Hlavní navigace

V měsíci neziskového sektoru definuje ČSOB projekty, které v příštích dvou letech finančně a organizačně podpoří

Se ziskem v úrovni miliard korun se ČSOB řadí mezi nejrentabilnější české subjekty. Zisk je na jedné straně rozdělován mezi akcionáře, určen k posílení kapitálu dceřiných firem (více než 2 mld. Kč pro ČSOB Leasing) a reinvestován do rozvojových projektů. ČSOB však chápe své podnikání rovněž jako závazek vůči společnosti v širším slova smyslu.

Sdílet

V současné době probíhá interní diskuse o konceptu sociální zodpovědnosti ČSOB. Chceme najít nové nápady, systematicky prodiskutovat příležitosti a dlouhodoběji podpořit takové projekty, které budou mít co největší přínos pro rozvoj různých oblastí společnosti, říká Milan Tománek, výkonný ředitel komunikace a vztahů k investorům.

Do diskuse o nových nápadech a projektech hodlá ČSOB zapojit zástupce občanských iniciativ, neziskových organizací, ale také studenty a kolegy z dalších významných podniků. Na dvoudenním workshopu zpracují pozvaní účastníci kritéria pro výběr projektů sociální zodpovědnosti banky, prodiskutují, jak hodnotit jejich úspěšnost a navrhnou i oblasti, kam by se banka měla zaměřit.

Průzkumy provedené společností Allensbach v SRN ukázaly, že podle názorů veřejnosti jsou nadějí pro rozvoj společnosti vedle vědců a podnikatelů, jejichž důvěryhodnost se v posledních čtyřech letech snížila, stále více občanské iniciativy, jejichž důvěryhodnost vykázala naopak rostoucí tendenci.

V České republice působí téměř 90.000 neziskových sdružení, nadací, obecně prospěšných organizací a spolků*. ČSOB vstupuje do diskuse bez jakýchkoliv předběžných podmínek či konkrétních preferencí pro výběrů projektů, pokud mají důvěryhodné překladatele, uvádí Tománek. Chtěli bychom reagovat na očekávání, která veřejnost spojuje s bankovním domem významu ČSOB a v každém kraji vytipovat aktivity, které budou reagovat na specifika jednotlivých lokalit. Reflexe účastníků workshopu tedy pro nás bude velmi důležitá. Nebráníme se ani úvahám o vytvoření univerzálnějšího partnerství otevřeného také dalším korporátním i soukromým donátorům, dodává Milan Tománek, který vedení ČSOB chce předložit ucelený program „sociální zodpovědnosti“.

Workshop se uskuteční 18. – 19.2. 2005 v Českém Krumlově. Tento termín konání zvolila ČSOB také symbolicky, protože únor je měsícem neziskového sektoru. Účast již potvrdil například Aleš Rozkovec, ředitel nadace Euronisa, Marek Šedivý, ředitel Informačního centra neziskových organizací.

V roce 2004 podpořila ČSOB například Fond vzdělání Výboru dobré vůle, jehož prostřednictvím poskytuje stipendia 70 mladým lidem, projekty nadace ADRA nebo Nadaci Životní return podporující handicapované tenisty.

* Zdroj: Zpráva o neziskovém sektoru v ČR, 2003, www.neziskovky.cz

Pavel Hejzlar
Komunikace ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).