Hlavní navigace

V České republice se daně vybírají stejně dobře jako na Slovensku

Podle ministerstva financí se nepotvrdily informace z počátku letošního roku o tom, že výběr daní se na Slovensku, vlivem zavedení jednotné daně, vyvíjí mnohem lépe než v České republice.

Sdílet

Z níže uvedených tabulek vyplývá, že výběr daní v České republice je na stejné úrovni, jako na Slovensku. Česká republika si navíc ponechala sociálně citlivé položky ve snížené 5 % sazbě, což nemělo negativní dopad na sociálně slabší vrstvy obyvatelstva.

Příjmy z DPH

Při odhadu dopadu vstupu do EU na inkaso DPH jsme předpokládali, že pokles inkasa se projeví v květnu a v červnu a že v červenci se již vývoj vrátí na obvyklou trajektorii. To se v ČR, kde byl již v červenci zaznamenán opět růst inkasa, potvrdilo. Naopak na Slovensku pokračuje pokles ještě i v červenci. Může to být však dáno např. odlišnými lhůtami pro vyplácení nadměrných odpočtů.

Příjmy z DPH po jednotlivých složkách v České republice a na Slovensku

Při detailnějším porovnání inkasa DPH mezi Českou republikou a Slovenskem lze konstatovat, že vlastní daňová povinnost se v obou státech vyvíjí podobně, v lednu až v červnu rostla tempy v průměru kolem 30 %, v červenci pak dosáhlo tempo asi 200 % vzhledem k tomu, že do daňových přiznání začala být zahrnována i daň z dovozu z členských zemí (z intrakomuni­tárních dodání). Vyplacené nadměrné odpočty nejsou srovnatelné, zejména vzhledem k tomu, že na Slovensku byly v roce 2003 vlivem změny legislativní úpravy vyplaceny mimořádně vysoké nadměrné odpočty, což zkresluje srovnání. V obou státech se podobně vyvíjí inkaso celních úřadů. V lednu až dubnu byl zaznamenán růst (v ČR v průměru o 18 %, v SR o 5%), v květnu částečný pokles a od června pak pokles na zhruba 30 % loňských hodnot, důvodem je opět vstup do EU.

Rozdíl v celkovém inkasu za květen mezi ČR a SR (v ČR pokles o 60 %, v SR růst o 4 %) lze tedy vysvětlit mnohem vyšším růstem inkasa daně z dovozu v dubnu, který se projevil ve velkém nárůstu nadměrných odpočtů v květnu a v červnu, zatímco na Slovensku došlo k tomuto nárůstu v červnu a v červenci.

Inkaso dalších daní v České republice a na Slovensku

Daň z příjmů právnických osob

Za celé sledované období se inkaso vyvíjí v zásadě stejně, na Slovensku pouze došlo ke změně termínu pro podání daňových přiznání, který byl stanoven jednotně pro všechny poplatníky na konec března. Legislativní změny, zejména snížení sazby, se v obou státech projeví částečně až ve výši záloh, plně pak až po podání daňových přiznání za rok 2004.

Daň z příjmů fyzických osob

V České republice se daň vyvíjí podle očekávání, na Slovensku se u daně ze závislé činnosti projevilo zavedení jedné sazby a podstatné zvýšení odečitatelných položek tím, že došlo k výraznému poklesu inkasa. Inkaso za leden ještě patrně odpovídalo starému zákonu a mzdám za prosinec, avšak od února je již patrný pokles.

Spotřební daně

Vývoj inkasa spotřebních daní je v obou státech obdobný. Důvody jsou i zde pravděpodobně stejné a to je nutnost zvýšení sazeb u těch komodit, kde byly sazby pod úrovní minimálních sazeb platných v EU. Obdobně se také prostřednictvím výrazných nárůstů v prvních měsících projevilo předzásobení obchodníků koncem roku 2003.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).