Hlavní navigace

Ve stavebnictví, dopravě a zemědělství ubylo nesolventních podniků, v maloobchodu a velkoobchodu jich ale přibývá

Dobrou zprávu pro podniky, jež se zabývají stavebnictvím, dopravou či zemědělstvím, ale i pro jejich obchodní partnery přinesla nová sektorová analýza společnosti Coface Intercredit, která porovnala finanční zdraví více než 4,5 milionu firem z osmi států střední a východní Evropy včetně České republiky. Oproti roku 2003 se v loňském roce rizikovost těchto tří odvětví, a především pak stavebnictví, zřetelně snížila. Naproti tomu i nadále v celé střední a východní Evropě roste počet insolvencí podniků zaměřených na velkoobchod a maloobchod.

Sdílet

Coface Intercredit sledoval, kolik podniků z jednotlivých sektorů ekonomiky se v roce 2004 dostalo do platebních potíží, a tyto údaje porovnával s výsledky za rok 2003. Studie se opírá o vlastní databázi zahrnující více než 4,5 milionu společností z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska, mezi nimiž bylo za rok 2004 zaznamenáno 5340 insolvencí.

Ve stavebnictví a dopravě se již pozitivně projevil loňský vstup pěti středoevropských zemí do Evropské unie. Stavební podniky těží z účasti na projektech rozvoje infrastruktury podporovaných EU a doprava benefituje z odstranění celních bariér a rostoucí konkurence mezi přepravci v západní Evropě, řekl Robert Kovacs, manažer marketingu a prodeje Coface Intercredit Holding.

Naopak nejvýraznější nárůst insolvenci proběhl v maloobchodu: zatímco v roce 2003 připadalo na maloobchod 11 % insolvencí, loni to bylo již přes 15 %, v České republice pak dokonce 17,8 %. Ve velkoobchodu nebyl nárůst počtu podniků s finančními potížemi tak zřetelný, nicméně společnosti z tohoto odvětví mají v rámci celé střední a východní Evropy i nadále největší podíl na celkovém počtu insolvencí, a rizikovost tohoto sektoru tak je nejvyšší.

Rostoucí počet insolvencí podniků zabývajících se velkoobchodem i maloobchodem lze v důsledku vysoce konkurenčního prostředí pozorovat téměř ve všech státech střední a východní Evropy včetně České republiky. Oproti průměru za celou tuto oblast je však v České republice situace poněkud odlišná: ještě vyšší riziko insolvence než ve velkoobchodu bylo v roce 2004 ve výrobě a opravách strojů, vydavatelství a tisku a především ve výrobě potravin a nápojů, řekl analytik Coface Intercredit Czechia Petr Barák.

Aby bylo možné porovnat jednotlivá odvětví a měřit míru sektorového rizika v čase, vyvinul Coface Intercredit tzv. Index relativního rizika. Tento index ukazuje, jak se odlišuje potenciální rizikovost daného sektoru od průměrného rizika v ekonomice jako celku. Index má nulovou hodnotu, jestliže podíl nesolventních společností v daném odvětví je stejný jako váha tohoto odvětví (podíl odvětví na počtu všech společností) v ekonomice. Vysoká záporná hodnota indexu naznačuje, že dané odvětví vykazuje větší rizikovost, naopak kladná hodnota indexu svědčí o tom, že finanční zdraví sektoru je lepší než ekonomiky jako celku.

Například i když se podíl velkoobchodu na celkovém počtu insolvencí loni zvýšil „jen“ o 1,2 procentního bodu na 28,1 %, podstatná je skutečnost, že toto procento je dvakrát vyšší než podíl velkoobchodu na celkovém počtu všech společností. Rizikovost tohoto sektoru je proto velmi vysoká. Naproti tomu u maloobchodu je podíl insolvencí nižší, než by odpovídalo počtu podniků v tomto sektoru.

Index relativního rizika zároveň potvrzuje pozoruhodné snížení rizikovosti stavebnictví a dopravy. Značné zlepšení vykázal také textilní průmysl, který však přesto i nadále patří k nejrizikovějším odvětvím. Zvýšená míra rizika se obecně týká celého zpracovatelského průmyslu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).