Hlavní navigace

Valná hromada ČSA schválila prodej dceřiné společnosti Air Cargo Terminal

Valná hromada Českých aerolinií (ČSA) na dnešním mimořádném zasedání schválila definitivně prodej dceřiné společnosti Air Cargo Terminal (ACT). Smlouvu o prodeji 100procentního majetkového podílu management ČSA uzavře s vítězem poptávkového řízení společností Central European Handling. Ta nabídla v elektronické aukci nejvyšší cenu, která převyšuje účetní hodnotu majetkového podílu i nezávislé tržní ocenění.

Sdílet

Dceřiná společnost ACT je provozovatelem moderního Cargo Terminálu na letišti Praha Ruzyně. Je také držitelem potřebných licencí na zajišťování cargo handlingu a dalších činností souvisejících s odbavením a skladováním zboží.

Transakce bude mít pozitivní dopad na hospodářský výsledek ČSA a především kladný dopad do cash flow. Podaří se tak překlenout očekávané finančně složité období začátku roku 2008 a definitivně se vyvázat z dluhů z minulosti, což je předpokladem pro další úspěšný rozvoj společnosti.

Divestice a zaměření společnosti na hlavní předmět podnikání je součástí ozdravné Strategie ČSA OK 2006 – 2008, kterou schválila Valná hromada ČSA v červnu 2006 jako tříletou koncepci záchrany, stabilizace a rozvoje společnosti. Cargo bylo vybráno jako vhodný kandidát na divestice především proto, že provozování nákladního terminálu nepředstavuje pro ČSA hlavní předmět podnikání. Cargo Terminál byl postaven v roce 2003 a nikdy nebyl plně kapacitně využit. ČSA navíc za stávající situace, kdy si s sebou nesou velkou zátěž z minulosti v podobě kumulované ztráty a omezených finančních zdrojů k zásadním rozvojovým aktivitám, nebyly schopny vlastními silami zhodnotit investici do Cargo Terminálu například jeho efektivnějším využitím.

ČSA se v současné době nepohybují na trhu s Cargo přepravou a nejsou v pozici, aby na něj mohly vstoupit, neboť nedisponují konkurenčními výhodami jako je například napojení na výrobce a navazující pozemní spojení. ČSA ani neuvažují o nákupu a provozování vlastních cargo letadel. Žádná jiná letecká společnost velikosti ČSA nevlastní a neprovozuje podobně veliký cargo terminál bez toho, aby zároveň disponovala flotilou vlastních nákladních letadel.

Přeprava zboží a pošty v letadlech ČSA zůstává

České aerolinie si naopak ponechají zajišťování nákladní přepravy ve svých vlastních letadlech. Samostatná obchodní jednotka ČSA Cargo se bude tak i nadále věnovat letecké přepravě zásilek a pošty na linkách ČSA. Handling bude pro České aerolinie zajišťovat na základě dlouhodobé smlouvy ACT.

Transparentní průběh poptávkového řízení

Potenciální zájemce o Cargo Terminál ČSA oslovily prostřednictvím investičního poradce CAIB koncem října loňského roku. Nabídku na koupi Cargo Terminálu a s ním souvisejících obchodních aktivit v oblasti odbavení nákladu od ČSA obdrželo celkem 101 potenciálních strategických investorů, jednak podnikajících v odvětví cargo handlingu, stejně jako vybraní finanční investoři.

Po prvním oslovení investorů následovala příprava informačního memoranda, o které požádalo 27 investorů. Předběžné nabídky ČSA obdržely koncem ledna 2007 od devíti subjektů. Následoval užší výběr firem, které projevily dostatečnou finanční sílu a doložily zkušenosti s cargo přepravou. Těm bylo umožněno provedení prověrky due dilligence. Závaznou nabídku podali tři zájemci.

Za účelem maximalizace výnosu byla vyhlášena elektronická aukce, při níž měli zájemci možnost navýšit původně nabízenou cenu. Aukce se zúčastnily tři subjekty. Zvítězila nejvyšší nabídka.

K samotnému vypořádání a převodu akcií by mělo dojít v souladu s transakční dokumentací v říjnu letošního roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).