Hlavní navigace

V ROCE 2006 VZROSTL POČET PENZIJNĚ PŘIPOJIŠTĚNÝCH O 10 %

Pravidelné sledování vybraných ekonomických dat za čtvrté čtvrtletí 2006, realizované Asociací penzijních fondů ČR, přineslo pozitivní údaje o stavu celého sektoru a jeho stabilitě. Výsledky za čtvrtý kvartál loňského roku opětovně potvrdily dlouhodobý zájem občanů České republiky o tento způsob akumulace finančních prostředků pro důchodový věk, konstatoval prezident APF ČR Ing. Jiří Rusnok.

Sdílet

K 31.12.2006 bylo penzijně připojištěno 3 610 920 občanů. Je to o 326 490 (10%) více než k 31.12. 2005 kdy bylo v sektoru zapojeno 3 284 430 účastníků. Během roku 2006 byl nejvyšší nárůst ve čtvrtém čtvrtletí. Počet účastníků v tomto období vzrostl o 106 702 tisíc účastníků oproti stavu na konci čtvrtletí předchozího (3 504 218). Loňský rok zaznamenal třetí nejvyšší meziroční nárůst v počtu účastníků od samého počátku fungování penzijního připojištění. Nejvyšší zvýšení počtu účastníků bylo v prvních dvou letech fungování odvětví. Druhého nejvyšší nárůstu bylo dosaženo v roce 2005 – zvýšení dosáhlo 11,3%. Míra zapojení obyvatelstva v penzijním připojištění již převyšuje 60 % práce schopných v ČR a vysoce předčila původní předpoklady, které odhadovaly cca 2,5 milionů občanů.

Rovněž počet účastníků, kterým přispívá na penzijní připojištění zaměstnavatel loni vzrostl o 61 865. Dle šetření APF ČR k 31.12.2005 zís­kalo příspěvek zaměstnavatele 780 210 připojištěných, zatím co k 31.12.2006 to bylo již 842 075 připojištěných. Průměrná výše příspěvku zaměstnavatele k uvedenému datu byla 497, Kč, oproti částce 462,– Kč v roce 2005.

Objem prostředků evidovaných ve prospěch účastníků penzijního připojištění k 31.12.2006 vy­kázaly penzijní fondy v celkové částce 136,1 miliardy, tedy o 23,5 miliardy více (20,85%) než na konci roku 2005, kdy tento údaj činil 112,6 miliardy Kč. V průměru se za každý měsíc loňského roku zvýšil objem prostředků účastníků o 1,95 miliardy Kč.

Tvorbu výše zisku penzijních fondů ovlivnil loňský vývoj akciového a dluhopisového kapitálového trhu, který nebyl tak příznivý jako v roce předcházejícím. Třebaže sektor penzijního připojištění dosáhl na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2006 zisk ve výši 4,14 miliardy, nebyla hodnota vykázaná za stejné období roku 2005 (4,57) překročena.

Penzijní fondy si v loňském roce zachovaly svoji konzervativní investiční strategii. Nejvíce prostředků účastníků bylo umístěno v dluhopisech (77%); podíl akcií činil 6,8 % a na termínovaných vkladech bylo 6,7%.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).