Hlavní navigace

V České republice roste počet pohledávek i zájem o řešení pro jejich správu

[Tisková zpráva] Společnost StringData, přední dodavatel informačních technologií a systémů, zaznamenává zvýšený zájem o své řešení pro správu pohledávek. Firmy především z finančního sektoru hledají řešení, které by jim usnadnilo a zefektivnilo správu delikventních případů. Správa a vymáhání pohledávek patří k administrativně náročným činnostem a v souvislosti s ekonomickou krizí roste počet dlužníků a s tím spojená agenda.

Sdílet

Podle aktuálních statistik sdružení SOLUS, jež sdružuje finanční a leasingové společnosti i další subjekty, došlo během prvních čtyř měsíců roku 2010 k dalšímu nárůstu pohledávek za fyzickými osobami, a to na 1,6 milionu (k 30. dubnu 2010) z 1,5 milionu (na konci roku 2009). Záznamy se nyní týkají 901 tisíc spotřebitelů oproti 868 tisícům na konci roku 2010. Dlužná částka fyzických osob se za stejné období zvýšila na 25 965 milionů Kč oproti 22 698 milionů Kč na konci roku 2009.

Stoupající trend rovněž vykazují nesplácené závazky podnikatelských subjektů, i když nárůsty již nejsou tak strmé jako v předchozím roce. SOLUS jich eviduje více než 66 tisíc (k 30. dubnu 2010) ve srovnání s 58 tisíci na konci roku 2009. Podnikatelské subjekty nyní dluží přes 2 710 milionů Kč.

Souhrnná dlužná částka fyzických osob a podnikatelských subjektů vůči členům sdružení nyní přesahuje 28,6 miliardy Kč.

„Společnost StringData už delší dobu zaznamenává zvýšenou poptávku po svém systému pro správu pohledávek LoanOffice. Zvyšující se počet pohledávek po splatnosti a s ním související tlak na efektivitu vymáhání jsou nuceny řešit jak velké bankovní instituce, tak i další subjekty, jež s nimi spolupracují, jako například právní kanceláře či inkasní agentury. Všechny tyto společnosti poptávají nástroj, který pokryje celý proces vymáhání, zajistí tok případů definovanými procesy, zjednoduší interní i externí komunikaci a využije dostupné elektronické komunikační kanály. Kromě úvodní fáze, kdy se věřitel nejprve snaží částky vymoci mimosoudní cestou, je největší zájem o usnadnění soudního vymáhání, kdy je podávána žaloba, případně vydán platební rozkaz pro exekuci. Především ve velkých institucích došlo k výraznému posunu chápání nutnosti investovat do adekvátní systémové podpory, která pomůže stabilizovat nárůst zdrojů pro zvládnutí administrativy spojené s vymáháním (především hard a legal collection),“ uvádí Robert Šamánek, ředitel StringData.

O systému LoanOffice

LoanOffice je specializované řešení pro řízení a správu vymáhání pohledávek. Je určeno zejména pro společnosti, které potřebují aktivně řídit vymáhání velkého množství pohledávek rozdělených do různorodých portfolií. LoanOffice poskytuje systémovou podporu pro celou šíři procesu vymáhání pohledávek po splatnosti a zajišťuje řízení jejich zpracování od soft collection po aktivity právního vymáhání.

Systém LoanOffice, který je vlastním, interně vyvíjeným produktem společnosti StringData, je určený k definování a řízení procesu vymáhání pohledávek. Poskytuje podporu pro celou šíři procesu vymáhání pohledávek po splatnosti – od automatizace soft collection po řízení a evidenci právního vymáhání, prodej pohledávek nebo jejich odpis.

Koncepce systému umožňuje snadnou organizaci portfolia spravovaných pohledávek jejich rozdělením do segmentů a řízení zpracování jednotlivých segmentů dle jejich charakteristiky.

Kromě správy procesu vymáhání systém podporuje související agendy jako např. soudní řízení, správa pohledávek třetími stranami, prodej pohledávek, apod. Pro soudní řízení může LoanOffice hlídat důležité lhůty a poskytuje komplexní přehled o jejich průběhu, včetně automatizovaného napojení na vybrané agendy portálu eJustice.

Systém LoanOffice podporuje také předání pohledávek pro vymáhání v externích inkasních agenturách, advokátních kancelářích a zajišťuje oboustrannou komunikaci s těmito subjekty. Dále systém podporuje proces přípravy a prodeje vybraných balíků pohledávek.

Kromě podpory procesu vymáhání splňuje LoanOffice i standardní požadavky z oblasti správy a vymáhání pohledávek jako je kontrola a zpracování příchozích plateb, flexibilní úročení s napojením na vyhlašované úrokové sazby, zpětný výpočet úročení a modelace pohledávek do budoucna, evidence a monitoring splátkových dohod, generování tiskových výstupů z předdefinovaných, uživatelsky upravitelných šablon, řízení zpracovatelů agendy vymáhání apod.

Při nasazení systému hraje silnou roli integrace informací pro vymáhání – ze stávajících informačních zdrojů jsou v systému soustředěny všechny relevantní klientské, transakční a účetní informace o klientech, jejich smlouvách, angažovanosti a produktech či případném zajištění. Struktura dat podporuje integraci informací ze segmentu retailových i korporátních klientů.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).