Hlavní navigace

Valorizace se týká také důchodů s mezinárodním prvkem

[Tisková zpráva] Valorizace důchodů od lednové splátky roku 2012 se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.

Sdílet

U těchto důchodů se základní výměra vyplácená v dílčí výši zvyšuje pouze o poměrnou část z částky 40 Kč, tj. odpovídající poměru české doby pojištění vůči celkové době, o kterou se zvyšuje základní výměra plných důchodů. Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 1,6 % své hodnoty.

Dílčí důchod se přiznává pojištěnci tehdy, když byl pojištěn nejen v ČR, ale i v jiném členském státě EU nebo ve státě, s nímž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (smluvní stát), jestliže nárok na důchod vznikne až součtem českých a cizích dob pojištění. Po sečtení pojistných dob každý členský stát EU nebo smluvní stát přizná, vyměří a vyplácí důchod jen za dobu pojištění, kterou pojištěnec v tom kterém státě získal – tzv. dílčí důchod.

Nejdříve se stanoví výše důchodu, která by žadateli náležela, jako by veškeré doby pojištění, včetně dob oznámených cizím nositelem pojištění, k nimž lze přihlížet, byly získány podle českých právních předpisů. Jedná se o tzv. teoretickou výši. Tato teoretická výše se dílčí, to znamená, že se sníží tak, aby odpovídala poměru délky dob pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v ČR a v členském státě EU, příp. smluvním státě.

Příklady valorizace dílčího důchodu od 1. 1. 2012:

Příklad 1:

Důchodce získal 20 let doby pojištění v ČR a 10 let doby pojištění v jiném členském státě EU nebo ve smluvním státě, celkem 30 let doby pojištění. Valorizace základní výměry (40 Kč) se v tomto případě vypočítá

 Kč; zvýšení základní výměry důchodu tak bude činit po zaokrouhlení 27 Kč měsíčně.

Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 1,6 % své hodnoty, takže např. pokud se vyplácí ve výši 5 000 Kč, zvýší se o 80 Kč.

Příklad 2:

Důchodce získal 10 let doby pojištění v ČR a 20 let doby pojištění v jiném členském státě EU nebo ve smluvním státě, celkem 30 let doby pojištění. Valorizace základní výměry (40 Kč) se v tomto případě vypočítá

 Kč; zvýšení základní výměry důchodu tak bude činit po zaokrouhlení 14 Kč měsíčně.

Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 1,6 % své hodnoty, takže pokud se vyplácí např. ve výši 2 000 Kč, zvýší se o 32 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).