Hlavní navigace

Více než tři čtvrtiny ekonomicky aktivních Čechů odmítají navrhované zdanění investic

Agentura Mediaresearch dnes ukončila internetový výzkum, podle něhož se 77 % ekonomicky aktivních lidí starších 18 let staví odmítavě k záměru vlády zrušit časový test nebo jej prodloužit na 3 až 5 let a tak nově zdanit výnosy z prodeje cenných papírů a podílových fondů.

Sdílet

Dotazovaní investoři sami předjímají při schválení návrhu na nové zdanění investic nežádoucí změny svého investičního chování, významně připouštějí i vliv takového kroku na změnu vlastních volebních preferencí.

Podporuje vládní návrh zdanění investic zodpovědné chování občanů?

Drtivá většina ekonomicky aktivní populace starší 18 let uvádí, že navrhované změny v oblasti zdaňování investic nepodporují osobní odpovědnost občanů a jejich snahu zabezpečit sami svoji budoucnost. Pro tento názor se vyslovilo celých 77 % respondentů, což je v projekci na počet ekonomicky aktivních obyvatel ČR starších 18 let více než 3,5 milionu osob. Radikálněji vyjadřují tento svůj postoj muži, vysokoškolsky vzdělaní lidé a lidé ve věku nad 45 let.

Výsledky výzkumu nejsou nijak překvapivé. Jestliže navrhovaná změna daňové legislativy občanům bere současnou možnost osvobození od daně, nemohou zákonodárci čekat jinou většinovou reakci než jednoznačně odmítavou. Bez diskuze by tímto opatřením byly znevýhodněny investice v pravém slova smyslu, tedy dlouhodobá alokace úspor za účelem jejich trvalého zhodnocování. Na druhou stranu by nová úprava jednoznačně zvýhodnila ty investory, kteří se zaměřují na krátkodobé, spekulativní transakce, neboť jejich daňová povinnost by naopak poklesla. Změna investičních preferencí obyvatelstva z dlouhodobých na spekulativní ale zřejmě není to, co předkladatel návrhu zamýšlí, komentoval postoj občanů k navrhovaným změnám Marek Polka, ředitel Klientské divize Fio, burzovní společnosti, a.s.

Schválení nového zdanění ovlivní investiční chování obyvatel

Polovina dotázaných předpokládá, že navrhované zdanění ovlivní jejich obchodování s akciemi či podílovými fondy. O tom, že budou obchodovat s akciemi a podílovými fondy méně, přestanou obchodovat vůbec, respektive nezačnou obchodovat, pokud neobchodují, jsou přesvědčeny převážně skupiny, které v této oblasti obchodují nejvíce a mají největší potenciál pro další investice (muži, vysokoškolsky vzdělaní lidé, lidé z nejvyšších socioekonomických tříd). Někteří respondenti uvedli, že by v případě zavedení navrhovaného zdanění přesunuli své investice mimo republiku.

Reforma může zahýbat volebními preferencemi

53 % respondentů připouští, že navrhované zdanění může ovlivnit jejich osobní volební preference při příštích volbách. Pokud jde o ty respondenty, kteří deklarují, že navržené zdanění by omezilo, zastavilo nebo jinak ovlivnilo jejich obchodování s akciemi a podílovými fondy, je toto číslo ještě vyšší – vliv navrhovaného kroku na své osobní volební preference připouští 65 % z nich.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).