnoty 95,2 procenta.

Slovensko

Předepsaným pojistným v celkové výši 478,5 mil. EUR dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group na Slovensku přírůstku o 1,9 procenta.
V segmentu neživotního pojištění získal koncern předepsané pojistné ve výši 232,1 mil. EUR. V životním pojištění vzrostlo předepsané pojistné významně o 15,6 procenta na 246,4 mil. EUR.
Zisk (před zdaněním) stoupl o 16,1 mil. EUR na celkových 29,0 mil. EUR.
Combined Ratio se snížilo o 2,5 procentních bodů na 91,7 procenta.

Polsko

Předepsané pojistné stouplo za první tři kvartály roku 2010 o 31,7 p­rocenta na 534,5 mil. EUR. V oblasti neživotního pojištění dosáhly polské koncernové společnosti výrazný nárůst o 48,1 procenta a tím předepsané pojistné ve výši 410,8 mil. EUR. V životním pojištění získal koncern předepsané pojistné ve výši 123,7 mil. EUR.
Zisk (před zdaněním) představoval 17,8 mil. EUR.
Combined Ratio přesáhlo v důsledku škod způsobených živelnými pohromami hodnotu 100 procent.

Rumunsko

Celkově dosáhla Vienna Insurance Group v Rumunsku předepsané pojistné ve výši 396,6 mil. EUR. Vzhledem k restrukturalizaci portfolia se zaměřením na výnosy došlo k poklesu pojistného.
V odvětví neživotního pojištění bylo dosaženo předepsané pojistné ve výši 326,5 mil. EUR. V životním pojištění dosáhl koncern předepsaným pojistným ve výši 70,1 mil. EUR výrazného nárůstu o 17,5 procenta.
Zisk (před zdaněním) představoval 25,9 mil. EUR a stoupl tak o 56,1 procenta.
Combined Ratio v důsledku vývoje škodovosti přesáhlo 100 procent.

Ostatní země střední a východní Evropy

Do segmentu „Ostatní země střední a východní Evropy“ patří koncernové společnosti Vienna Insurance Group v těchto zemích: Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Turecko, Maďarsko, Ukrajina a tři pobaltské státy.
Vienna Insurance Group získala v tomto segmentu předepsané pojistné v celkové výši 433,9 mil. EUR a dosáhla tak nárůstu o 3,6 procenta. Na oblast neživotního pojištění připadlo díky růstu o 3,0 procenta předepsané pojistné ve výši 290,7 mil. EUR. V životním pojištění dosáhl koncern nárůstem o 4,7 procenta předepsané pojistné ve výši 143,2 mil. EUR.
Zisk (před zdaněním) představoval 4,8 mil. EUR.

Ostatní trhy

V Německu a Lichtenštejnsku získaly koncernové společnosti předepsané pojistné ve výši 211,3 mil. EUR a zaznamenaly tak jasný nárůst o 39,0 procenta.
Zisk (před zdaněním) představoval 15,9 mil. EUR.

IV. POTVRZENÍ PROGNÓZY VÝSLEDKU

Management Vienna Insurance Group potvrzuje, že očekávaný nárůst zisku před zdaněním ve výši minimálně 10 procent za aktuální obchodní rok by měl být dosažen podle plánu.
Na rok 2011 se očekává opětovné zvýšení zisku před zdaněním ve výši okolo 10 procent za současného nárůstu objemu pojistného v řádu procent. Předpokladem je, že se výrazně nezhorší rámcové hospodářské a právní podmínky a že nedojde k dramatickému vývoji škodovosti v důsledku živelných pohrom.

V. PROVĚRKA PŘED VYDÁNÍM OBLIGACÍ

Koncern je na základě kvóty vlastního kapitálu ve výši 12,6 procenta a pokrytí potřebného kapitálu na více než 200 procent velmi dobře finančně vybaven. Za účelem další optimalizace na budoucnost orientované vlastní kapitálové základny a struktury kapitálu zvažuje představenstvo vydání podřízených obligací.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).