Hlavní navigace

Viceprezidenty Rady Českého institutu interních auditorů byli znovu zvoleni dva zástupci Ernst & Young

Josef Severa a Andrea Rajmová ze společnosti Ernst & Young byli opět zvoleni do Rady Českého institutu interních auditorů (ČIIA) jako viceprezidenti na dvouleté období. Josef Severa zastává pozici Prvního viceprezidenta ČIIA pro projekty a zároveň se stal tajemníkem Institutu, Andrea Rajmová bude i nadále zastávat funkci Viceprezidentky pro komunikaci.

Na 11. řádném sněmu Českého institutu interních auditorů (ČIIA) byli dva zástupci poradenské společnosti Ernst & Young znovu zvoleni do funkcí viceprezidentů Rady ČIIA. „Touto volbou byla potvrzena vůdčí role Ernst & Young v interním auditu a naše snaha o dlouhodobý rozvoj profese interního auditu v České republice,“ komentuje volbu Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young v České republice.

Josef Severa zastává pozici Prvního viceprezidenta ČIIA pro projekty a tajemníka Institutu. V této funkci je odpovědný za rozvoj ČIIA, stejně jako za kontrolu a řízení všech velkých projektů. Zároveň bude plnit roli „druhého muže“ Institutu, vedle prezidenta ČIIA Pavla Váchy ze společnosti T-Mobile. V Ernst & Young působí Josef Severa jako senior manažer v oddělení interního auditu. Specializuje se na řízení projektů v oblasti interního auditu, reinženýring procesů, budování vnitřních kontrolních a řídících mechanismů a na analýzu efektivity nákladů.

Andrea Rajmová je Viceprezidentkou ČIIA pro komunikaci. Bude odpovědná především za kvalitu magazínu Interní auditor a za webové stránky ČIIA. Ve společnosti Ernst & Young působí jako senior konzultant.

Informace o Ernst & Young

Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové společnosti poskytující odborné poradenské služby. Jedním z cílů, jež si tato organizace vytkla, je obnovit důvěru veřejnosti ve společnosti poskytující odborné poradenské služby a v kvalitu účetního výkaznictví. V rámci poradenské sítě Ernst & Young působí ve více než 140 zemích celého světa 100 tis. odborníků, na něž jsou kladeny ty nejpřísnější nároky, pokud jde o osobní integritu, kvalitu práce či odborné předpoklady. Díky tomu tito odborníci poskytují klientům služby nejvyšší kvality, jež se opírají o bohaté znalosti a zkušenosti Ernst & Young v klíčových oblastech své činnosti – v oblasti auditu, daní a transakčního poradenství. Podrobnější informace o celosvětové poradenské síti Ernst & Young a jejím přístupu k různým ekonomickým otázkám najdete na webových stránkách www.ey.com/perspectives. Ernst & Young odkazuje na celosvětovou organizaci členských společností Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited neposkytuje své služby klientům.

Informace o ČIIA

ČIIA je profesním sdružením interních auditorů, které má 850 členů a které je zároveň národní pobočkou IIA (117 tis. členů ze 120 zemí světa). Rada ČIIA má 13 členů. 11. sněm ČIIA se uskutečnil 30. 3. 2006.