Hlavní navigace

Valná hromada USF ve znamení etiky a odpovědnosti

[Tisková zpráva] Členové Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) se sešli počtvrté od založení profesního sdružení, aby zvolili členy nejužšího vedení do dalších let a prodiskutovali zásadní strategické otázky.

Sdílet

Unie se od počátku svého působení otevřeně hlásí k myšlenkám odpovědnosti za činnost poradců, profesionality a kvality služeb. Hlasování členů jednomyslně vyjádřilo podporu jak této vizi, tak její realizaci ze strany představenstva a potvrdilo jeho dosavadní složení i do dalších dvou let. Do vedení USF tak byli opětovně jmenováni:

  • Ing. Igor Bielik (MONECO, spol. s r.o.)
  • Ing. Michal Pyšík (AWD Česká republika, s.r.o.)
  • Mgr. Bohdan Žáček
  • Ing. Pavel Matoušek (Broker Consulting, a.s.)
  • Zdeněk Čihák (1. Vzájemná poradenská, a.s.)
  • Ing. Michal Bauer (F E D S s.r.o.)
  • Ing. Jiří Šindelář

Ing. Igor Bielik ze nově jmenované vedení k volbě poznamenává: „Zní to možná překvapivě, ale s rokem 2010 vstupuje Unie již do čtvrtého roku své existence. Dnes můžeme konstatovat, že naše aktivity již plnohodnotně pokrývají jak linii vedoucí směrem k legislativním procesům, regulaci a dohledu, tak i linii probíhající směrem ke spotřebitelům a spotřebitelským organizacím. Významný pilíř tvoří také naše intenzivní spolupráce s ostatními profesními asociacemi. Tento úspěšný příběh je potom dovršen a objektivně potvrzen postupným přílivem nově vstupujících členů. Velmi si také vážím a děkuji za kooperativní postoje všem našim partnerům, jak ze státní správy a jejích orgánů, tak i ze strany ostatních sesterských asociací. Osobně považuji za mimořádně důležité, že Unie při svém růstu zůstala a zůstává plně věrná klíčovým vizím a principům, které ji její zakladatelé dali do vínku. Mohu za sebe prohlásit, že to bylo vždy mou základní prioritou. Přeji si, aby tomu tak bylo i nadále.“

Nedílnou součástí činnosti USF je samoregulace a ochrana spotřebitele. Vzhledem k  vývoji na finančně-poradenském trhu i vzhledem k trendům v oblasti legislativní připravilo vedení USF dosud nejrozsáhlejší novelizaci etického kodexu sdružení a jeho stanov.

V oblasti etiky tak byly zavedeny některé v současné době převratné instituty, jako je například povinnost poradce členské společnosti sdělit zákazníkovi v případě zájmu způsob svého odměňování, či explicitní formulace odpovědnosti členů za činnost jejich pracovníků. Do etického kodexu byly rovněž promítnuty dílčí připomínky Sdružení českých spotřebitelů.

Hlavní změny v oblasti stanov byly motivovány především snahou otevřít sdružení i dalším spolupracujícím subjektům a to formou přidruženého členství.

Výkonný ředitel USF Ing. Jiří Šindelář k jednotlivým novinkám doplňuje: „Unie má již od svého vzniku jasně dány hodnoty a principy, na kterých pevně stojí. Nástroje k jejich prosazování je však třeba neustále inovovat a modernizovat stejně, jako se mění vývoj společnosti i podnikatelského prostředí. Naše působení v tomto směru je jednoznačně přínosné: například myšlenku odpovědnosti firem za činnost pracovníků dnes téměř celý trh jednomyslně podporuje, avšak před založením USF zde pevně převládala doktrína „samostatných individuálních podnikatelů“ bez jakékoliv disciplinární postižitelnosti. Pevně proto věřím, že aktuální změny nejen přispějí ke zvýšení standardu ochrany spotřebitele, ale znovu rozproudí diskuzi i o některých základních souvislostech naší práce.“


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).