Hlavní navigace

V sobotu 1. prosince 2007 vzniká dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo

Vláda ČR svým usnesením č. 848 ze dne 25. 7. 2007 k restrukturalizaci společnosti České dráhy, a.s., souhlasila se zahájením prací směřujících k vyčlenění jádrových oblastí podnikání společnosti České dráhy, a.s., do dceřiných společností. Dále Vláda ČR svým usnesením č. 1195 ze dne 22. 10. 2007 odsouhlasila založení dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s. Představenstvo Českých drah, a.s. schválilo svým usnesením č. 884 ze dne 30. 10. 2007 založení společnosti ČD Cargo, a.s. Společnost ČD Cargo, a.s., byla založena dne 31. 10. 2007 jako akciová společnost podle Obchodního zákoníku, nepeněžitým vkladem části podniku České dráhy, a.s. Společnost ČD Cargo, a.s., má pětičlenné představenstvo, šestičlennou dozorčí radu a tříčlennou správní radu. Společnost ČD Cargo, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku ke dni 1. 12. 2007.

Sdílet

V

pětičlenném představenstvu jsou Ing. Josef Bazala (předseda představenstva) a členové Ing. Jaroslav Richter, Ing. Rodan Šenekl, Ing. Bogdan Heczko a Ing. Petr Žaluda. V dozorčí radě zasedají Mgr. Oldřich Vojíř, Ph. D. (předseda dozorčí rady) a členové Radek Nekola, Jindřich Bek, Ing. Tomáš Dzik, MUDr. Milan Špaček, Ing. Libor Joukl. Ve správní radě zasedají Ing. Miroslav Dvořák, Ing. Gustáv Slamečka, JUDr. Vladimír Kremlík.

Majetek přecházející na novou akciovou společnost má podle znaleckého ocenění hodnotu 9,066 mld. Kč a zahrnuje nemovitosti na údržbu a opravy kolejových vozidel a vozový park. Jedná se cca o třetinu lokomotiv (953) a všechny nákladní vozy Českých drah (34 936). Z mateřské společnosti přejde do společnosti ČD Cargo, a.s., cca 12,5 tisíce zaměstnanců.

Zároveň se vznikem společnosti 1. 12. 2007 přechází ČD Cargo, a.s., na nový jednotný vizuální styl, který zahrnuje nové logo a písmo společnosti. Na základě tohoto nového vizuálního stylu dojde k postupnému rebrandingu celé firmy. Autorem loga a nového jednotného vizuálního stylu je Studio Najbrt.

Železniční nákladní doprava ČD přepraví ročně zhruba 90 mil. tun zboží a je tak pátou největší v Evropské unii. Českým drahám se daří v posledních letech také významně zvyšovat klíčové hospodářské ukazatele nákladní dopravy.

tabulka 1
2005 2006 2007 (výhled)
Objem přepraveného zboží (mil. tun) 83,9 89,6 92,0
Výnosy z nákladní dopravy (mld. Kč) 16,7 17,4 18,0

Tento velmi náročný a významný projekt byl zahájen již v polovině loňského roku a jeho cílem nebyl pouze samotný vznik společnosti, ale od samého počátku i racionalizace a maximální efektivita všech budoucích procesů, které budou probíhat v nové společnosti. Jednotlivé postupy a činnosti tedy nebyly pouze „převáděny“ do nově vznikajícího subjektu, nýbrž byly nejprve podrobeny důkladné analýze.

Potřeba vyčlenění ČD Cargo vyplynula z legislativního i technologického vývoje situace na trhu nákladní železniční dopravy v Evropské unii a jejím okolí. Prakticky u všech železničních společností v sousedních zemích, již postoupila liberalizace železnic dále než u nás – unitární železniční podniky se rozdělily na specializované podnikatelské subjekty. Výsledky těchto změn jsou pozitivní. Bez samostatného subjektu zajišťujícímu železniční nákladní dopravu by došlo k postupné izolaci nákladní dopravy Českých drah s jistými negativními dopady. Jen samostatný subjekt může být dostatečně flexibilní součástí rozsáhlejších domácích i zahraničních projektů a navazovat sofistikovanou partnerskou a obchodní spolupráci. ČD Cargo, a.s., bude také moci více investovat do svého rozvoje a hlavně pak do obnovy svého vozového parku.

Základním strategickým cílem ČD Cargo, a.s., je vytvoření profitabilní společnosti podnikající na liberalizovaném evropském trhu nákladní dopravy a získání většího podílu na trhu. Dalším ze strategických cílů je nabízet komplexní služby v oblasti přepravy zboží, ne jen samostatnou přepravu. Vývoj na evropském dopravním trhu směřuje k propojování železničních nákladních dopravců s poskytovateli logistických služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).