Hlavní navigace

Více než 3 tisíce lidí porušily vloni léčebný režim, ČSSZ jim proto odebrala či snížila nemocenské

[Tisková zpráva] Celkem 185 651 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních správ, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v roce 2010. To je o 42 730 (tj. 23 %) kontrol více než za rok 2009 – tehdy jich bylo celkem 142 921. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji – 23 859 a také ve Středočeském kraji – 19 601.

Sdílet

Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce kráceno nebo odňato nemocenské 3 468 pojištěncům.  Za rok 2009 to bylo 2 836 pojištěncům.

Osoby, které čerpají dávky nemocenského pojištění, jsou povinny dodržovat stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinny sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a označit byt a zvonek jmenovkou.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – tzv. neschopenky), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Také zaměstnavatel může v období, po které vyplácí práceneschopnému pojištěnci náhradu mzdy (v roce 2010 to bylo prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti) provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Pokud práceneschopný poruší uvedené povinnosti, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel, v souladu se zákoníkem práce, též snížit nebo neposkytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu.

Pokud kontrolor zjistí podezření z porušení režimu, zašle OSSZ/PSSZ/MSSZ záznam o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. V odůvodněných případech OSSZ/PSSZ/MSSZ zahájí správní řízení o krácení nebo odnětí nemocenského pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, výsledkem správního řízení je rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Za závažné porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit sankce. Pokud například práceneschopný neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti při kontrole, může následovat uložení pořádkové pokuty až do výše 10 000 Kč. Dále může být uložena pokuta za porušení tohoto režimu zvlášť závažným způsobem, a to až do výše  20 000 Kč.

Při své práci se kontrolní pracovníci často setkávají s výmluvami osob, které během kontroly nezastihnou. Nejčastěji se lidé v pracovní neschopnosti vymlouvají na to, že v době kontroly byli doma, ale spali a neslyšeli zvonek. Několik velmi originálních výmluv přikládáme:

•    neslyšel jsem zvonek, protože mám malý rozsah bezdrátového zvonku,

•    nemám označený byt, protože jmenovku mi stále děti strhávají,

•    sekal jsem na zahradě trávu pro králíky, protože tchýně prohlásila, že jsem línej a mám něco dělat,

•    doma pořád brečelo choré dítě, tak jsem šel marodit ke své matce,

•    po rozvodu manželství přespávám v autě,

•    svou nepřítomnost omlouvám výbuchem kotle.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).