Hlavní navigace

VĚTŠINA BANK OČEKÁVÁ PŘIJETÍ NOVÉ BASILEJSKÉ KAPITÁLOVÉ DOHODY V TERMÍNU

Sdílet

Praha, 19. května 2003 – Vstup Nové basilejské kapitálové dohody (New Basle Capital Accord) do praxe se blíží. S ohledem na tuto skutečnost poradenská společnost Cap Gemini Ernst & Young zpracovala studii zaměřenou na zjištění připravenosti bank na přijetí této dohody a její implementaci do praxe. Výzkum uspořádaný mezi 37 bankami v 11 zemích ukázal, že většina bank považuje přijetí této dohody za prioritní projekt a očekává, že dohoda bude přijata podle stanoveného plánu.

Bankovní sektor patří mezi jeden z nejvíce regulovaných sektorů ekonomiky vůbec. Basilejský kapitálový koncept (Basle Capital Accord), který je závazný i pro banky v České republice, přitom patří mezi základní dokumenty zajišťující stabilitu a bezpečnost bankovních systémů. Právě tato dohoda ovšem byla s ohledem na proměny a vývoj bankovního sektoru v roce 1999 přepracována a vznikla tzv. Nová basilejská kapitálová dohoda (New Basle Accord, zkráceně nazývaná Basel II). Ta by měla zvýšit bezpečnost a stabilitu bankovních systémů a přinést komplexnější přístupy k řízení rizik. Zároveň nabídne i vyšší flexibilitu způsobů, jimiž banky měří požadavky na vybavenost kapitálem v závislosti na podstupovaných rizicích – banky si budou moci vybrat z několika metod tak, aby vybraná varianta odpovídala jejich zaměření a možnostem.

S ohledem na blížící se datum přijetí této nové dohody uspořádala společnost Cap Gemini Ernst & Young průzkum dotazující se na připravenost bank. V jeho rámci společnost oslovila 37 bank z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Kanady, Německa, Nizozemí, Norska, Rakouska, Španělska a Švédska. Pětadvacet z těchto 37 bank přitom disponuje bilanční sumou 15 miliard a více.

Ukázalo se, že více než 90 % dotázaných bank věří, že Basel II vstoupí v platnost v souladu se stanoveným plánem na přelomu let 2006 – 2007. Pouze 10 % si myslí, že k tomu dojde později – podle všech respondentů to ovšem nebude později, než v roce 2010.

Většina bank přitom přípravu na Basel II řadí mezi tři projekty s největší prioritou, vyšší prioritu má Basel II obecně pro větší banky. Ty banky, které nezařadily Basel II mezi projekty s nejvyšší prioritou, tak učinily především z toho důvodu, že mají jiný prioritní projekt. Význam celého projektu odráží i skutečnost, že ve většině bank přípravy na Basel II vykonává zvláštní pracovní skupina, v některých poté credit risk management či jiná specializovaná oddělení.

Podle respondentů je pro úspěšný přechod na Basel II nejdůležitější podpora ze strany managementu. Mezi dalšími důležitými faktory byly jmenovány i lidské zdroje v rámci banky, systémová integrace a vývoj či ochota a připravenost ke změnám.

Odhady nákladů spojených s přípravami na Basel II se liší v závislosti na velikosti banky (velké banky očekávají vyšší náklady). Téměř polovina bank přitom očekává, že se nároky na jejich kapitálovou vybavenost po zavedení Basel II zvýší přibližně o 10%. Podle necelých 20 % dotázaných bank poklesne o 10 – 25 %, obdobný počet respondentů dosud nemá jasný názor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).